Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "Helicobacter pyiori"

ADD TO MY LIST
 
Znaczenie krzyżowych reakcji serologicznych w interpretacji testów ELISA w serodiagnostyce zakażeń Helicobacter pylori

Author(s): Beata Paziak-Domańska | Magdalena Chmiela | Agnieszka Jarosińska | Fedwa A. Majeed | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?