Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zakażenie wywołane parwowirusem B19 u 6-letniej dziewczynki - opis przypadku

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Wiktor Sabanty | Danuta Chlebna-Sokół

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 39;
Issue: 2;
Start page: 148;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zakażenie | parwowirus B19 | dziecko | opis przypadku

ABSTRACT
W pracy przedstawiono opis przypadku — zakażenia wywołanego przez parwowirus B19 u 6-letniej dziewczynki. Na podsta­wie objawów klinicznych i wyników badań laboratoryjnych początkowo podejrzewano chorobę nowotworową, jednak w wyniku przeprowadzonej diagnostyki wykluczono to rozpoznanie. Dziewczynkę w celu diagnostyki stanów gorączkowych, z podejrze­niem posocznicy, przeniesiono do Kliniki Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości. Przeprowadzona szczegółowa diagnostyka różnicowa pozwoliła na wykluczenie innych chorób charakteryzujących się podobnymi objawami. Za wyjątkiem infekcji wywołanej przez B19V nie stwierdzono innych przyczyn wywołujących wyżej opisane nieprawidłowości. Rozpoznanie parwowirozy i powiązanie objawów klinicznych z tą chorobą nastąpiło dopiero w ostatnich dniach hospitalizacji dziecka, na pod­stawie badań serologicznych. W wyniku zastosowanego w klinice leczenia uzyskano poprawę stanu klinicznego dziecka. Pacjentkę w stanie dobrym wypisano do domu.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions