Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ZNAČAJ SUPERVIZIJE ZA KVALITETNI RAD S DJECOM, MLADIMA I OBITELJIMA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marina Ajduković

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 14;
Issue: 2;
Start page: 339;
Date: 2007;
Original page

Keywords: supervizija | socijalni rad s obitelji | profesionalni stres socijalnih radnika.

ABSTRACT
U početnom dijelu rada analizirano je najnovije određenje supervizije Udruženja nacionalnih organizacija supervizora Europe (ANSE). Također je procijenjen napredak postignut u području supervizije u Hrvatskoj u ovom desetljeću te su navedeni strateški dokumenti Vlade RH koji ističu značaj uvođenja supervizije u rad s djecom i mladima. Autorica dodatno ističe značaj supervizije za one koji rade s obiteljima u kojima ima nasilja ili su pod drugim socijalnim rizicima. Analizira složene i neugodne osjećaje stručnjaka koji rade u ovom području. Svaki stručnjak koji radi ovaj odgovoran posao ima pravo na profesionalnu podršku kako bi što kvalitetnije ispunjavao svoju ulogu i dobro se osjećao u toj svojoj ulozi. Supervizija je ključno sredstvo za postizanje jednog i drugog.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions