Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zaparcie. Przyczyny, diagnostyka, leczenie

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Katarzyna Błachut | Wojciech Błoński | Leszek Paradowski

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 11;
Issue: 2;
Start page: 171;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zaparcie | zaparcie czynnościowe | leki przeczyszczające | biofeedback

ABSTRACT
Zaparcia są istotnym problemem klinicznym ze względu na dużą częstość występowania i różnorodność możliwych przyczyn. Kryteria rozpoznawania zaparć obejmują: liczbę wypróżnień tygodniowo, konsystencję stolca, a także przebieg defekacji. Wśród przyczyn zaparć wymienia się: błędy dietetyczne, czynnościowe i organiczne choroby przewodu pokarmowego, choroby ogólnoustrojowe wpływające na jego funkcjonowanie oraz stosowane leki. Przedstawiono najistotniejsze przyczyny zaparć, ze szczególnym uwzględnieniem chorób czynnościowych przewodu pokarmowego, które obejmują niejednorodną pod względem patomechanizmu grupę zaburzeń. Mogą mieć one postać: dysfunkcji dna miednicy, zaparć z wolnym i normalnym pasażem jelitowym oraz zespołów mieszanych. Rozpoznanie podłoża czynnościowego zaparć może być niewystarczające do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego i konieczne jest wówczas przeprowadzenie wnikliwej diagnostyki różnicowej. Należy również podkreślić, że dolegliwość ta występuje zwykle u młodych i aktywnych osób. Stąd też istotna jest znajomość metod diagnostycznych oraz prezentowanego w artykule algorytmu postępowania w przypadku zaparć czynnościowych. Autorzy przedstawiają obowiązujące strategie terapeutyczne z uwzględnieniem nowych środków farmakologicznych (agoniści receptora serotoninowego) oraz leczenia behawioralnego (biofeedback).

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program