Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "CABG"

ADD TO MY LIST
 
The estimation of oxidative stress markers and apoptosis in right atrium auricles cardiomyocytes of patients undergoing surgical heart revascularisation with the use of warm blood cardioplegia.

Author(s): Rafal Nowicki | Jolanta Saczko | Julita Kulbacka | Anna Choromanska | Malgorzata Dumanska | Barbara Krajewska | Malgorzata Daczewska | Andrzej Dumanski | Wojciech Kustrzycki
Ocena natężenia okołooperacyjnej depresji wśród pacjentów zakwalifikowanych do pomostowania wieńcowego w krążeniu pozaustrojowym

Author(s): Adam Pawlak | Michał Krejca | Andrzej Bochenek | Wiktoria Orłowska | Dominika Ochnik
Wartość prognostyczna ilościowego oznaczania sercowego białka wiążącego kwasy tłuszczowe (h-FABP) w grupie chorych z ostrym zespołem wieńcowym

Author(s): Małgorzata Wraga | Łukasz Figiel | Jarosław D. Kasprzak | Piotr Lipiec | Janusz ?migielski | Maria Krzemińska-Pakuła
Rola pomostowania aortalno-wieńcowego w późnym okresie pozawałowym w dobie leczenia zawału pierwotną angioplastyką wieńcową

Author(s): Marzenna Zielińska | Izabela Plesiewicz | Andrzej Walczak | Włodzimierz Koniarek | Ryszard Jaszewski | Janusz Zasłonka | Jan Henryk Goch
Przezskórna angioplastyka u chorych z zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej - obserwacja odległa

Author(s): Jan Z. Peruga | Jarosław D. Kasprzak | Michał Plewka | Tomasz Jeżewski | Anna Kopff | Maria Krzemińska-Pakuła
Analiza wskaźników jakości życia i aktywności zawodowej u kobiet poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego przed 45 rokiem życia

Author(s): Radosław Zwoliński | Janusz Zasłonka | Ryszard Jaszewski | Witold Pawłowski | Anna Kośmider | Bogdan Jegier | Andrzej Walczak | Alicja Iwaszkiewicz
Coronary artery bypass surgery in young and elderly patients – results of 15 years study

Author(s): Radosław Zwoliński | Rene M.H.J. Brouwer | Luc Noyez
Analiza skuteczności leczenia antyarytmicznego migotania przedsionków u pacjentów we wczesnym okresie po operacjach pomostowania tętnic wieńcowych

Author(s): Dorota Sobczyk | Jerzy Sadowski | Bogusław Kapelak | Maria Śnieżek-Maciejewska | Rafał Drwiła
Ocena zaburzeń rytmu metodą Holtera po operacji pomostowania tętnic wieńcowych u chorych leczonych nitrogliceryną lub diltiazemem

Author(s): Andrzej Stachurski | Tomasz Hirnle | Marta Negrusz-Kawecka | Krzysztof Namięta | Wojciech Stupiński | Tadeusz Bross
Terapeutyczna angiogeneza w chorobie wieńcowej

Author(s): Anna Kopff | Jarosław Drożdż | Jarosław Kasprzak
Tryptaza a uszkodzenie mięśnia sercowego - badania z użyciem aprotininy

Author(s): Mirosław Mussur | Janusz Zasłonka | Ryszard Jaszewski | Alicja Iwaszkiewicz | Józef Kędziora | Janina Wyczółkowska
Przydatność śródoperacyjnej echokardiografii przezprzełykowej do oceny odwracalnych zaburzeń kurczliwości lewej komory

Author(s): Anna Szulczyk | Hanna Szwed | Tomasz Pasierski | Zbigniew Kasprzyk | Piotr Żelazny | Franciszek Majstrak | Marek Kośmicki | Ilona Kowalik
Obraz kliniczny i powikłania okołooperacyjne u chorych poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego do 45 roku życia

Author(s): Radosław Zwoliński | Sławomir Jander | Bogdan Jegier | Marian Zwoliński | Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka | Ryszard Jaszewski | Janusz Zasłonka
Wyniki chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego u młodych kobiet

Author(s): Radosław Zwoliński | Janusz Zasłonka | Anna Adamek-Kośmider | Bogdan Jegier | Witold Pawłowski | Andrzej Walczak | Włodzimierz Koniarek | Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka
Przebieg kliniczny świeżego zawału serca u osób w wieku podeszłym - wyniki wieloośrodkowego badania POL-WEB-AMI (POLish multicenter WEB-based trial on Acute Myocardial Infarction)

Author(s): Kinga Rzetecka | Jarosław Drożdż | Przemysław Guzik | Piotr Kasztelowicz | Jarosław D. Kasprzak | Janina Stępińska | Maria Krzemińska-Pakuła | Witold Rużyłło | Henryk Wysocki w imieniu grupy badawczej POL-WEB-AMI
Improved graft patency rates and mid-term outcome of diabetic patients undergoing total arterial myocardial revascularization

Author(s): Claudio Muneretto | Gianluigi Bisleri | Alberto Negri | Paolo Piccoli | Savina Nodari | Livio Dei Cas
Intensive hyperglycemia control reduces postoperative infections after open heart surgery

Author(s): Fabio Capuano | Antonino Roscitano | Caterina Simon | Gianluca Sclafani | Umberto Benedetto | Cosimo Comito | Euclide Tonelli | Riccardo Sinatra
Does high-dose metformin cause lactic acidosis in type 2 diabetic patients after CABG surgery? A double blind randomized clinical trial

Author(s): Afshin Gholipour | Mohammad Reza Habibi | Hadi Darvishi Khezri | Mohsen Aarabi | Mohammad Khademloo | Zahra Jalali | Rahman Ghafari
NEW TRENDS IN MITRAL VALVE SURGERY- IBCV IASI EXPERIENCE

Author(s): M.Enache | Diana Ciurescu | Gr. Tinică
Quality of life and functional capacity one year after coronary artery bypass graft surgery

Author(s): Nedeljković Una D. | Krstić Nevena M. | Varagić-Marković Slavica Lj. | Putnik Svetozar M.
njcmindia

Author(s): S Dinkar, Suresh Rao, M Vakamudi, R Saldanha, KR Balakrishnan
njcmindia

Author(s): S Dinkar, Suresh Rao, M Vakamudi, R Saldanha, KR Balakrishnan
First Database Report on Cardiothoracic Surgery in Tehran Heart Center

Author(s): AA Karimi | SH Ahmadi | S Davoodi | M Marzban | N Movahedi | K Abbasi | A Salehi Omran | M Shirzad | S Sadeghian | SH Abbasi | M Lotfi-Tokaldany | M Soleymanzadeh | A Fehri | M Sheikh Fathollahi
Effect of Strengthening Exercises on Serum C-Reactive Protein after Coronary Artery Bypass Grafts

Author(s): B Attarbashi Moghadam | H Bagheri | MR Hadian | K Tavakol | M Salarifar | M Nejatian


Author(s): S Dinkar, Suresh Rao, M Vakamudi, R Saldanha, KR Balakrishnan


Author(s): S Dinkar, Suresh Rao, M Vakamudi, R Saldanha, KR Balakrishnan
Survival of patients with well-developed collaterals undergoing CABG or medical treatment: An observational case-controlled study

Author(s): Ersan Tatlı | Meryem Aktoz | Mehmet Akif Çakar | Emir Doğan | Mustafa Alkan | Bilhan Özalp
Acute Renal Failure Following Coronary Artery By-Pass Surgery: Perioperative Risk Factors

Author(s): Mustafa Saçar | Gökhan Önem | Yalın Tolga Yaylalı | İbrahim Susam | Fahri Adalı | Bilgin Emrecan | Dervis Verdi | Serper Pazarcıkçı | Murat Kömürcü | Ahmet Baltalarlı
Relationship between Nurses’ Knowledge about Pain and Satisfaction of Pain Relieving Procedures among Postoperative CABG Patients

Author(s): Masoumeh Zakerimoghadam | Esmaeil Shariat | Ahmad Ali Asadi Noughabi | Abbas Mehran | Vahid Soghrati
Myocardial ischaemia due to stenosis of the subclavian artery

Author(s): Maciej Lewandowski | Andrzej Modrzejewski | Jarosław Gorący | Zdzisława Kornacewicz-Jach
Influence of tobacco use on postoperative opiate analgesia requirements in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery

Author(s): TOBY N. WEINGARTEN | ELIZABETH A. ERIE | YU SHI | DARRELL R. SCHROEDER | MARTIN D. ABEL | DAVID O. WARNER
Prevalence of Dysglycemia Among Coronary Artery Bypass Surgery Patients with No Previous Diabetic History

Author(s): McGinn Joseph | Shariff Masood | Bhat Tariq | Azab Basem | Molloy William | Quattrocchi Elaena | Farid Mina | Eichorn Ann | Dlugacz Yosef | Silverman Robert
Thrombotic gene polymorphisms and postoperative outcome after coronary artery bypass graft surgery

