Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zdrowie ucznia a pediatria i medycyna rodzinna

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marian Krawczyński

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 38;
Issue: 2;
Start page: 134;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: ochrona zdrowia | profilaktyka | uczeń | szkoła | pediatria | medycyna rodzinna

ABSTRACT
W pracy przedstawiono aktualne problemy zdrowotne i potrzeby psychospołeczne dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce. Dyskutowano na temat systemu profilaktycznej opieki nad uczniami. Wskazano trudności w zapewnieniu niezbędnych świadczeń zdrowotnych młodzieży szkolnej realizowanych przez pielęgniarkę szkolną i lekarza rodzinnego. Przedstawiono również problem istniejącego rozdźwięku między przyspieszeniem rozwoju fizycznego, a pogarszającą się sprawnością fizyczną młodzieży. Zwrócono uwagę na obniżanie się pozycji i roli pediatry w systemie podstawowej opieki zdrowotnej. W podsumowaniu zaproponowano potencjalne kierunki rozwiązań w ochronie zdrowia populacji szkolnej i zasugerowano sposoby realizacji potrzeb zdrowotnych młodzieży.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions