Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zespół Felty’ego – opis trzech przypadków

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Raczkiewicz | Marian Sułek

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 1;
Start page: 66;
Date: 2010;
Original page

Keywords: zespół Felty’ego | reumatoidalne zapalenie stawów | diagnostyka | leczenie

ABSTRACT
Zespół Felty’ego (ZF) stanowi rzadkie powikłanie reumatoidalnegozapalenia stawów (RZS). Na obraz zespołu składa się współistnienieRZS, neutropenii i (obligatoryjnie) splenomegalii. Dla ZFcharakterystyczne są nasilone stawowe i pozastawowe objawyRZS. Przyczynami neutropenii są prawdopodobnie: zahamowaniedojrzewania prekursorów linii granulocytarnej, hamowanie produkcjiczynnika wzrostu kolonii granulocytów (granulocyte colonystimulating factor – G-CSF) przez cytokiny, przeciwciała przeciwkogranulocytom oraz sekwestracja granulocytów. Głównymzagrożeniem dla chorych są nawracające infekcje bakteryjne spowodowaneneutropenią, dotyczące najczęściej układu oddechowegoi skóry. Bardzo rzadkim powikłaniem ZF jest zespół nadlepkości.W diagnostyce neutropenii u chorego na RZS należy wziąćpod uwagę toksyczność stosowanych leków, infekcje wirusoweoraz choroby hematologiczne (głównie białaczkę z dużych ziarnistychleukocytów – T-LGL). W leczeniu ZF stosuje się leki modyfikująceprzebieg choroby (disease-modyfing anti-rheumatic drugs–DMARD), niekiedy również czynniki wzrostu kolonii granulocytów(G-CSF i GM-CSF) oraz splenektomię. W pracy opisano trzyprzypadki chorych, u których rozpoznano zespół Felty’ego.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?