Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "HCCLM3"

ADD TO MY LIST
 
Antiangiogenic effects of pazopanib in xenograft hepatocellular carcinoma models: evaluation by quantitative contrast-enhanced ultrasonography

Author(s): Zhu Xiao-Dong | Zhang Ju-Bo | Fan Pei-Li | Xiong Yu-Quan | Zhuang Peng-Yuan | Zhang Wei | Xu Hua-Xiang | Gao Dong-Mei | Kong Ling-Qun | Wang Lu | Wu Wei-Zhong | Tang Zhao-You | Ding Hong | Sun Hui-Chuan
GHGKHKNK Octapeptide (P-5m) Inhibits Metastasis of HCCLM3 Cell Lines via Regulation of MMP-2 Expression in in Vitro and in Vivo Studies

Author(s): Xiao Han | Dong-Mei Yan | Xiang-Feng Zhao | Matsuura Hiroshi | Wei-Guang Ding | Peng Li | Shuang Jiang | Bai-Rong Du | Pei-Ge Du | Xun Zhu
More expressions of BDNF and TrkB in multiple hepatocellular carcinoma and anti-BDNF or K252a induced apoptosis, supressed invasion of HepG2 and HCCLM3 cells

Author(s): Guo Dawei | Hou Xuezhong | Zhang Hongbin | Sun Wenyu | Zhu Lei | Liang Jian | Jiang Xiaofeng
Isomalto oligosaccharide sulfate inhibits tumor growth and metastasis of hepatocellular carcinoma in nude mice

Author(s): Xiao Chun-Li | Tao Zhong-Hua | Guo Lin | Li Wei-Wei | Wan Jin-Liang | Sun Hui-Chuan | Wang Lu | Tang Zhao-You | Fan Jia | Wu Wei-Zhong

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program