Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Znaczenie angiogenezy w progresji raka jelita grubego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Krzysztof Pałgan | Gerard Drewa | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Izabela Pałgan

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 7;
Issue: 4;
Start page: 273;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: rak jelita grubego | angiogeneza | VEGF | bFGF

ABSTRACT
Angiogeneza stanowi bardzo ważny proces, który jest niezbędny do proliferacji komórek raka jelita grubego. Rozwój sieci naczyń krwionośnych przyspiesza rozwój i powstawanie przerzutów raka jelita grubego. Uważa się, że czynnik wzrostowy śródbłonka naczyniowego (VEGF) jest najważniejszym czynnikiem, który bezpośrednio stymuluje komórki śródbłonka do proliferacji i migracji w tkankę tego raka. Ocena stężenia VEGF w surowicy krwi chorych na raka jelita grubego oraz analiza gęstości naczyń krwionośnych może stanowić pomocny element diagnostyczny i rokowniczy.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program