Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "C. Albicans"

ADD TO MY LIST
 
Ocena właściwości hemaglutynacyjnych szczepów z rodzaju Candida izolowanych z materiałów klinicznych

Author(s): Maria Szymankiewicz | Grażyna Janicka | Joanna Wróblewska | Alicja Sękowska
Biotypy szczepów Candida albicans wyizolowanych z górnych dróg oddechowych osób zamieszkujących trzy regiony geograficzne Polski

Author(s): Beata Brajer | Halina Batura-Gabryel | Cecylia Łukaszuk | Magdalena Mnichowska | Elżbieta Krajewska-Kułak | Stefania Giedrys-Kalemba
Nowości i przyszłość w terapii przeciwgrzybiczej

Author(s): Zygmunt Adamski | Małgorzata Deja
Badanie aktywności enzymatycznej szczepów Candida izolowanych z materiałów klinicznych chorych z układową kandydozą

Author(s): Maria Dąbkowska | Ewa Swoboda-Kopeć | Dariusz Kawecki | Piotr Obuch-Woszczatyński | Ewa Stelmach | Mirosław Łuczak
Kolonizacja/zakażenie dolnych dróg oddechowych u chorych hospitalizowanych w szpitalu klinicznym w latach 2000-2004

Author(s): Magdalena Mnichowska | Ludmiła Szymaniak | Barbara Krasnodębska-Szponder | Stefania Giedrys-Kalemba
Gatunkowe i genetyczne zróżnicowanie grzybów z rodzaju Candida izolowanych z dróg oddechowych pacjentów oddziału intensywnej terapii

Author(s): Barbara Krasnodębska-Szponder | Ludmiła Szymaniak | Iwona Wojciechowska-Koszko | Magdalena Mnichowska | Grażyna Michalska-Krzanowska | Stefania Giedrys-Kalemba
Zakażenia wywoływane przez grzyby Candida. Czynniki predysponujące

Author(s): Maria Szymankiewicz | Janusz Kowalewski
Rola enzymów w patogenezie infekcji grzybiczych

Author(s): Monika Kobierzycka | Maria Cisło
Kandydoza narządów płciowych u partnerów seksualnych: zakażenia wieloogniskowe

Author(s): Jolanta Kwaśniewska | Agnieszka Jaskółowska | Anna Choczaj-Kukuła
Ocena przydatności chromogennego podłoża CandiSelect®4 (BioRad) do izolacji i wstępnej identyfikacji grzybów z rodzaju Candida

Author(s): Urszula Nawrot | Katarzyna Włodarczyk | Jacek Skała | Anna Przondo-Mordarska | Nicole Nolard
Biotypy i aktywność hydrolityczna szczepów Candida albicans izolowanych kilkakrotnie od kobiet z kandydozą pochwy

Author(s): Magdalena Mnichowska | Ludmiła Szymaniak | Bogumiła Klimowicz | Stefania Giedrys-Kalemba
Nie-lipofilna flora drożdżakowa z wybranych miejsc ciała zdrowych ludzi

Author(s): Ludmiła Szymaniak | Iwona Wojciechowska-Koszko | Bogumiła Klimowicz | Stefania Giedrys-Kalemba
Różnicowanie szczepów Candida sp. izolowanych od zwierząt metodą RAPD-PCR

Author(s): Bożena Dworecka-Kaszak | Małgorzata Biegańska | Michał Leśniak
Podatność grzybów drożdżopodobnych zasiedlających przewód pokarmowy dzieci z cukrzycą typu 1 na wybrane leki przeciwgrzybicze

Author(s): Urszula Nawrot | Maria Cisło | Anna Noczyńska | Katarzyna Włodarczyk | Eugeniusz Baran
Szczepy Candida sp. kolonizujące błonę śluzową gardła u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca

Author(s): Anna Biernasiuk | Izabela Korona-Głowniak | Izabela Mahorowska-Kiciak | Paweł Rybojad | Anna Malm
Typy kliniczne grzybicy stóp na podstawie badań własnych

Author(s): Grażyna Kamińska-Winciorek | Ligia B rzezi ńska-Wcisło
Skuteczność przeciwgrzybiczego działania opatrunku Textus®

Author(s): Rafał Białynicki-Birula | Urszula Nawrot | Eugeniusz Baran | Katarzyna Włodarczyk | Tomasz Kołodziej
Ocena częstości występowania grzybicy pochwy u ciężarnych na terenie Dolnego ?ląska

Author(s): Katarzyna Mikołajczyk | Mariusz Zimmer | MarekTomiałowicz | Tomasz Fuchs
Kandydoza pochwy u ciężarnych

Author(s): Tomasz Machalski | Joanna Der | Jerzy Sikora
Aktywność enzymatyczna grzybów drożdżopodobnych u pacjentów wrażliwych i opornych na próchnicę

Author(s): Anna Majewska | Zofia Sozańska | Ewa Plomer-Niezgoda | Eugeniusz Baran | Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz | Bronisława Wałów
Kandydoza pochwy a poród przedwczesny

Author(s): Ewa Woźniakowska | Tomasz Paszkowski
Kolonizacja przewodu pokarmowego niemowląt grzybami drożdżopodobnymi

Author(s): Krystyna Stencel-Gabriel | Aldona Lukas | Anna Obuchowicz | Iwona Gabriel
Częstość występowania grzybów Candida spp. w pochwie kobiet ze zmianami dysplastycznymi nabłonka szyjki macicy

Author(s): Alicja Ekiel | Daniela Friedek | Małgorzata Romanik | Gayane Martirosian
Analiza występowania grzybów w pomieszczeniach bloku operacyjnego

Author(s): Hanna Rolka | Elżbieta Krajewska-Kułak | Jacek Szepietowski | Cecylia Lukaszuk | Krystyna Kowalczuk | Krystyna Klimaszewska | Anna Baranowska | Barbara Jankowiak | Katarzyna Kajewska
Indukcja oporności szczepów Candida albicans na chemioterapeutyki przeciwgrzybicze z grupy azoli

Author(s): Piotr Jakoniuk | Paweł Sacha | Piotr Wieczorek | Marta Zalewska | Katarzyna Leszczyńska
Charakterystyka wybranych cech grzybów drożdżopodobnych w stomatopatiach protetycznych u chorych na cukrzycę typu 2

Author(s): Barbara Dorocka-Bobkowska | Anna Szumała-Kąkol | Wiesław Hędzelek
Aktywność hydrolityczna szczepów Candida albicans wyodrębnionych z różnych ontocenoz od partnerów seksualnych

Author(s): Jolanta Kwaśniewska | Anna Gnacikowska | Agnieszka Jaskółowska
Zakażenia grzybicze u pacjentów HIV-dodatnich z objawami dyspepsji

Author(s): Anna B. Macura | Tomasz Mach | Paweł Skwara | Bolesław Pawlik
Itrakonazol w leczeniu kandydozy sromu i pochwy - rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Author(s): Roman Nowicki | Krzysztof Drews | Zygmunt Adamski | Witold Kędzia | Eugeniusz Baran | Marek Spaczyński
Wpływ antybiotykoterapii na zakażenia grzybicze u pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii

Author(s): Ewa Tyczkowska-Sieroń | Anna Bartoszko-Tyczkowska | Wojciech Gaszyński
Badania "jednego dnia" jako metoda oceny mikobioty u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego

Author(s): Jadwiga Nowicka | Urszula Nawrot | Katarzyna Włodarczyk | Kazimierz Kuliczkowski
Diagnostyka laboratoryjna kandydozy - metody konwencjonalne

Author(s): Izabela Mecler | Urszula Nawrot
Ocena zagrożeń grzybami drożdżopodobnymi na oddziałach intensywnego nadzoru neonatologicznego

Author(s): Zygmunt Adamski | Janusz Gadzinowski | Agnieszka Zawirska | Anna Szumała-Kąkol | Dorota Pietrzycka | Honorata Kubisiak-Rzepczyk
Właściwości hydrofobowe drożdżaków z rodzaju Candida i Malassezia izolowanych od psów

Author(s): Zdzisław Staroniewicz | Magdalena Florek | Jarosław Król
Aktywność in vitro kaspofunginy wobec szczepów z rodzaju Candida

Author(s): Piotr Wieczorek | Paweł Sacha | Marcin Żórawski | Piotr Jakoniuk | Elżbieta Tryniszewska
Analiza występowania patogenów grzybiczych w pracowniach rehabilitacyjnych. Doniesienie wstępne

Author(s): Elżbieta Krajewska-Kułak | Cecylia Łukaszuk | Wojciech Kułak | Bogumiła Kraszyńska
Udział grzybów drożdżopodobnych w zakażeniach szpitalnych

Author(s): Maria Dynowska | Katarzyna Góralska | Małgorzata Rosłan
Zakażenia grzybami z rodzaju Candida u zwierząt

Author(s): Małgorzata J. Biegańska
Aktywność nikotynamidu w stosunku do klinicznych szczepów Candida sp. - badania in vitro

Author(s): Anna Ciebiada-Adamiec1 | Ireneusz Ciebiada2 | Eugeniusz Małafiej1 | Andrzej Denys
Zastosowanie techniki MSSCP do wykrycia różnic genetycznych w obrębie genu ERG11 Candida albicans wrażliwych i opornych na leki azolowe

Author(s): Anna ?lemp-Migiel | Joanna Katarzyna Strzelczyk | Magdalena Rother | Andrzej Wiczkowski
Ocena aktywności przeciwgrzybiczej nowo zsyntetyzowanych związków - benzimidazoli

Author(s): Cecylia R. Łukaszuk | Elżbieta Krajewska-Kułak | Andrzej Niewiadomy | Joanna Stachowicz | Urszula Głaszcz
Analiza występowania patogenów grzybiczych w pracowniach rehabilitacyjnych w Białymstoku i Krakowie

Author(s): Elżbieta Krajewska-Kułak | Agnieszka Gniadek | Cecylia R. Łukaszuk | Anna B. Macura | Wojciech Kułak | Bogumiła Kraszyńska
Analiza zanieczyszczenia grzybami powietrza pracowni radiologicznych w Białymstoku

Author(s): Tadeusz Makarowski | Elżbieta Krajewska-Kułak | Cecylia Łukaszuk | Agnieszka Gniadek | Anna B. Macura | Marek Sobolewski | Bogumiła Kraszyńska
Charakterystyka biofilmu Candida

Author(s): Magdalena Mnichowska-Polanowska | Magdalena Kaczała | Stefania Giedrys-Kalemba
Lekooporność oraz zwalczanie biofilmu Candida

Author(s): Magdalena Mnichowska-Polanowska | Magdalena Kaczała | Stefania Giedrys-Kalemba
Wpływ różnych źródeł węgla na aktywność lipolityczną Candida spp.

Author(s): Joanna Wróblewska | Emilia Ciok-Pater | Eugenia Gospodarek | Alicja Sękowska
Importance of Potato-Dextrose Agar medium in isolation and identification of fungi of the genus Fusarium obtained from clinical materials

Author(s): Maria Dynowska | Katarzyna Góralska | Grażyna Barańska | Piotr Troska | Elżbieta Ejdys | Ewa Sucharzewska | Michał Tenderenda
Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu grzybic skóry u dzieci

Author(s): Elżbieta Krajewska-Kułak | Wiaczesław Niczyporuk | Marianna Bartoszewicz | Irena Roszkowska | Cecylia Łukaszuk | Edyta Moss
Production of anti-Candida antibodies in mice with gut colonization of Candida albicans

Author(s): Shigeru Tansho | Shigeru Abe | Hiroko Ishibashi | Masayasu Mitsuya | Kayoko Wada | Tatsuo Ikeda | Nobuo Suegara | Osamu Koshio | Yasuo Ono | Hideyo Yamaguchi
Susceptibility to antifungal agents of Candida spp. from blood and feces collected in Novi Sad in 3-year period (2008-2010)

Author(s): Jelesić Zora Z. | Medić Deana D. | Mihajlović-Ukropina Mira M. | Jevtić Marija | Gusman Vera P. | Radosavljević Biljana J. | Milosavljević Biljana T.
MICROWAVE ASSISTED SYNTHESIS AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF HALOLITORALIN A AND ITS N-ALKYLATED ANALOGS

Author(s): Himaja M | Patidar N.K | Karigar A.A | Ramana M.V | D. Munirajasekhar
Evaluation of antimicrobial efficacy of sodium hypochlorite, propolis, octenidine dihydrochloride and chlorhexidine on microorganisms

Author(s): Alper Kustarci | Elif Aybala Oktay | Abdullah Kılıç | Ülkü Özan | Demet Altunbaş
İnflamatuar papiller hiperplazi olgusunun kriyocerrahi yöntemi ile tedavisi: olgu raporu

Author(s): Kıvanç Türkoğlu | Nihat Tuncer | Bedriye Gizem Çelebioğlu
Kandydoza u pacjentów z suchością błony śluzowej jamy ustnej

Author(s): Agnieszka Toll | Piotr Kurnatowski | Anna J. Kurnatowska
Histopathological Characteristics of Experimental Candida tropicalis Induced Acute Systemic Candidiasis in BALB/c Mice

Author(s): Yong Voon Chen | Rozita Rosli | Seow Heng Fong | Shiran Mohd Sidik | Chong Pei Pei
Aktywność przeciwgrzybicza nowych, syntetycznych analogów allicyny - badania wstępne

Author(s): Urszula Nawrot | Ewa Zaczyńska | Anna Czarny | Vira Lubenets | Elena Karpenko
The analysis of mycological air pollution in selected rooms of student hostels

Author(s): Rafał Ogórek | Elżbieta Pląskowska | Katarzyna Kalinowska | Patrycja Fornalczyk | Anna Misztal | Justyna Budziak
Taxonomic characteristic of yeast-like fungi and yeasts isolated from respiratory system and digestive tract of human

Author(s): Katarzyna Góralska | Maria Dynowska | Grażyna Barańska | Piotr Troska | Michał Tenderenda
Aurantoside K, a New Antifungal Tetramic Acid Glycoside from a Fijian Marine Sponge of the Genus Melophlus

Author(s): Rohitesh Kumar | Ramesh Subramani | Klaus-D. Feussner | William Aalbersberg
Antifungal Activity of Eugenol Analogues. Influence of Different Substituents and Studies on Mechanism of Action

Author(s): Héctor Carrasco | Marcela Raimondi | Laura Svetaz | Melina Di Liberto | María V. Rodriguez | Luis Espinoza | Alejandro Madrid | Susana Zacchino
Preparation and Antifungal Activity of Spray-Dried Amphotericin B-loaded Nanospheres

Author(s): A Gharib | Z Faezizadeh | H Mohammad Asghari
Use of Random Amplified Polymorphic DNA to Identify Candida Species, Originated from Cancer Patients

Author(s): Zohreh Saltanatpour | Tahereh Shokohi | Mohamadbagher Hashemi Sooteh | Mohamad Taghi Hedayati | Hamid Badali
Evaluation of the antimicrobial and antioxidant properties of extracts of Mondia whytei roots

Author(s): OSCAR MAYUNZU | DOUGLAS SHITANDA | FAITH OKALEBO | LIDYA SIMIYU
Badania mikologiczne próbek kału dzieci z objawami czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego

Author(s): Marek Kurnatowski | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Alicja Kurnatowska
Charakterystyka grzybów izolowanych z górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci zakażonych Helicobacter pylori

Author(s): Marek Kurnatowski | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Ewa Toporowska-Kowalska | Alicja Kurnatowska
Endowashers: an overlooked risk for possible post-endoscopic infections

Author(s): Hübner, Nils-Olaf | Assadian, Ojan | Poldrack, Rosmarie | Duty, Oliver | Schwarzer, Heinrich | Möller, Hiltraud | Kober, Paul | Räther, Malte | Schröder, Lutz Werner | Sinha, Jeanette | Lerch, Markus M. | Kramer, Axel
Antifungal activity of plant-based tinctures on Candida

Author(s): Andreia Medeiros Rodrigues Cardoso | Yuri Wanderley Cavalcanti | Leopoldina de Fátima Dantas de Almeida | Ana Luíza Alves de Lima Pérez | Wilton Wilney Nascimento Padilha
Traditional spices of Dayak Kenyah society in East Kalimantan

Author(s): SITI SUSIARTI | FRANCISCA MURTI SETYOWATI
ONE-POT SYNTHESIS AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF 2-AMINO-5-ARYL-5H-THIAZOLO [4,3-b]-1,3,4-THIADIAZOLES

Author(s): Karigar Asif A. | M. Himaja | Ramana M.V | Sikarwar Mukesh
IN VITRO ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF THE ESSENTIAL OIL OF ERIGERON FLORIBUNDUS

Author(s): Joshi R. K. | Mujawar M. H. K. | Badakar V. M. | Khatib N. A.
EVALUATION OF ANTIBACTERIAL AND ANTICANDIDIAL EFFICACY OF AQUEOUS AND ALCOHOLIC EXTRACT OF NEEM (AZADIRACHTA INDICA) AN IN VITRO STUDY

Author(s): Nayak Aarati | Nayak Ranganath N. | G Soumya B. | Bhat Kishore | Kudalkar Mithun
SYNTHESIS AND ANTIMICROBIAL EVALUATION OF 4-THIAZOLIDINONE DERIVATIVES

Author(s): Vijay Vinay | Mudgal Shikha | Pathak Ashish | Gupta Mukesh | Bhargava Anurag
Spectroscopic properties and antimicrobial activity of dioxomolybdenum(VI) complexes with heterocyclic S,S’-ligands

Author(s): Sovilj Sofija P. | Mitić Dragana | Drakulić Branko J. | Milenković Marina
Infections agents found in 12 CGD patients

Author(s): Etemadi H | Haghi Ashtiani MT | Aziz Soltani M
Identification of Candida Species Isolated From Oral Colonization in Iranian HIV-Positive Patients, by PCR-RFLP Method..

Author(s): Seyyed Amin Ayatollahi Mousavi | Samira Salari | Sasan Rezaie | Naser Shahabi Nejad | Sanaz Hadizadeh | Hossein Kamyabi | Hossein Aghasi
Antimicrobial Activity of an Iridoid Rich Extract from Morinda citrifolia Fruit

Author(s): Brett J. West | Stephen K. Palmer | Shixin Deng | Afa K. Palu
Determination of Antimicrobial Activity and Resistance to Oxidation of Moringa peregrina Seed Oil

Author(s): Stavros Lalas | Olga Gortzi | Vasilios Athanasiadis | John Tsaknis | Ioanna Chinou
ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF ARECA CATECHU (ARECA NUT) HUSK EXTRACTS AGAINST COMMON ORAL PATHOGENS

Author(s): Maria Bobby Cyriac | Vidya Pai | Ipe Varghese | Manjula Shantaram | Maji Jose
Infecciones oportunistas en individuos VIH + hospitalizados. Hospital Vargas de Caracas. 2005-2006.

Author(s): Carolina Franco Ricart | Hilariolyn Ferrer Chirinos | Leopoldo Sánchez | José Félix Oletta Pimentel
Evaluation of Traditional Chinese Medicinal Plants for Anti-MRSA Activity with Reference to the Treatment Record of Infectious Diseases

Author(s): Guo-Ying Zuo | Xin-Juan Zhang | Cui-Xian Yang | Jun Han | Gen-Chun Wang | Zhong-Qi Bian
Antimicrobial Activity and Molecular Docking Studies of Some Novel Tetrazolo Diazepine Derivatives

Author(s): Helen P. Kavitha1*, Samiappan Sathish kumar1 and Ramachandran Balajee2
Evaluation of antimicrobial activity of aqueous extracts of Nepeta cataria.

Author(s): Suhaib A. Bandh 1*, Azra N. Kamili1, Bashir A. Ganai2, Bashir A. Lone3, Samira Saleem1
An efficient green synthesis of some novel hetero chalcones as potent antimicrobial agents

Author(s): Gajanan G. Mandawada, Santosh S. Chobe a, Omprakash S. Yemul, Bhaskar S. Dawanea,*

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program