Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zastosowanie leków biologicznych w terapii tocznia rumieniowatego układowego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Justyna Kramza | Eugeniusz J. Kucharz

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 49;
Issue: 4;
Start page: 264;
Date: 2011;
Original page

Keywords: toczeń rumieniowaty układowy | leki biologiczne

ABSTRACT
Toczeń rumieniowaty układowy (systemic lupus erythematosus –SLE) jest chorobą autoimmunologiczną o nieznanej etiologii. Dużaskuteczność leków biologicznych stosowanych u chorych na reumatoidalnezapalenie stawów skłania do poszukiwania leków biologicznych,które umożliwiają leczenie chorych na SLE. Badane sąróżne przeciwciała: przeciwko rozpuszczalnemu czynnikowistymulującemu limfocyty B (B lymphocyte stimulator – BLyS) (belimumab,briobacept, atacicept), przeciwko limfocytom B (rytuksymab,okrelizumab, epratuzumab), hamujące kostymulację limfocytówT (abatacept), tolerogeny, interferon oraz inne. Mimoniektórych zachęcających wyników żaden z tych leków nie znalazłzastosowania w praktyce klinicznej.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?