Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zalecenia postępowania diagnostycznego w guzach trzustki

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jan Dzieniszewski | Grażyna Jurkowska

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 14;
Issue: 3;
Start page: 217;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: guzy trzustki | diagnostyka | zalecenia

ABSTRACT
Wiele towarzystw naukowych stworzyło zalecenia dotyczące postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w guzach trzustki. Mają one ułatwić podejmowanie decyzji o leczeniu operacyjnym i poprawić wyniki terapii raka trzustki. W publikacji przedstawiono propozycję zasad postępowania diagnostycznego w guzach trzustki w oparciu o przegląd literatury światowej z okresu ostatnich lat, przestawioną i zaakceptowaną na Spotkaniu Grupy Trzustkowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego w Popowie k/Warszawy w dniach 17-19 czerwca 2005 r. Zalecenia wyznaczają kierunek diagnostyczny i ustalają wskazania do leczenia w guzach litych i w guzach o charakterze torbielowatym. Zaproponowano algorytm postępowania diagnostycznego wykorzystujący diagnostyczne metody obrazowania (ultrasonografia, tomografia komputerowa, tomografia rezonansu magnetycznego, endoskopowa ultrasonografia), biopsję aspiracyjną cienkoigłową (BAC), badania cytologiczne aspiratów BAC i oznaczanie markerów nowotworowych w zawartości torbieli.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions