Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zastosowanie oznaczania elastazy 1 w kale w diagnostyce przewlekłego zapalenia trzustki (wyniki przed i po leczeniu operacyjnym)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Dorota Diakowska | Witold Knast | Witold Diakowski | Krzysztof Grabowski | Marta Strutyńska-Karpińska | Krystyna Markocka-Mączka | Piotr Szelachowski

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 12;
Issue: 5;
Start page: 403;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: przewlekłe zapalenie trzustki | elastaza 1 w kale | lipidy całkowite w kale

ABSTRACT
Wprowadzenie: Konsekwencją przewlekłego zapalenia trzustki (p.z.t.) jest zaburzenie funkcji egzokrynnej trzustki. Następują zakłócenia w wydzielaniu i czynności enzymów trzustkowych, a niestrawiony pokarm usuwany jest w kale. Cel pracy: Oznaczenie i ocena wyników stężenia trzustkowej elastazy 1 w kale oraz ilości lipidów usuwanych w stolcu u pacjentów z p.z.t. przed i po leczeniu operacyjnym i substytucyjnym. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 71 chorych z ciężką postacią p.z.t. i 15 osób zdrowych. Rozpoznanie p.z.t. podjęto w oparciu o typowy przebieg kliniczny i charakterystyczne zmiany morfologiczne. U chorych na p.z.t. wykonano 18 operacji resekcyjnych, 40 - drenażowych i 13 operacji resekcyjno-drenażowych. U wszystkich pacjentów przed i po leczeniu operacyjnym, i wspomagającym, oznaczono stężenie elastazy 1 w kale i ilość usuwanych w stolcu lipidów w ciągu doby. Dane analizowano statystycznie. Wyniki: U pacjentów z p.z.t. zaobserwowano statystycznie istotnie niższe wartości stężeń elastazy 1 w kale i znamiennie wyższe ilości usuwanych w kale lipidów w ciągu doby w porównaniu z grupą kontrolną. Po leczeniu operacyjnym i substytucyjnym średnie stężenie elastazy 1 w kale wzrosło, a ilość usuwanych lipidów w stolcu istotnie się obniżyła, szczególnie u pacjentów po operacjach drenażowych i resekcyjno-drenażowych. Wnioski: Test elastazowy okazał się niezawodnym oznaczeniem we wszystkich przypadkach ciężkej postaci p.z.t. Jest natomiast mało czuły przy oznaczaniu zmian zachodzących w krótkim czasie (3 tygodnie) po operacji i terapii substytucyjnej. Po zastosowaniu leczenia operacyjnego i substytucyjnego u pacjentów z p.z.t. aktywność lipolityczna enzymów trzustki powraca do normy wcześniej, niż aktywność enzymów proteolitycznych.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona