Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zapalenie stawów w przebiegu zakażenia krętkiem Borrelia burgdorferi u dzieci

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Arkadiusz Andrzejewski | Teresa Woźniakowska-Gęsicka | Małgorzata Wiśniewska-Ligier

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 38;
Issue: 2;
Start page: 107;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Borrelia burgdorferi | zapalenie stawów | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Borelioza jest schorzeniem wielonarządowym i często przewlekłą chorobą zakaźną spowodowaną przez krętka Borrelia burgdorferi, przenoszonego przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Najbardziej charakterystycznym objawem choroby są zmiany skórne o typie erythema migrans (EM). Najcięższy przebieg wiąże się z zajęciem układu nerwowego, krwionośnego oraz narządów ruchu. Celem pracy była analiza przebiegu klinicznego zapalenia stawów u dzieci i młodzieży spowodowanego zakażeniem krętkiem Borrelia burgdorferi. Materiał i metody: Analiza dotyczyła 19 dzieci w wieku od 3 do 17 lat, u których na podstawie obrazu klinicznego oraz specyficznych badań serologicznych rozpoznano Lyme arthritis. Wyniki: Kontakt z kleszczem odnotowano u 52% dzieci. Większość zachorowań miała miejsce w miesiącach letnich i jesiennych. U analizowanych dzieci najczęściej obserwowano zapalenie stawu kolanowego (83,5 %), u 5 dzieci przebiegające z wysiękiem. W leczeniu stosowano Ceftriakson dożylnie, a w przypadku mniej nasilonych objawów amoksycylinę drogą doustną przez 4 tygodnie. Całkowite ustąpienie objawów po jednej kuracji obserwowano u 13 (68,4%) dzieci, natomiast u 2 pomimo 3 kuracji, nie uzyskano zadowalającego efektu. Wnioski: 1. W etiopatogenezie zapalenia stawów u dzieci, należy brać pod uwagę zakażenie krętkiem Borrelia burgdorferi. 2. Zapalenie stawów spowodowane zakażeniem krętkiem Borrelia burgdorferi zwykle dotyczy pojedynczego stawu i często przebiega z wysiękiem. 3. Wczesne ukierunkowane leczenie warunkuje dobre rokowanie i całkowite ustąpienie zmian zapalnych.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?