Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Znaczenie krzyżowych reakcji serologicznych w interpretacji testów ELISA w serodiagnostyce zakażeń Helicobacter pylori

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Beata Paziak-Domańska | Magdalena Chmiela | Agnieszka Jarosińska | Fedwa A. Majeed | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 2;
Issue: 4;
Start page: 283;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Helicobacter pyiori | ELISA | reakcje krzyżowe

ABSTRACT
Ze względu na powszechność zakażeń Helicobacter pyiori, ich przewlekły charakter i konsekwencje w postaci wrzodów żołądka i dwunastnicy oraz ryzyka rozwoju nowotworów żołądka konieczne jest opracowanie wiarygodnych, nieinwazyjnych testów diagnostycznych. Poprzez absorpcję różnymi bakteriami surowic zawierających przeciwciała przeciwko H. pylori wykazano występowanie reakcji krzyżowych, które mogą utrudnić interpretację testów ELISA. Sugeruje się potwierdzanie wyników dodatnich uzyskiwanych w teście ELISA metodą Western blot.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program