Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zapotrzebowanie na przeszczepianie wątroby w województwie mazowieckim

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Tomasz Rawa | Andrzej Habior | Eugeniusz Butruk

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 9;
Issue: 1;
Start page: 45;
Date: 2002;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: wątroba | przewlekłe choroby wątroby | przeszczepianie wątroby

ABSTRACT
Wprowadzenie: Przeszczepianie wątroby jest coraz częściej stosowanym leczeniem wielu chorób wątroby. Zapotrzebowanie na tę procedurę było badane w nielicznych krajach na świecie. W Polsce zapotrzebowanie na przeszczepianie wątroby nie jest znane. Cel pracy: Zbadanie zapotrzebowania na przeszczepianie wątroby wśród dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego. Materiał i metody: Badaniami objęto całe województwo mazowieckie o populacji 5,07 mln co stanowi 13,1% ludności Polski. Analizowano dokumentację chorych leczonych w latach 1996-1997 z powodu przewlekłych chorób wątroby w 27 klinikach i 91 oddziałach chorób wewnętrznych oraz w 2 klinikach i 11 oddziałach chorób zakaźnych wszystkich szpitali województwa. Wyniki: Spośród 2104 chorych hospitalizowanych w latach 1996-1997 u 1271 osób (60,4%) stwierdzono wskazania do przeszczepu wątroby. U chorych tych najczęściej rozpoznawano marskość wątroby, a głównym czynnikiem etiologicznym choroby był alkohol. U 279 chorych nie było przeciwwskazań do przeszczepu i ta grupa kształtowała minimalne zapotrzebowanie na tę procedurę w województwie mazowieckim. Wynosi ono 27,5 zabiegów na 1 mln mieszkańców na rok. Rzeczywiste zapotrzebowanie na przeszczepienie wątroby oceniono na 32,4 zabiegi na 1 mln na rok. Wnioski: Zapotrzebowanie na przeszczepienie wątroby w województwie mazowieckim jest podobne do stwierdzonego w Hiszpanii i we Włoszech. Odnosząc ten wskaźnik do populacji całego kraju, należy przyjąć, że w Polsce, w ciągu jednego roku 1100 chorych ma wskazania do przeszczepienia wątroby.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions