Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Znanstveni članak- SUPERVIZIJA PSIHOSOCIJALNOG RADA KAO SPECIFIČNI OBLIK PROFESIONALNOG RAZVOJA STRUČNJAKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marina Ajduković | Ljilja Cajvert

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 8;
Issue: 2;
Start page: 195;
Date: 2001;
Original page

Keywords: supervizija | psihosocijalni rad | profesionalni dijalog među pomagačima

ABSTRACT
U radu je komparativnom analizom određen pojam supervizije psihosocijalnog rada u odnosu na ostale oblike profesionalne interakcije među pomagačima. Opisan je razvoj koncepta Supervizije psihosocijalnog rada. Posebna pozornost je posvećena modelu supervizije koji bi najviše odgovarao situaciji u Hrvatskoj, u kojoj do sada supervizija nije bila sastavni dio profesionalnog rasta i razvoja stručnjaka u sustavu socijalne skrbi niti pomagača općenito.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?