Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i posocznica meningokowa

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Wojciech Służewski

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 39;
Issue: 1;
Start page: 9;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: inwazyjna choroba meningokowa | zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych | posocznica | dzieci

ABSTRACT
Inwazyjna choroba meningokokowa, w formie endemicznej jak i epidemicznej, pozostaje nadal ważną przyczyną zachorowalności i śmiertelności u dzieci zarówno w świecie państw rozwijających się jak i wysoko zindustrializowanych. Ostatni wiek przyniósł jednak znaczący postęp w podejściu do chorych, a w szczególności do dzieci z inwazyjną chorobą meningokokową i posocznicą, objąwszy techniki diagnostyczne, rozwój antybiotykoterapii i profilaktykę zakażeń. Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy i przedstawione są w nim dane historyczne i epidemiologiczne oraz dotyczące ostatnich osiągnięć nauk podstawowych i rozwoju diagnostyki i leczenia meningokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i posocznicy wraz z elementami poświęconymi profilaktyce z zastosowaniem specyficznych szczepionek.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona