Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zastosowanie miejscowej postaci takrolimusu w leczeniu wybranych chorób skóry

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marcin Pełka | Anna Sysa-Jędrzejowska | Joanna Narbutt

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 35;
Issue: 3;
Start page: 155;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: takrolimus | atopowe zapalenie skóry | wyprysk

ABSTRACT
Takrolimus jest nowoczesnym lekiem immunomodulującym, który ostatnio dostępny jest również w postaci stosowanej zewnętrznie. Ze względu na jego znaczny wpływ na układ immunologiczny skóry znalazł zastosowanie w leczeniu wielu dermatoz, również u dzieci. Równocześnie prowadzone są szerokie badania nad jego działaniami niepożądanymi. Z większości przeprowadzonych badań klinicznych wynika, że długotrwała terapia miej sco wa takrolimusem nie zwiększa ryzyka rozwój u infekcj i skóry, i że nawet podczas długotrwałego leczenia nie obserwowano działań niepożądanych, często występujących po miejscowej aplikacji kortykosteroidów (tj. zaników skóry, rozstępów czy rozwoju teleangiektazji). W pracy przedstawiono podstawowe mechanizmy działania takrolimusu, a także jednostki chorobowe, w których znajduje on zastosowanie. Chorobą skóry u dzieci, w której preparat wykazuje największe udokumentowane kliniczne efekty terapeutyczne, jest atopowe zapalenie skóry. Profil bezpieczeństwa stosowania tego leku u dzieci jest wysoki, stąd też może on stanowić bezpieczną alternatywę terapeutyczną w różnych dermatozach.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?