Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zawał prawej komory serca - problem teoretyczny czy kliniczny?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Dariusz A. Kosior | Grzegorz Opolski

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 2;
Issue: 1;
Start page: 59;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zawał prawej komory serca

ABSTRACT
Zawał prawej komory serca (zpk) występuje u około połowy chorych z zawałem ściany dolnej lewej komory. Obraz kliniczny jest zróżnicowany od bezobjawowego po zaburzenia hemodynamiczne, aż do wstrząsu kardiogennego włącznie. Zawał prawej komory jest związany z częstszym występowaniem groźnych dla życia powikłań oraz wzrostem śmiertelności, zwłaszcza w początkowym okresie zawału. Diagnostyka zpk oparta jest na objawach klinicznych, zapisie EKG, badaniu echokardiograficznym i pomiarach hemodynamicznych. Właściwe postępowanie terapeutyczne polega na utrzymaniu prawidłowego ciśnienia napełniania i obciążenia następczego prawej komory oraz leczeniu zaburzeń rytmu i przewodzenia. Zasadniczy sposób leczenia to jak najszybsze przywrócenie przepływu w tętnicy odpowiedzialnej za zawał serca. Chorzy, którzy przeżyli ostrą fazę zpk, mają z reguły dobre rokowanie odległe z powrotem funkcji hemodynamicznej prawej komory.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil