Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zespół wątrobowo-nerkowy. Część pierwsza: diagnoza i patogeneza

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Paweł Ostasiewicz

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 14;
Issue: 6;
Start page: 466;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zespół wątrobowo-nerkowy | niewydolność nerek | marskość wątroby

ABSTRACT
Zespół wątrobowo-nerkowy (hepatorenal syndrome - HRS) zdefiniowany jest jako wystąpienie niewydolności nerek u pacjenta z niewydolnością wątroby przy braku innych czynników mogących odpowiadać za dysfunkcję nerek. Przyczyną HRS jest skurcz naczyń nerkowych, jednak patogeneza nie jest w pełni poznana. Prawdopodobnie w patogenezie schorzenia ma znaczenie zarówno wzrost aktywności czynników wazokonstrykcyjnych, jak i spadek aktywności czynników wazodylatacyjnych. W niniejszej pracy zaprezentowano aktualne poglądy na patogenezę HRS.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona