Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "ENN"

ADD TO MY LIST
 
A new method to suppress ghosting artifacts arising from long-T1 species in segmented inversion recovery (IR) sequences

Author(s): Chaptini Nayla | Rehwald Wolfgang | Jenista Elizabeth | Parker Michele | Chen Enn-Ling | Kim Raymond
Har forhold under svangerskapet betydning for utviklingen av otitis media?

Author(s): Kari J. Kværner | Kristian Tambs | Jennifer Harris | Per Magnus
Endring av helsevaner – for helsens skyld eller for å gå ned i vekt?

Author(s): Bjørg Berge Skåra | Sidsel Graff-Iverse
Kjemisk klima og helseproblemer

Author(s): Jul Låg
Rectumcancerregisteret gir kvalitetsforbedring i kreftbehandlingen

Author(s): Arne Wibe | Elisabeth Svensson | Tormod Bjerkeset | Erik Carlsen | Frøydis Langmark | Jarle Norstein | Johan N. Wiig | Odd Søreide
Kreftrelaterte smerter hos alvorlig demente i sykehjem

Author(s): Ulla Soini | Gudrun Nilsen
Assessing dental wear in reindeer using geometric morphometrical methods

Author(s): Rolf Rødven | Nigel G. Yoccoz | Rolf A. Ims | Øystein Wiig
B-vitaminet folat og svangerskap

Author(s): Stein Emil Vollset | Roy M. Nilsen | Anne Kjersti Daltveit
Biomarkører i rusmiddelfeltet

Author(s): Jørg Mørland
Biomarkører ved diabetes

Author(s): Kåre I. Birkeland | Svein Skeie | Kristian F. Hanssen
Alkoholbruk blant ungdom i Oslo, 1970-95

Author(s): Astrid Skretting
Menns overdødelighet

Author(s): Hans Th. Waaler
Kvinners og menns helse i historisk perspektiv

Author(s): Rannveig Nordhagen
Serum-albumin and risk of thyroid cancer: A population-based, matched case-control study,

Author(s): Eystein Glattre | A. Engeland | A. T. Høstmark | E. Jellum
Avslag på uførepensjon

Author(s): Anders M. Galaasen | Dag Bruusgaard | Bjørgulf Claussen
Eksponering, lungefunksjon og inflammasjonsmarkører hos asfaltarbeidere*

Author(s): Britt Grethe Randem | Bente Ulvestad
Assessing dental wear in reindeer using geometric morphometrical methods

Author(s): Rolf Rødven | Nigel G. Yoccoz | Rolf A. Ims | Øystein Wiig
Prevalence of gastrointestinal nematodes in winter slaughtered reindeer of northern Finland

Author(s): Jackie T. Hrabok | Antti Oksanen | Mauri Nieminen | Peter J. Waller
Design of an adiabatic T2-preparation method optimized for cardiac motion and flow insensitivity at 3T

Author(s): Jenista Elizabeth | Rehwald Wolfgang | Klem Igor | Parker Michele | Chen Enn Ling | Kim Raymond
Adiabatic T2-preparation modules optimized for robustness toward cardiac motion and flow - a comparison with existing techniques at 3 Tesla

Author(s): Rehwald Wolfgang | Jenista Elizabeth | Parker Michele | Kim Han | Chen Enn-Ling | Kim Raymond
Kroppsstørrelse ved fødsel og brystkreftrisiko i voksen alder: En prospektiv befolkningsundersøkelse

Author(s): Lars J. Vatten | Tom I. Lund Nilsen | Steinar Tretli | Dimitrios Trichopoulos | Pål R. Romundstad
Helseeffekter av byluftpartikler

Author(s): Magne Refsnes | Marit Låg | Ragna B. Hetland | Per E. Schwarze
Røyking og hjerte-kardødelighet

Author(s): Aage Tverdal
Beskytter røyking mot Parkinsons sykdom

Author(s): Trond Peder Flaten
Rusmiddelbruk i Norge

Author(s): Sturla Nordlund
Rusmiddelbruk og dødelighet

Author(s): Ingeborg Rossow
Kjøring med mistanke om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol

Author(s): Asbjørg S. Christophersen | Svetlana Skur
Bruk av amniocenteser og chorionbiopsier i Norge

Author(s): Guttorm Haugen | Carl Birger van der Hagen
Både krybbedøde og søsken er intrauterint veksthemmet

Author(s): Nina Øyen | Rolv Skjærven | Ruth E. Little | Allen J. Wilcox
Evaluering av inflammatoriske mediatorer i diagnostikk av alvorlige neonatale infeksjoner

Author(s): Henrik Døllner | H. Johnsen | L. Vatten | K.J. Arntzen | R. Austgulen
Enkle spirometrimålinger i en generell mannlig befolkning

Author(s): Sjur Humerfelt | G. E. Eide | A. Gulsvik
Intervensjonsstudien "Forebyggelse av lårhalsbrudd". Metode og praktisk gjennomføring

Author(s): Elisabeth Kvaavik | Haakon E. Meyer | Guro Berge Smedshaug | Jan A. Falch | Aage Tverdal | Jan I. Pedersen
Brukermønster for østrogen i og etter overgangsalderen i Norge

Author(s): Kjersti Bakken | Anne Elise Eggen
Sykefravær og konjunkturer – en oversikt

Author(s): Jon Petter Nossen
Prevalence of gastrointestinal nematodes in winter slaughtered reindeer of northern Finland

Author(s): Jackie T. Hrabok | Antti Oksanen | Mauri Nieminen | Peter J. Waller
Taxonomy and origin of reindeer

Author(s): Knut H. Røed
DIGESTIBILIDADE APARENTE DO FARELO DE GIRASSOL NA ALIMENTAÇÃO DE BOVINOS LEITEIROS EM FASE DE CRESCIMENTO

Author(s): José Américo Soares Garcia | Paulo de Figueiredo Vieira | Paulo Roberto Cecon | Gabriel Maurício Peruca de Melo | Adriana de Souza Martins | Mara Cristina Setti
DESEMPENHO DE BOVINOS LEITEIROS EM FASE DE CRESCIMENTO ALIMENTADOS COM FARELO DE GIRASSOL

Author(s): José Américo Soares Garcia, | Paulo de Figueiredo Vieira | Paulo Roberto Cecon | Mara Cristina Setti | Concepta Mcmanus | Helder Louvandini
Johannes Silveti

Author(s): Enn Veldi
Hexacyanoferrates and bentonite as binders of radiocaesium for reindeer

Author(s): Knut Hove | Hans Staaland | Øyvind Pedersen
Forgiftninger ved norske somatiske sykehus i 2008

Author(s): Jartrud W. Skjerdal | Christian Haga | Berit Muan | Ingvild Iuell Bergan | Erik Andrew
Efeito das proporções volumoso:concentrado sobre a degradação ruminal de fontes protéicas de origem animal e vegetal: consumo e digestibilidade aparente.

Author(s): Lea Chapaval | Laércio Melotti | Paulo Rossi Júnior | Cellyneude de Souza Olivindo | João Paulo Arcelino Rêgo
A Paper Currency Recognition System Using Negatively Correlated Neural Network Ensemble

Author(s): Kalyan Kumar Debnath | Sultan Uddin Ahmed | Md. Shahjahan | Kazuyuki Murase
Kreftrelaterte smerter hos alvorlig demente i sykehjem

Author(s): Ulla Soini | Gudrun Nilsen
Hexacyanoferrates and bentonite as binders of radiocaesium for reindeer

Author(s): Knut Hove | Hans Staaland | Øyvind Pedersen
Taxonomy and origin of reindeer

Author(s): Knut H. Røed
Assessing dental wear in reindeer using geometric morphometrical methods

Author(s): Rolf Rødven | Nigel G. Yoccoz | Rolf A. Ims | Øystein Wiig
Prevalence of gastrointestinal nematodes in winter slaughtered reindeer of northern Finland

Author(s): Jackie T. Hrabok | Antti Oksanen | Mauri Nieminen | Peter J. Waller
Lars Bergs erotiske romaner

Author(s): Ragnhild Engelskjøn
Lars Bergs erotiske romaner

Author(s): Ragnhild Engelskjøn
Om dyr og folk

Author(s): Anniken Greve
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?