Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Znanstveni članak- PRIMJENA NOVIJIH TEHNIKA DINAMIČKE ANALIZE U STUDIJI SLUČAJA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Aleksandar Halmi

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 8;
Issue: 2;
Start page: 165;
Date: 2001;
Original page

Keywords: kaos | nelinearna dinamika | korelacijski integral | Lyapunov eksponent

ABSTRACT
Iako u Hrvatskoj studije slučaja nisu ni približno toliko rasprostranjene i učestale kao u sjevernoameričkim i većini europskih zemalja, zbog njihova nesumnjiva društvenog i znanstveno-metodološkog značaja i u našoj se sredini javlja potreba za obuhvatnijom znanstvenom analizom njihova dosadašnjeg metodološkog i spoznajnog dometa. Već površno praćenje naše istraživačke prakse otkriva da se dosad realizirane studije slučaja bitno međusobno razlikuju, kako prema stupnju znanstvene utemeljenosti, tako i prema općoj valjanosti dobivenih rezultata. U članku autor pokušava iznaći i primijeniti sasvim nove tehnike istraživanja ove višeslojne i dinamičke materije koje uglavnom dolaze iz područja teorije kaosa i nelinearne dinamike
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions