Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zastosowanie hormonu wzrostu w leczeniu zaburzeń wzrastania u dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa Gniadek | Jacek Postępski

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 2;
Start page: 112;
Date: 2010;
Original page

Keywords: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów | niedobór wzrostu | hormon wzrostu

ABSTRACT
Zaburzenia wzrastania stanowią bardzo istotny problem u dzieciz młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (MIZS), dotycząone zwłaszcza pacjentów z postacią o początku uogólnionymi wielostawowym.W pracy na podstawie piśmiennictwa przedstawiono przeglądwyników badań klinicznych i obserwacyjnych dotyczących ocenyzaburzeń wzrastania i leczenia hormonem wzrostu dzieci chorychna młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów.Zahamowanie wzrostu w przebiegu MIZS jest związane główniez istniejącym procesem zapalnym i nasilone przez niepożądanedziałanie glikokortykosteroidów. Nowoczesne metody leczenia niezawsze zapobiegają niedoborowi wzrostu, wskazane jest wówczaszastosowanie hormonu wzrostu. Najlepsze rezultaty przynosizastosowanie hormonu wzrostu we wczesnej fazie choroby,zanim dojdzie do ciężkich niedoborów wzrostu.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?