Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Znaczenie podwyższonych poziomów troponin w wybranych stanach klinicznych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka Dębska | Małgorzata Lelonek

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 6;
Issue: 2;
Start page: 215;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: troponiny | diagnostyka różnicowa

ABSTRACT
Troponiny sercowe (cTnI, cTnT) wykazują obecnie największą czułość i swoistość jako wskaźniki niedokrwiennego uszkodzenia mięśnia sercowego w przebiegu ostrych zespołów wieńcowych (o.z.w.), zastępując tym samym konieczność oznaczania innych enzymów. Analiza troponin umożliwia stwierdzenie nawet najmniejszego, przebiegającego subklinicznie uszkodzenia tkanki sercowej, co pozwala na stratyfikację postępowania terapeutycznego i ocenę rokowania w grupie chorych z o.z.w. Jednak kolejne badania dowodzą wzrostu poziomu troponin u chorych bez o.z.w. Podwyższone wartości omawianych markerów diagnostycznych obserwuje się również m.in. w: ostrej niewydolności serca, zapaleniu mięśnia sercowego i osierdzia, urazie mięśnia sercowego, zatorowości płucnej, migotaniu przedsionków, wrodzonych wadach serca, wstrząsie septycznym, marskości wątroby, udarze mózgu, niewydolności nerek, procesie odrzucania przeszczepu, po wybranych procedurach terapeutycznych – przezskórnej angioplastyce tętnic wieńcowych, ablacjach elektrofizjologicznych, zabiegach chirurgicznych, a także na skutek działania leków kardiotoksycznych. Wobec różnorodności przypadków klinicznych, w których może być podwyższony poziom cTnT i(lub) cTnI, koniecznością staje się więc szczegółowa diagnostyka różnicowa, głównie na oddziałach kardiologicznych.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona