Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zespół nakładania toksycznej nekrolizy naskórka i zespołu Stevensa-Johnsona u 4,5-letniej dziewczynki po leczeniu lamotryginą

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Małgorzata Kozowicz | Joanna Kasznia-Kocot | Bożena Kordys-Darmolińska | Halina Woś | Ewa Luchowska-Zbieralska | Anna Staszewska-Kwak

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 36;
Issue: 2;
Start page: 160;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Zespół Stevensa-Johnsona | zespół toksycznej nekrolizy naskórka | lamotrygina

ABSTRACT
Do ciężkich postaci rumienia wielopostaciowego należą: zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka i zespół nakładania. Wśród wielu czynników etiologicznych wymienia się infekcje wirusowe i odczyny polekowe. W pracy przedstawiono przypadek 4,5-letniej dziewczynki z objawami zespołu nakładania, który obserwowano w trakcie skojarzonej terapii lekoopor-nej padaczki (m.in. Lamitrin S). W czasie hospitalizacji obserwowano pełen obraz kliniczny zmian skórnych. Natychmiastowe usunięcie czynnika etiologicznego, zastosowanie antybiotykoterapii, glikokortykosteroidów, wyrównywanie zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej i leczenie miejscowe doprowadziły do szybkiego wyleczenia dziecka.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?