Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zastosowanie wielorzędowej tomografii komputerowej z enteroklizą (enteroklizy TK) w obrazowaniu jelita cienkiego u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Artur Kobielski | Beata Gębora-Kowalska | Joanna Kudzin | Anna Plocek | Krystyna Wąsowska-Królikowska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 40;
Issue: 2;
Start page: 86;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: nieswoiste zapalenie jelit | enterokliza TK | choroba Leśniowskiego-Crohna | wrzodziejące zapalenie jelita grubego | metyloceluloza

ABSTRACT
Wprowadzenie: Enterokliza TK, badanie z podwójnym kontrastem z wykorzystaniem wielorzędowej tomografii komputerowej, jest nową metodą diagnostyczną stosowaną w ocenie jelita cienkiego. Celem pracy jest zaprezentowanie doświadczeń własnych z zastosowania enteroklizy TK u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit (NZJ). Materiał i metody: Badaniem objęto 17 dzieci diagnozowanych w kierunku NZJ: choroba Leśniowskiego-Crohna (chL-C), n=7; wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG), n=5; niesklasyfikowane zapalenie jelit (IC), n=5. U wszystkich pacjentów przez sondę dojelitową typu Flocare, która została wprowadzona za więzadło Trietza, podawano mieszaninę wodnego roztworu 0,5% metylocelulozy i środka cieniującego o łącznej objętości 1500-2000 ml. Następnie wykonywano dwufazowe badanie wielorzędowej TK z dożylnym podaniem niejonowego środka kontrastowego i dokonywano komputerowej rekonstrukcji 2D i 3D. Wyniki: Na efekcie przeprowadzonego badania enteroklizy u wszystkich pacjentów z chL-C uwidoczniono zmiany w jelicie cienkim pod postacią nacieków zapalnych w dystalnym odcinku jelita krętego ze zwężeniem jego światła. Ponadto u jednego pacjenta z chL-C stwierdzono obecność przetok, których nie zobrazowano w pasażu przewodu pokarmowego. U pacjentów ze wstępnie rozpoznanym WZJG enterokliza nie wykazała zmian organicznych w jelicie cienkim i tym samym dokonano ostatecznego potwierdzenia rozpoznania. Nie stwierdzono zmian w jelicie cienkim u pacjentów z IC, a u jednego z dzieci z IC za pomocą enteroklizy TK nie potwierdzono zmian opisywanych w pasażu przewodu pokarmowego. Przemijające bóle brzucha, nudności i uczucie pełności wystąpiły podczas wykonywania enteroklizy TK u 7 pacjentów. U pozostałych dzieci tolerancja środków kontrastowych była dobra. Przeciętny czas trwania badania wynosił 38±12 minut. Wnioski: Enterokliza TK umożliwia dokładne obrazowanie jelita cienkiego - a to ma wpływ na optymalizację diagnostyki i leczenia NZJ. Obserwowane podczas enteroklizy przemijające objawy dyspeptyczne nie mają wpływu na wartość techniczną badania.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions