Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zmiany zapalne gruczołu piersiowego u dziewczynek w różnym wieku

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa Krupińska | Ewa Kobrzyńska | Piotr Raczyński | Paweł Pawlak

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 37;
Issue: 1;
Start page: 92;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: ropień | torbiel | zmiana guzowata sutka | noworodki | dzieci | diagnostyka | usg sutków

ABSTRACT
Wprowadzenie: Powiększenie sutków obserwuje się najczęściej w dwóch grupach wiekowych: u noworodków, u których bodźcem są hormony matki oraz u dziewczynek w okresie pokwitania, u których własne hormony płciowe wywierają działanie stymulujące na tkankę gruczołową. Cel pracy: Ocena wyników leczenia dziewczynek w różnych grupach wiekowych ze zmianami w gruczole piersiowym. Materiał i metody: W Klinice Chirurgii Dziecięcej i Urologii ICZMP w Łodzi leczono w latach 2000-2006 (wrzesień) 28 dzieci ze zmianami zapalnymi, ropnymi, torbielowatymi w gruczole piersiowym. Wyniki: U noworodków i niemowląt płci żeńskiej, a także w większości przypadków u dziewczynek w wieku pokwitania zmiany w obrębie gruczołu piersiowego miały charakter ropnia lub nacieku zapalnego. W 12 przypadkach ropnie wymagały leczenia chirurgicznego (nacięcie). U pozostałych dziewczynek zastosowano leczenie zachowawcze. U części pacjentek, zwłaszcza u dziewczynek kilkunastoletnich, zmiany zapalne współistniały z torbielami lub guzkami litymi w obrębie gruczołu piersiowego. Wymagało to rozszerzonej diagnostyki. Wnioski: W grupie noworodków i niemowląt diagnostyka i wybór sposobu leczenia opierają się na badaniu klinicznym. U dziewczynek starszych stan zapalny gruczołu piersiowego współistnieje w części przypadków ze zmianami o innym charakterze (np. zmian torbielowate), co wymaga rozszerzenia diagnostyki (usg, BAC).

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program