Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zasady tworzenia polskiego nazewnictwa leków kardiologicznych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Maciej Niewada | Józef Mészáros

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 2;
Issue: 1;
Start page: 71;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: polskie mianownictwo farmakologiczne | nazwy międzynardowe

ABSTRACT
Polskie mianownictwo farmakologiczne zostało ostatecznie skodyfikowane w 1993 roku. Pomimo obowiązywania tych zasad nadal jednak panuje dowolność co do sposobu spolszczania i fonetyzowania międzynarodowych nazw leków w polskim piśmiennictwie naukowym. Artykuł omawia zasady poprawnego stosowania międzynarodowych nazw leków w języku polskim wraz z ich teoretycznym uzasadnieniem. Główne reguły nowego systemu wyjaśniono na przykładach nazw leków stosowanych w praktyce internistyczno-kardiologicznej. Omówiono zasady poprawnego posługiwania się nazwami międzynarodowymi i handlowymi leków oraz zasady tworzenia polskich nazw grup terapeutycznych w kontekście dbałości o język ojczysty. Integralną część artykułu stanowią zestawy dydaktycznych przezroczy stworzone dla potrzeb edukacyjnych, które można odnaleźć pod podanym adresem internetowym.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions