Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka Szadkowska | Joanna Bodalska-Lipińska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski | Leszek Markuszewski | Jerzy Bodalski

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 35;
Issue: 4;
Start page: 193;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: cukrzyca typu 1 | zespół metaboliczny | insulinooporność | otyłość | wyrównanie metaboliczne cukrzycy

ABSTRACT
Celem pracy była ocena częstości występowania zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1. Materiał i metody. Badaniami objęto 173 pacjentów chorych na cukrzycę typu 1, w tym 96 chłopców, w wieku od 12 do 19,3 roku(śr. 16,0±2,1 roku). Czas trwania choroby wynosił od 0,5 do 17,5 roku(śr. 4,2±3,6 roku). U badanych dokonano pomiaru wzrostu, masy ciała, obwodu talii i bioder oraz ciśnienia tętniczego. Oznaczono odsetek HbAjC i stężenie lipidów w surowicy. Insu-linooporność oceniano metodą hiperinsulinowej klamry euglikemicznej (wskaźnik M). Obliczono wskaźnik masy ciała, wskaźnik talia/biodra oraz dobowe zapotrzebowanie na insulinę. Wyniki. Otyłość brzuszną stwierdzono u 33 chorych (19,1%). U 26 pacjentów (15%) odnotowano hipertriglicerydemię, a u 12 (6,9%) obniżony poziom HDL-cholesterolu. U 41 osób (23,7%) obserwowano wartości ciśnienia tętniczego powyżej 90 percentyla dla wieku i płci. U 62 pacjentów (35,8%) stwierdzono insulinooporność. W grupie badanej u 23 osób (13,3%) rozpoznano zespół metaboliczny. U dzieci i młodzieży ze współistniejącą otyłością częściej rozpoznawano zespół metaboliczny, niż u dzieci szczupłych (60 vs. 7,2%, p
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?