Author(s): Emiroglu Ozan | Durdu Serkan | Egin Yonca | Akar Ahmet | Alakoc Yesim | Zaim Cagin | Ozyurda Umit | Akar Nejat
Prognostic factors of atrial fibrillation following elective coronary artery bypass grafting: the impact of quantified intraoperative myocardial ischemia

Author(s): Koletsis Efstratios | Prokakis Christos | Crockett James | Dedeilias Panagiotis | Panagiotou Matthew | Panagopoulos Nikolaos | Anastasiou Nikolaos | Dougenis Dimitrios | Apostolakis Efstratios
Variation of mortality after coronary artery bypass surgery in relation to hour, day and month of the procedure

Author(s): Coumbe Ann | John Ranjit | Kuskowski Michael | Agirbasli Mehmet | McFalls Edward | Adabag Selcuk
"Risk factors in mortality after coronary artery bypass graft - Imam Hospital (1996-1999) "

Author(s): "Radmehr H | Jazayeri Tehrani S A | Bayatian A | Hatmi Z "
Off - Pump Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A Safe Method For Complete Revascularization

Author(s): Mirkhani S. H | Delavarkhan. S. M | Radmehr. H | Sartatgar-Far. M
"Efficacy of Propranolol and Amiodarone on Prevention of Atrial Fibrillation after CABG "

Author(s): S.K Forouzan-nia | M.H Abdollahi | M Motafakker | HR Dehghan | H Rajabiun
"Oral ascorbic acid in combination with beta blockers in prevention of atrial fibrillation after Coronary Artery Bypass Graft "

Author(s): Mousavi M | Eslami M | Sattarzadeh Badkoubeh R | Radmehr H | Salehi M | Tavakoli N | Avadi MR
Relationship of plasma level of NT- ProBNP with development of AF in CABG patients

Author(s): Tanaray B | Eslami M | Jahanzad I | Salehi M | Emami M
The preventive effects of posterior pericardiotomy on atrial fibrillation after elective coronary artery bypass grafting

Author(s): Bolourian AA | Beheshti Monfared M | Gachkar L | Ghomeisi M | Shahzamani M | Foroughi M | Kazem Arabnia M | Ghods K | Dabbagh A
The effects of Phase II cardiac rehabilitation on quality of life scales in post coronary artery bypass grafts patients

Author(s): Hadian M.R | Attarbashi B | Baqeri H | Tavakol K | Salarifar M. | Jalaie S | Nejatian
Effects of Preoperative Aspirin Use on Mortality in Coronary Artery Bypass Grafting Patients

Author(s): M Abbaszadeh | A Rabbani | MH Mandegar | E Jazayeri
Oxidative Stress and Homocysteine Metabolism Following Coronary Artery Bypass Grafting by On-pump and Off-pump Techniques

Author(s): Rezayat Parvizi | Mohammad Rahbani Noubar | Susan Hassanzadeh Salmasi
Impact of Dialysis on Open Cardiac Surgery

Author(s): Seyed Hossein Ahmadi | Abbasali Karimi | Mehrab Marzban | Namvar Movahedi | Mohamad Reza Khatami | Saeed Sadeghian | Banafsheh Alinejad | Seyed Hesameddin Abbasi
Predictive Factors for ICU and Ward Stay After CABG

Author(s): Fereydoun Sabzi | Abdolrasoul Moloudi
Moderate Mitral Regurgitation and Coronary Disease: Treatment with Coronary Bypass Alone?

Author(s): Hakimeh Sadeghian | Abbassali Karimi | Hosein Ahmadi | Saeed Sadeghian | Mojtaba Salarifar | Kyomars Abbasi | Navid Paydari | Mohammad Majd
The Role of Carotid Artery Screening Before Coronary Artery Bypass Graft Surgery

Author(s): Shapour Shirani | Mohammad Ali Boroumand | Seyed Hesameddin Abbasi | Negar Maghsoodi | Majid Shakiba | Abbasali Karimi | Saeed Davoodi | Maryam Esfandbod
Bifurcating Radial Artery: a Useful Anatomic Variation for Coronary Artery Bypass Grafting

Author(s): Mehrab Marzban | Seyed Hesameddin Abbasi | Amirali Rahnemay Azar
Coronary Artery Bypass Grafting Combined with Total Occlusion of Internal Carotid Artery

Author(s): Kyomars Abbasi | Shapour Shirani | Mohsen Fadaei Araghi | Abbasali Karimi | Hossein Ahmadi | Seyed Hesameddin Abbasi | Naghmeh Moshtaghi
Repair Versus Replacement for Ischemic Mitral Regurgitation

Author(s): Hakimeh Sadeghian | Abbasali Karimi | Mehran Mahmoodian | Hossein Ahmadi | Seyed Hesameddin Abbasi
Quality of Life in Coronary Artery Disease: SF-36 Compared to WHOQOL-BREF

Author(s): Mahdi Najafi | Mehrdad Sheikhvatan | Ali Montazeri | Seyed Hesameddin Abbasi | Mahmood Sheikhfatollahi
Effect of Cardiac Rehabilitation Program on Heart Rate Recovery after Percutaneous Coronary Intervention and Coronary Artery Bypass Grafting

Author(s): Abbas Soleimani | Mohammad Alidoosti | Mojtaba Salarifar | Seyed Ebrahim Kassaian | Abbasali Karimi | Saeed Davoodi | Mehrab Marzban | Seyed Hesameddin Abbasi | Mostafa Nejatian | Ali Abbasi
Impact of Body Mass Index on In-Hospital Mortality and Morbidity after Coronary Artery Bypass Grafting Surgery

Author(s): Forouzan Yazdanian | Seyedeh Zahra Faritous | Gholamali Mollasadeghi | Rasoul Farasatkish | Mohammad Hasan Ghaffari Nejad | Amir Jamshid Khamoushi
Effects of Phase III Cardiac Rehabilitation Programs on Anxiety and Quality of Life in Anxious Patients after Coronary Artery Bypass Surgery

Author(s): Tahereh Dehdari | Alireza Heidarnia | Ali Ramezankhani | Saeed Sadeghian | Fazlollah Ghofranipour | Gholamreza Babaei Ruchi | Soraya Etemadi
Accuracy of Dobutamine Stress Echocardiography in Detecting Recovery of Contractile Reserve after Revascularization of Ischemic Myocardium

Author(s): Hakimeh Sadeghian | Masoumeh Lotfi-Tokaldany | Nader Fallah | Seyed Hesameddin Abbasi | Seyed Hossin Ahmadi | Abas Ali karimi | Mojtaba Salarifar | Salehi Rezvanyieh
One-Year Outcome of Patients with Acute Myocardial Infarction

Author(s): Mohamad Reza Beyranvand | Mohammad Amin Emami | Ali Aliasgari | Ali Asghar Kolahi
Fractional Flow Reserve and Appropriateness of Angioplasty in Moderate Coronary Stenosis

Author(s): Seyed Hesameddin Abbasi | Seyed Ebrahim Kassaian | Mojtaba Salarifar | Saeed Sadeghian | Davood Kazemi Saleh | Mehran Mahmoodian | Sirous Darabian | Solmaz Asaa
Early Outcome of Coronary Artery Bypass Grafting in Patients with Severe Left Ventricular Dysfunction

Author(s): Saeed Davoodi | Abbasali Karimi | Seyed Hossein Ahmadi | Mehrab Marzban | Namvar Movahhedi | Kyomars Abbasi | Abbas Salehi Omran | Mahmood Shirzad | Mehrdad Sheikhvatan | Seyed Hesameddin Abbasi
Early Outcome of Coronary Artery Bypass Grafting in Patients Less Than 40 Years Old Comparing with Elderly Patients

Author(s): Abbasali Karimi | Sayed Hosein Ahmadi | Saeed Davoodi | Mehrab Marzban | Namvar Movahhedi | Kyomars Abbasi | Abbas Salehi Omran | Mahmood Shirzad | Mehrdad Sheikhvatan | Seyed Hesameddin Abbasi
Ultrasonographic Screening of the Carotid Artery in Coronary Artery Bypass Surgery

Author(s): Shapour Shirani | Madjid Shakiba | Maryam Soleymanzadeh | Mohammad Ali Boroumand | Seyed Hesameddin Abbasi | Maryam Sotoudeh Anvari | Sirous Darabian | Maryam Esfandbod
Relationship between Blood Transfusion and Increased Risk of Atrial Fibrillation after Coronary Artery Bypass Graft Surgery

Author(s): Hassan Radmehr | Ali Reza Bakhshandeh | Mehrdad Salehi | Pouran Hajian | Ahmad Reza Nasr
Impact of Diabetes Mellitus on Peripheral Vascular Disease Concomitant with Coronary

Author(s): Mehrab Marzban | Mohammadreza Zafarghandi | Mohsen Fadaei Araghi | Abbasali Karimi | Seyed Hossein Ahmadi | Namvar Movahedi | Kyomars Abbasi | Naghmeh Moshtaghi
Primary Percutaneous Coronary Intervention in Patients with Acute Myocardial Infarction

Author(s): Morteza Safi | Hassan Rajabi Moghadam | Roxana Sadeghi | Habibollah Saadat | Mohammad Hassan Namazi | Hossein Vakili | Seyed Ahmad Hassantash | Mohammad Reza Motamedi
Postoperative Mortality and Morbidity in Elderly Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery

Author(s): Hassan Radmehr | Alireza Bakhshandeh | Mehrdad Salehi | Iraj Ghorbandaeipour | Amir Hossein Sadeghpoor Tabai | Mehdi Sanatkarfar | Ahmad Reza Nasr
Coronary Artery Bypass Surgery versus Medical Treatment in Patients with Low Ejection Fraction and Coronary Artery Disease

Author(s): Hakimeh Sadeghian | Mojtaba Salarifar | Abbas Ali Karimi | Mehrab Marzban | Kyomars Abbasi | Masoumeh Lotfi-Tokaldany | Mahmood Sheikhfathollahi | Mohammad Majd | Sirous Jahangiri | Seyed Hesameddin Abbasi
Immediate Results and Six-Month Clinical Outcome after Percutaneous Coronary Intervention in Patients with Prior Coronary Artery Bypass Surgery

Author(s): Fatemeh Behboudi | Hossein Vakili | Seyed Reza Hashemi | Manouchehr Hekmat | Morteza Safi | Mohammad Hasan Namazi
Role of Surgeon in Length of Stay in ICU after Cardiac Bypass Surgery

Author(s): Mahdi Najafi | Hamidreza Goodarzynejad | Mahmood Sheikhfathollahi | Hossein Adibi
Impact of Isolated Coronary Artery Bypass Grafting on Non-Organic Tricuspid Regurgitation Severity

Author(s): Hakimeh Sadeghian | Abbasali Karimi | Bahareh Eslami | Masoumeh Lotfi-Tokaldany | Mohammad Sahebjam | Arezou Zoroufian | Seyed Hesameddin Abbasi | Mahmood Sheikhfathollahi
Demographics and Angiographic Findings in Patients under 35 Years of Age with Acute ST Elevation Myocardial Infarction

Author(s): Seyed Kianoosh Hosseini | Abbas Soleimani | Mojtaba Salarifar | Hamidreza Pourhoseini | Ebrahim Nematipoor | Seyed Hesameddin Abbasi | Ali Abbasi
Anxiety, Self Efficacy Expectation and Social Support in Patients after Coronary Angioplasty and Coronary Bypass

Author(s): T Dehdari | A Heidarnia | A Ramezankhani | S Sadeghian | F Ghofranipour
"Preoperative Carotid Artery Evaluation in 1045 Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery"

Author(s): Sh. Shirani | M.A. Boroumand | N. Maghsodi | M. Shakiba | H. Abbasi | M. Esfandbod
Diagnostic Accuracy of 64-Slice Multislice Computed Tomography in Assessment of Coronary Artery Bypass Grafts

Author(s): A. Arjmand Shabestari | S. Abdi | H.R. Baharjoo | M. Fatehi | I. Firouzi | M. Hashemian | M. Mozafari | I. Nazeri | M. Tehrai | A. Zarrabi
The Prevalence of Carotid Artery Disease in Candidates of Coronary Artery Bypass Graft

Author(s): M. Sanei Taheri | H.R. Haghighatkhah | M. Hassan Tash | R. Bakhshian | M. Shakiba | A.H. Jalali
Radiation Dose Estimates in CT Coronary Angiography

Author(s): Peyman Moghadam shad | Abbas Arjmand Shabestari | Shahram Akhlaghpoor | Mohammadreza Alinaghizadeh
Comparison of the myocardial perfusion and wall motion results by ECG-Gated 99mTc-MIBI SPECT, before and after CABG for evaluation of myocardial viability

Author(s): Hekmat S | Rastgoo F | Omrani Gh.R | Yaghoobi N | Baghaie R | Firoozabadi SH | Seifollahi Sh
Value of single injection-double acquisition stress gated SPECT before and during Low-dose Dobutamine infusion for prediction of improvement in myocardial perfusion and function after coronary artery

Author(s): Babak Fallahi | Morteza Bostani | Davood Beiki | Armaghan Fard Esfahani | Mohammad Eftekhari | Mohammad Hossein Mandegar | Mohsen Saghari
Effects of enhanced external counterpulsation on myocardial perfusion in patients unsuitable for invasive interventions

Author(s): Fariba Eslamian | Babak Mahmoudian | Naser Aslanabadi | Ahmad AhmadzadehPurnaki
DOES TRANEXAMIC ACID REDUCE BLOOD LOSS IN OFF-PUMP CORONARY ARTERY BYPASS?

Author(s): A. Mehr-Aein | M. Sadeghi M. Madani-Civi
ATHEROSCLEROSIS OF THE INTERNAL MAMMARY ARTERY IN PATIENTS UNDERGOING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING

Author(s): M. Essalat | S.H. Mirkhani | M. Ghasemi | M. Zarezadeh | M. Sanatkar Far | M. Jamali M. Mirhoseini
DOES TRANEXAMIC ACID REDUCE BLOOD LOSS IN OFF-PUMP CORONARY ARTERY BYPASS?

Author(s): A. Mehr-Aein | M. Sadeghi M. Madani-Civi
BASE DEFICIT IN IMMEDIATE POSTOPERATIVE PERIOD OF OPEN HEART SURGERY AND OUTCOME OF PATIENTS

Author(s): F. Sabzi | V. Hassani | S. Nadri | H. Mahmoudvand | H. Teimori
EARLY OUTCOME OF CONCURRENT MITRAL VALVE REPLACEMENT AND CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING

Author(s): A. Karimi | S. H. Ahmadi | S. Davoodi | M. Marzban | N. Movahhedi | K. Abbasi | A. Salehi-Omran | M. Shirzad | M. Sheikhvatan | S. H. Abbasi
CARDIOVASCULAR RISK FACTORS AND IN-HOSPITAL MORTALITY IN 1258 CASES OF CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY IN TEHRAN HEART CENTER

Author(s): M H Mandegar | M Marzban | A H Lebaschi | P Ghaboussi | A R Alai-Alamooti | A Ardalan
ACUTE RENAL FAILURE AFTER CARDIAC SURGERY

Author(s): N Safai | M. R Ardalan | J Etemadi
Endovascular Treatment of Aortobronchial Fistula Secondary to Coronary Artery Bypass Graft (CABG)

Author(s): Seyed Khalil Forouzannia | Mohammad Hassan Abdollahi | Seyed Jalil Mirhosseini | Seyed Hossein Moshtaghion | Habibollah Hosseini | Majid Dehghani
Outcome of Coronary Artery Bypass Grafts: Comparison between on Pump and off Pump

Author(s): Rasoul Ibrahim Abdulrahman | Rezayat Parvizi
Klebsiella pneumoniae Pseudoaneurysm of the Ascending Aorta after Coronary Artery Bypass Graft

Author(s): Seyed Khalil Forouzannia | Mohammad Hasan Abdollahi | Seyed Jalid Mirhosseini | Seyed Hossein Moshtaghion | Habibollah Hosseini | Mohammad Hossein Mirshamsi
Surgical revascularization on the beating heart in patients with low ejection fraction

Author(s): Putnik Svetozar | Velinović Miloš | Mikić Aleksandar | Vraneš Mile | Nikolić Bojan | Krstić Nevena | Ristić Miljko
Relation Between Preoperative Mild Increased in Serum Creatinine Level and Early Outcomes After Coronary Artery Bypass Grafting

Author(s): Hassan Radmehr | Seyed Khalil Forouzannia | Ali Reza Bakhshandeh | Mehdi Sanatkar
Perkutane Koronarintervention beim alten Patienten

Author(s): Gierlinger A | Kratzer H | Zeindlhofer E | Winter T | Höllinger K | Gattermeier M | Ebner A | Siostrzonek P
Rekanalisation von chronischen Koronarverschlüssen - Single-Center-Erfahrungen mit 75 Patienten

Author(s): Schuler J | Hammerer M | Altenberger J | Heigert M | Pichler M
Das Ösophagus-EKG: Neue Einsatzmöglichkeiten durch eine neue Technik

Author(s): Mächler H | Bergmann P | Huber S | Lueger A | Rehak P | Stark G
PET in der Kardiologie

Author(s): Gallowitsch HJ | Gomez I | Igerc I | Kresnik E | Kumnig G | Lind P | Matschnig S
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona