Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zastosowanie itrakonazolu w ginekologii

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Krzysztof Drews | Zygmunt Adamski | Ewa Bieszczad

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 13;
Issue: 3;
Start page: 219;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: itrakonazol | zakażenie drożdżakowe pochwy i sromu | diagnostyka mikologiczna | szczepy Candida | antykoncepcja hormonalna

ABSTRACT
Artykuł przedstawia wskazania do stosowania itrakonazolu w ginekologii. Omawia również cechy farmakologiczne itrakonazolu, przeciwwskazania do jego stosowania, możliwe działania niepożądane terapii, a także interakcje z innymi lekami stosowanymi przez pacjentki. Omawia także wpływ antykoncepcji hormonalnej na częstość zakażeń grzybiczych pochwy i sromu. Itrakonazol to nowoczesny lek przeciwgrzybiczy z grupy triazoli - leków azolowych trzeciej generacji, stosowany w formie doustnej. Z uwagi na szeroki zakres działania (obejmujący grzyby dermatofitowe, drożdżopodobne, niektóre grzyby dimorficzne i pleśniowe) jest preparatem zalecanym w przypadku wielu różnych zakażeń grzybiczych dotyczących skóry, jej przydatków, błon śluzowych, a także zakażeń narządowych i układowych. Wiele badań klinicznych wskazuje, że itrakonazol jest preparatem o małej toksyczności i dużej skuteczności. Jest lekiem dobrze tolerowanym przez pacjentów, a działania niepożądane podczas terapii występują rzadko i najczęściej przebiegają pod postacią łagodnych zaburzeń żołądkowo-jelitowych, bólów głowy, zmęczenia i wzrostu aktywności enzymów wątrobowych. W ginekologii itrakonazol ma zastosowanie w leczeniu infekcji drożdżakowych dróg rodnych, w tym zapalenia drożdżakowego sromu i pochwy (vulvovaginitis candidamycetica). W pracy omówiono przebieg kliniczny schorzenia, warunki jego prawidłowego rozpoznania oraz schematy leczenia przy użyciu itrakonazolu. Niezwykle ważnym, poruszonym w artykule problemem jest możliwość działań profilaktycznych, zapobiegających nawrotom zakażenia.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program