Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zespół jelita nadwrażliwego u osób w starszym wieku

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Paweł Petryszyn

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 13;
Issue: 5;
Start page: 401;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zespół jelita nadwrażliwego | wiek

ABSTRACT
Zespół jelita nadwrażliwego jest powszechnym schorzeniem i jakkolwiek uważa się, że zachorowalność maleje wraz z wiekiem, to wciąż stanowi istotną przyczynę zgłaszanych ze strony przewodu pokarmowego objawów w populacji geriatrycznej. Pomimo, że zostały sformułowane kryteria jednoznacznie definiujące ten zespół, to rozpoznanie w głównej mierze pozostaje empiryczne. Z uwagi na rosnącą z wiekiem częstość występowania chorób organicznych, w tym raka jelita grubego, większego znaczenia nabiera diagnostyka różnicowa. Brakjednego skutecznego sposobu postępowania wydaje się odzwierciedlać mnogość objawów i różnorodność mechanizmów patofizjologicznych. W postępowaniu należy brać pod uwagę obecność chorób współistniejących, stosowane leczenie i niejednokrotnie polipragmazję, niedożywienie, zmniejszenie sprawności fizycznej i umysłowej, a także niestosowanie się do zaleceń lekarza. Leczenie farmakologiczne jest skierowane przede wszystkim na łagodzenie poszczególnych objawów. Nie mniej winno być stosowane ostrożnie u osób w starszym wieku, jako uzupełnienie modyfikacji żywieniowych i w połączeniu z zapewnieniem właściwej współpracy między lekarzem a pacjentem.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil