Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zróżnicowanie odpowiedzi humoralnej na antygeny LewisX w zakażeniach wywoływanych przez Helicobacter pylori u ludzi

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Magdalena Chmiela | Magdalena Jurkiewicz | Monika Wiśniewska | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 2;
Issue: 4;
Start page: 269;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Helicobacter pylori | kompleksy immunologiczne Lewisx-anty-Lewisx

ABSTRACT
Do nasilania reakcji zapalnej w nabłonku żołądka zasiedlonym przez pałeczki Helicobacter pylori mogą przyczyniać się kompleksy immunologiczne (KI), powstające przez wiązanie antygenów Lewis" (Lex) ze swoistymi przeciwciałami. Obecność KI Lex-gG anty-Le* wykryto wyłącznie w surowicach osób (dorosłych i małoletnich) produkujących IgG przeciwko antygenom ekstraktu glicynowego wzorcowego szczepu H. pylori. Przeprowadzone badania wskazują na związek między obecnością w surowicach KI Lex-lgG anty-Lex a przewlekłą dyspepsją. Kompleksy takie mogą odgrywać istotną rolę w nasilaniu procesów patologicznych.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona