Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej in vivo w dermatologii

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marta Kurzeja | Irena Walecka | Lidia Rudnicka | Małgorzata Olszewska

Journal: Przegląd Dermatologiczny
ISSN 0033-2526

Volume: 97;
Issue: 4;
Start page: 281;
Date: 2010;
Original page

Keywords: czerniak | diagnostyka | mikroskopia konfokalna | nowotwory skóry | pęcherzyca

ABSTRACT
Refleksyjna mikroskopia konfokalna in vivo jest nowoczesną, nieinwazyjnąmetodą diagnostyczną umożliwiającą obrazowanie naskórka orazgórnych warstw skóry właściwej z prawie histologiczną rozdzielczościąi dobrym kontrastem w czasie rzeczywistym. Obecnie metoda ta znajdujenajszersze zastosowanie w diagnostyce różnicowej łagodnychi złośliwych nowotworów skóry, szczególnie nietypowych i bardzowczesnych czerniaków, oraz innych nowotworów. W piśmiennictwiepodkreśla się możliwość rozszerzenia zakresu wskazań do diagnostycznegowykorzystania refleksyjnej mikroskopii konfokalnej in vivo,w tym do choroby Dariera, łuszczycy, kontaktowego zapalenia skóry,pęcherzycy, skórnego tocznia rumieniowatego i niektórych genodermatozprzebiegających z łysieniem. Dotychczas nie ma jednak jeszczebadań oceniających czułość i swoistość refleksyjnej mikroskopii konfokalnejin vivo w nienowotworowych chorobach skóry.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions