Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "Helicobacter pylori"

ADD TO MY LIST
 
Zakażenie Helicobacter heilmannii w chorobach żołądka i dwunastnicy u dzieci

Author(s): Barbara Iwańczak | Grażyna Gościniak | Franciszek Iwańczak | Michał Grabiński
Badania niektórych cytokin w nadsączu hodowanych komórek mononuklearnych pozyskanych od dzieci z Helicobacter pylori - gastritis

Author(s): Elżbieta Czkwianianc | Elżbieta M. Plewińska | Małgorzata Banasik | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Przemysław Lewkowicz | Izabela Płaneta-Małecka | Ewa Małecka-Panas
Ocena stężenia nabłonkowego czynnika wzrostu u dzieci zakażonych Helicobacter pylori

Author(s): Elżbieta Maciorkowska | Sylwia Marcinkiewicz | Maciej Kaczmarski
Probiotyki w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori u dzieci

Author(s): Elżbieta M. Plewińska | Izabela Płaneta-Małecka | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Elżbieta Czkwianianc | Ewa Małecka-Panas
Rola środowiskowego zakażenia Helicobacter heilmannii w etiopatogenezie chorób żołądka

Author(s): Grażyna Gościniak | Jacek Skała | Krzysztof Kubiak | Barbara Iwańczak | Monika Biernat | Joanna Grabińska
Odpowiedź zapalna w zakażeniach Helicobacter pylori

Author(s): Wiesława Rudnicka | Magdalena Chmiela
Konsensus Maastricht 2005. Co nowego?

Author(s): Leszek Paradowski | Katarzyna Błachut | Abdulhabib Annabhani
Ocena sposobu żywienia pacjentów z dyspepsją czynnościową przed i po eradykacji Helicobacter pylori

Author(s): Małgorzata Sobczak | Janusz Ciok | Agnieszka Salwerowicz | Lucjan Szponar
Czy złoty standard leczenia eradykacyjnego Helicobacter pylon u dzieci i młodzieży jest jeszcze aktualny?

Author(s): Grażyna Bała | Monika Parzęcka | Anna Szaflarska-Popławska | Grażyna Mierzwa
Czynniki ryzyka raka trzustki

Author(s): Grażyna Rydzewska
Czy istnieje relacja między infekcją Helicobacter pylori a zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi?

Author(s): Jan Cader | Zygmunt Domagała | Leszek Paradowski | Joanna Rymaszewska | Wojciech Błoński | Zbigniew Sajewicz
Molekularne aspekty wirulencji Helicobacter pylori i ich znaczenie kliniczne

Author(s): Monika Parzęcka | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Elektrogastrografia u pacjentów z zespołem dyskomfortu poposiłkowego

Author(s): Łukasz Dobrek | Anna Syguła | Piotr J. Thor
Lekooporność jako problem eradykacji zakażenia Helicobacter pylori

Author(s): Marcin Jażdżyk | Aleksandra Sałagacka | Marek Mirowski | Ewa Balcerczak
Helicobacter pylori infection and oral cavity

Author(s): Anna Paradowska | Agnieszka Sieja | Marcin Braksator
Porównawcza ocena gęstości kolonizacji Helicobacter pylori i stopnia zapalenia błony śluzowej części odźwiernikowej i trzonu żołądka u dzieci

Author(s): Elżbieta Rożynek | Danuta Dzierżanowska | Wiesław Dura | Bożena Murawska | Agnieszka Szmytkowska | Danuta Celińska-Cedro | Jerzy Socha
Helicobacter heilmannii w patologii chorób żołądka i dwunastnicy u dzieci

Author(s): Franciszek Iwańczak | Grażyna Gościniak | Barbara Iwańczak
Rozpowszechnienie zakażenia Helicobacter pylori po leczeniu chirurgicznym wrzodu trawiennego żołądka lub dwunastnicy

Author(s): Maciej Grotowski | Lech Winnicki | Jerzy Trawiński | Andrzej Gancarz | Janusz Domaniecki
Metaplazja w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci

Author(s): Elżbieta Maciorkowska | Maciej Kaczmarski | Katarzyna Kondej-Muszyńska
Metaplazja żołądkowa w opuszce dwunastnicy

Author(s): Barbara Górnicka | Jacek Muszyński | Jolanta Siemińska | Magdalena Bogdańska | Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska
Adaptacja żołądka u chorych przewlekle przyjmujących diklofenak - znaczenie angiogenezy i proliferacji komórek błony śluzowej

Author(s): Andrzej Hnatyszyn | Zdzisław Gapski | Grzegorz Kaczmarek | Artur Gontarewicz
Wpływ leczenia ranitydyną na wykładniki stresu oksydacyjnego u dzieci w stanach zapalnych błony śluzowej żołądka i dwunastnicy oraz chorobie wrzodowej

Author(s): Iwona Ignyś | Hanna Krauss | Przemysław Majewski | Marian Krawczyński | Iwona Bączyk | Wojciech Cichy
Lekooporność szczepów Helicobacter pylori izolowanych od pacjentów

Author(s): Aneta Łękowska-Kochaniak | Janusz Popowski
Rodzinne występowanie zakażenia Helicobacter pylori

Author(s): Maciej Potyrała | Barbara Iwańczak | Grażyna Gościniak | Franciszek Iwańczak | Anna Gaszewska-Mastalarz
Wieloośrodkowe badania skuteczności i bezpieczeństwa leczenia lanzoprazolem, klarytromycyną i amoksycyliną wrzodu dwunastnicy u pacjentów z infekcją Helicobacter pylori

Author(s): Antoni Gabryelewicz | Andrzej Czajkowski | Dorota Skrodzka | Jan Dzieniszewski | Włodzimierz Janicki | Krzysztof Marlicz | Halina Jaroszewicz | Tadeusz Popiela | Janusz Legutko
Wyniki odległej oceny histologicznej błony śluzowej kikuta żołądka po przebytej operacji z powodu choroby wrzodowej

Author(s): Grzegorz Jarczyk | Joanna Nussbeutel | Piotr Marcinkowski | Waldemar Jędrzejczyk
Wpływ leczenia eradykacyjnego bakterii Helicobacter pylori na pH treści żołądkowej. Czy leczenie przeciwbakteryjne może być odroczone?

Author(s): Zbigniew Namiot | Jan Stasiewicz | Małgorzata Kożuszyńska-Topór | Adam R. Markowski | Andrzej Kemona | Robert Bucki
Częstość występowania zakażenia Helicobacter pylori u gastroenterologów dziecięcych w Polsce

Author(s): Franciszek Iwańczak | Barbara Iwańczak | Andrzej Stawarski | Maciej Potyrała | Tomasz Pytrus | Leszek Noga | Krystyna Laszki-Szcząchor | Michael Paul
Ocena zapalenia błony śluzowej żołądka u pacjentów z wrzodem dwunastnicy po nieskutecznej eradykacji Helicobacter pylori

Author(s): Krzysztof Przytulski | Jarosław Reguła | Anna Dziurkowska-Marek | Marek Kohut | Janina Orłowska | Dorota Jarosz | Andrzej Nowak | Eugeniusz Butruk
Zachowanie się komórek endokrynnych G i D u dorosłych zakażonych i niezakażonych Helicobacter pylori

Author(s): Stefan Batowski | Piotr Zaborowski | Wojciech Kozłowski | Andrzej Dąbek
Metaplazja żołądkowa dwunastnicy u dzieci - obserwacje własne.

Author(s): Grażyna Mierzwa | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Jadwiga Korenkiewicz | Grażyna Bała
Użytkowanie protez zębowych a skuteczność leczenia eradykacyjnego bakterii Helicobacter pylori

Author(s): Dorota B. Namiot | Zbigniew Namiot | Andrzej Kemona | Maria Gołębiewska
Apoptoza w błonie śluzowej żołądka

Author(s): Maciej Potyrała | Barbara Iwańczak | Marta Rzeszutko
Mucosa-Associated Lymphoid Tissue Lymphoma of the Lacrimal Gland: Sustained Remission after Eradication of Helicobacter Pylori Infection

Author(s): Mohammed Hasosah | Abdullah Baothman | Mohamed Satti | Suzanne Kutbi | Khaled Alghamdi | Kevan Jacobson
Acetic acid ulcer model - state of the art in 2010

Author(s): Susumu Okabe | Kikuko Amagase | Koji Takeuchi
Impairment of inhibition of HSP70 by Helicobacter pylori in human epithelial MKN7 cell line

Author(s): Aneta Targosz | Agata Ptak-Belowska | Urszula Szczyrk | Gracjana Krzysiek-Mączka | Wiesław W. Pawlik | Tomasz Brzozowski
Cryptococcus curvatus w płynie otrzewnowym u chorego z chłoniakiem żołądka i złożonymi aberacjami chromosomalnymi - opis przypadku

Author(s): Jadwiga Nowicka | Urszula Nawrot | Olga Haus | Kazimierz Kuliczkowski | Pierre-Alain Fonteyne | Nicole Nolard
Znaczenie probiotyków w tolerancji leczenia eradykacyjnego Helicobacter pylori u dzieci

Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Sylwia Murawska
Badania nad zmianami wybranych struktur komórkowych, enterohormonalnych i wydzielniczych, regulujących wydzielanie żołądkowe w zakażeniu Helicobacter pylori u dzieci

Author(s): Elżbieta Czkwianianc | Wojciech Kozłowski | Andrzej Kulig | Stanisław Łukaszek | Izabela Płaneta-Małecka | Ewa Małecka-Panas
Biofilmes orais como um possível fator de risco

Author(s): Francisco Isaak Nicolas Ciesielski | Éder Ricardo Biasoli | Marcelo Coelho Goiato | João Paulo De Carli | Soluete Oliveira da Silva | Maria Salete Sandini Linden | Micheline Sandini Trentini | Glauco Issamu Miyahara
EVALUATION OF ANTI-ULCER ACTIVITY OF METHANOLIC EXTRACT OF ANOGEISSUS LATIFOLIA LEAVES IN ALBINO RATS

Author(s): Arutla Rajender | A. Suresh | V. Suresh | G. Saker | N. Varaprasad
Increased numbers of Foxp3-positive regulatory T cells in gastritis, peptic ulcer and gastric adenocarcinoma

Author(s): Hsin-Hung Cheng | Guan-Ying Tseng | Hsiao-Bai Yang | Hung-Jung Wang | Hwai-Jeng Lin | Wen-Ching Wang
Influence of proton pump inhibitor treatment on Helicobacter pylori stool antigen test

Author(s): Masaaki Kodama | Kazunari Murakami | Tadayoshi Okimoto | Yoshihiro Fukuda | Tadashi Shimoyama | Masumi Okuda | Chieko Kato | Intetsu Kobayashi | Toshio Fujioka
Serum levels of tumor necrosis factor-α, interleukin-6 and interleukin-8 are not increased in dyspeptic patients with Helicobacter pylori-associated gastritis

Author(s): Taner Bayraktaroğlu | Ahmet Şükrü Aras | Selim Aydemir | Can Davutoğlu | Yücel Üstündağ | Hulusi Atmaca | Ali Borazan
The Immunohistochemistry Profile of Lymphocytic Gastritis in Celiac Disease and Helicobacter Pylori Infection: Interplay between Infection and Inflammation

Author(s): Efrat Broide | Judith Sandbank | Eitan Scapa | Nimrod Alain Kimchi | Michael Shapiro | Aaron Lerner
Accommodation of profound sequence differences at the interfaces of eubacterial RNA polymerase multi-protein assembly

Author(s): Nambudiry Rekha | Lakshmipuram Seshadri Swapna | Narayanaswamy Srinivasan*
8-Hydroxydeoxyguanosine: Not mere biomarker for oxidative stress, but remedy for oxidative stress-implicated gastrointestinal diseases

Author(s): Chan-Young Ock | Eun-Hee Kim | Duck Joo Choi | Ho Jae Lee | Ki-Baik Hahm | Myung Hee Chung
Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci a ich łaknienie według oceny rodziców

Author(s): Anna Obuchowicz | Jacek Zeckei | Maria Kniażewska | Marta Ślimok | Joanna Kula-Gradzik
Zastosowanie probiotyków w gastroenterologii dziecięcej

Author(s): Józef Ryżko | Joanna Ryżko
Ocena częstości występowania chorób przełyku, żołądka i dwunastnicy w cukrzycy typu 1 u dziecia

Author(s): Franciszek Iwańczak | Anna Noczyńska | Krzysztof Matusiewicz | Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak
Polipy i fałdy wartownicze wpustu u dzieci, częstość występowania i endoskopowe zmiany towarzyszące

Author(s): Mirosława Uścinowicz | Elżbieta Jarocka-Cyrta | Maciej Kaczmarski | Magdalena Kiszło | Ewa Matwiejuk
Częstość zakażeń Helicobacter pylori u dzieci z niedoborem wzrostu

Author(s): Jarosław Kwiecień | Katarzyna Ziora | Joanna Oświęcimska | Agnieszka Krzywicka | Antoni Dyduch
Halitoza - choroba gastroenterologiczna?

Author(s): Dziechciarz Piotr | Horvath Andrea
Rak żołądka u 17-letniego chłopca obciążonego kilkoma czynnikami ryzyka karcynogenezy

Author(s): Paweł Jedrzejczak | Ryszard Makosiej | Ewa Małecka-Panas | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Maja Ludzik | Andrzej Kulig | Elżbieta Czkwianianc
Ocena "brukowania" błony śluzowej żołądka jako objawu zakażenia Helicobacter pylori u dzieci

Author(s): Beata Korus | Piotr Albrecht | Jacek Bujko | Jan Wyhowski
Lekowrażliwość szczepów Helicobacter pylori - obserwacje własne

Author(s): Anna Zawadzka-Gralec | Małgorzata Wróblewska | Anna Szaflarska-Popławska | Grażyna Mierzwa | Monika Parzęcka | Grażyna Bała | Jadwiga Ślusarska-Kopala | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Znaczenie badań endoskopowych w diagnostyce czynnościowych bólów brzucha

Author(s): Maja Łudzik | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Ewa Małecka-Panas
Czy w czasie badania gastrofiberoskopowego u dzieci powinny być pobierane wycinki do badań histologicznych?

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Andrzej Kulig | Izabela Płaneta-Małecka | Ewa Małecka-Panas
Wartość kliniczna testów nieinwazyjnych (antygen w kale - HpSA, mocznikowy test oddechowy - UBT) w ocenie zakażenia Helicobacter pylori u dzieci

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Marek Kurnatowski | Beata Gębora-Kowalska
Relationship between Helicobacter pylori Infection and Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Author(s): Seyyed Hamid Hashemi | Ebrahim Nadi | Mehrdad Hajilooi | Mohammad-Ali Seif-Rabiei | Uldoz Roustaei
IL-10, TNF-α and IFN-γ Levels in Serum and Stomach Mucosa of Helicobacter Pylori-Infected Patients

Author(s): Hamid Abdollahi | Saeed Shams | Mohammad Javad Zahedi | Sodayf Darvish Moghadam | Mohammad Mehdi Hayatbakhsh | Abdollah Jafarzadeh
Badania epidemiologiczne częstości występowania zakażenia Helitobatter pylori u dzieci w Polsce

Author(s): Franciszek Iwańczak | Elżbieta Madorkowska | Maciej Kaczmarski | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka | Wrzesław Romańczuk | Barbara Iwańczak | Tomasz Pytrus | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Grażyna Mierzwa | Wojciech Cichy | Iwona Ignyś | Danuta Dzierżanowska | Grażyna Gościniak | Ewa Vogtt
Przyczyny niepowodzenia eradykcuji Helicobatter pylori

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka
Rola odpowiedzi immunologicznej w patogenezie chorób przewodu pokarmowego

Author(s): Zbigniew Kmieć | Dorota Kartanowicz | Piotr Wierzbicki
Choroba refluksowa u dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka i(lub) dwunastnicy ze współistniejącym (lub bez) zakażeniem Helicobacter pylori

Author(s): Grażyna Mierzwa | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Grażyna Bała | Izabela Zielińska
Kliniczne wartości testów diagnostycznych w rozpoznawaniu zakażenia Helicobacter pylori

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka | Elżbieta Czkwianianc | Beata Sordyl | Stanisław Łukaszek | Ewa Vogtt | Elżbieta Rożynek | Danuta Dzierżanowska | Wiktor Łaszewicz
Ocena częstości występowania zakażenia Helicobacter pylori u dzieci z niskim wzrostem

Author(s): Barbara Iwańczak | Tomasz Pytrus | Franciszek Iwańczak
Wpływ zakażenia Helicobacter pylori na motorykę przełyku u dzieci bez odpływu żołądkowo-przełykowego

Author(s): Elżbieta Jarocka-Cyrta | Mirosława Uścinowicz | Janusz Semeniuk | Maciej Kaczmarski
Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci a idiopatyczne schorzenia o lokalizacji poza przewodem pokarmowym

Author(s): Elżbieta Maciorkowska | Maciej Kaczmarski | Katarzyna Kondej-Muszyńska | Józef Franus
Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci: klinika, diagnostyka, leczenie i lekowrażliwość

Author(s): Beata Klincewicz | Iwona Ignyś | Ewa Andrzejewska | Iwona Bączyk | Przemysław Majewski | Andrzej Szkaradkiewicz | Wojciech Cichy
Alergia i Helicobacter pylori

Author(s): Elżbieta Maciorkowska | Maciej Kaczmarski
Ocena ilościowa wybranych komórek błony śluzowej żołądka i dwunastnicy u dzieci z nadwrażliwością pokarmową, infekcją Helicobacter pylori i giardiazą

Author(s): Elżbieta Maciorkowska | Maciej Kaczmarski | Katarzyna Kondej-Muszyńska | Andrzej Kemona | Izabela Roszko | Justyna Cieśla
Zaburzenia motoryki górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori

Author(s): Małgorzata Sładek | Urszula Jedynak-Wąsowicz | Stanisław Pieczarkowski | Andrzej Wędrychowicz | Małgorzata Gruszka | Krzysztof Fyderek
Czynność mioelektryczna żołądka u dzieci z cukrzycą typu 1 i zakażeniem Helicobacter pylori - doniesienie wstępne

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Jerzy Bodalski | Agnieszka Szadkowska
Oznaczanie antygenów Helicobacter pylori w kale z zastosowaniem testu Premier Platinum HpSA

Author(s): Monika Wiśniewska | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka | Tomasz Rechciński | Małgorzata Płonka | Władysław Bielański | Stanisław J. Konturek | Wiesława Rudnicka | Magdalena Chmiela
Zakażenie Helicobacter pylori - nadal aktualny problem diagnostyczny

Author(s): Beata Klincewicz | Wojciech Cichy | Paweł Klincewicz | Iwona Ignyś
Family nature of HelUobarter pylori inferiion: an approach to treatment and prophylaxis

Author(s): Sergey L. Niankovskiy | Valeriy I. Vdovichenko | Elena S. Ivakhnenko | Anastasija V. Vdovichenko
Charakterystyka grzybów izolowanych z górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci zakażonych Helicobacter pylori

Author(s): Marek Kurnatowski | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Ewa Toporowska-Kowalska | Alicja Kurnatowska
Rozpoznawanie antygenów Helicobacter pylori przez jednojądrzaste leukocyty krwi obwodowej, izolowane od pacjentów z przewlekłą dyspepsją

Author(s): Agnieszka Jarosińska | Elżbieta Czkwianianc | Magdalena Chmiela | Anna Bajer | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka
Przypuszczalna rola białka CagA w hamowaniu aktywności limfocytów na drodze apoptozy w zakażeniach wywołanych przez pałeczki Helicobacter pylori

Author(s): Beata Paziak-Domańska | Magdalena Chmiela | Agnieszka Jarosińska | Lech Pokoca | Krzysztof Zeman | Wiesława Rudnicka
Zakażenie Helicobacter pylori - proces zapalny czy alergiczny? Ocena stężenia cytokin błony śluzowej żołądka

Author(s): Elżbieta Maciorkowska | Maciej Kaczmarski | Jarosław Kowalczuk | Andrzej Kemona
Zróżnicowanie odpowiedzi humoralnej na antygeny LewisX w zakażeniach wywoływanych przez Helicobacter pylori u ludzi

Author(s): Magdalena Chmiela | Magdalena Jurkiewicz | Monika Wiśniewska | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka
Stężenia interleukiny 1b i interleukiny 8 w soku żołądkowym i surowicy krwi dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Lech Pokoca | Krzysztof Zeman | Izabela Płaneta-Małecka
Skuteczność immunoenzymatycznego testu Premier Platinum HpSA w wykrywaniu zakażeń wywoływanych przez Helicobacter pylori

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Monika Wiśniewska | Karina Malczewska | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka | Magdalena Chmiela
Znaczenie krzyżowych reakcji serologicznych w interpretacji testów ELISA w serodiagnostyce zakażeń Helicobacter pylori

Author(s): Beata Paziak-Domańska | Magdalena Chmiela | Agnieszka Jarosińska | Fedwa A. Majeed | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka
Wpływ leczenia eradykującego zakażenie Helicobacter pylori na historię naturalną choroby wrzodowej u dzieci

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka | Grażyna Woch | Andrzej Kałużyński | Andrzej Kulig
Helicobacter pylori infection and primary open-angle glaucoma: is there a connection?

Author(s): Tsolaki F | Gogaki E | Sakkias F | Skatharoudi C | Lopatatzidi C | Tsoulopoulos V | Lampoura S | Topouzis F | Tsolaki M | Kountouras J
Effect of Helicobacter pylori cdrA on interleukin-8 secretions and nuclear factor kappa B activation

Author(s): Hiroaki Takeuchi | Ya-Nan Zhang | Dawn A Israel | Richard M Peek Jr | Mikio Kamioka | Hideo Yanai | Norihito Morimoto | Tetsuro Sugiura
Potential implications of Helicobacter pylori-related neutrophil-activating protein

Author(s): Jannis Kountouras | Christos Zavos | Georgia Deretzi | Emmanuel Gavalas | Dimitrios Chatzopoulos | Panagiotis Katsinelos | Elena Tsiaousi | Stergios Gagalis | Stergios A Polyzos | Ioannis Venizelos
Helicobacter Pylori in patients with chronic renal failure

Author(s): M Najafi | ST Esfahani | B Allahverdi
Success Rate of Furazolidone-Based Triple Therapy for Eradication of Helicobacter Pylori in Children

Author(s): Mehri Najafi | Ahmad Khodadad | Gholamhossein Fallahi | Fatemeh Farahmand | Farzaneh Motamed | Mohammad Sobhani
Reinfection Rate after Successful Helicobacter pylori Eradication in Children

Author(s): Mehri Najafi | Mohammad Sobhani | Ahmad Khodadad | Fatemeh Farahmand | Farzaneh Motamed
Breastfeeding and Helicobacter Pylori Infection in Children with Digestive Symptoms

Author(s): Maryam Monajemzadeh | Fatemeh Farahmand | Fatemeh Vakilian | Fatemeh Mahjoub | Milad Alam | Nasim Kashef
ANISOMELES INDICA: AN OVERVIEW

Author(s): Vivek K. Baranwal | R. Irchhaiya | Shobhit Singh
Seroprevalence of Helicobacter pylori in female Vietnamese immigrants to Korea

Author(s): Su Jung Baik | Sun Young Yi | Hye Sook Park | Bo Hyun Park
Helicobacter pylori y su relación con minerales séricos

Author(s): Edgar J. Acosta García | María Concepción Páez Valery | Liseti Solano Rodríguez
Non-bismuth quadruple therapy for first-line Helicobacter pylori eradication: A randomized study in Japan

Author(s): Ayako Yanai | Kei Sakamoto | Masao Akanuma | Keiji Ogura | Shin Maeda
Running in the family: MALT lymphoma and autoimmune disease in mother and daughter

Author(s): Barbara Kiesewetter | Marlene Troch | Leonhard Müllauer | Markus Raderer
Gastric mucosa-associated lymphoid tissue lymphomas and Helicobacter pylori infection: A Colombian perspective

Author(s): Sally Yepes | Maria Mercedes Torres | Carlos Saavedra | Rafael Andrade
Saliva Secretion and Efficacy of Helicobacter Pylori Eradication in Peptic Ulcer Patients

Author(s): M. Vahedi | AR. Khalilian | Sh. Abdollahzadeh | N. Shafiei
Helicobacter pylori clarithromycin resistance assessment: are gastric antral biopsies sufficient?

Author(s): Vincenzo De Francesco | Floriana Giorgio | Enzo Ierardi | Cristina D'Ercole | Cesare Hassan | Angelo Zullo
Autoimmune thyroid diseases and Helicobacter pylori: The correlation is present only in Graves's disease

Author(s): Vincenzo Bassi | Gennaro Marino | Alba Iengo | Olimpia Fattoruso | Crescenzo Santinelli
Tannins, Peptic Ulcers and Related Mechanisms

Author(s): Neyres Zinia Taveira de Jesus | Heloina de Souza Falcão | Isis Fernandes Gomes | Thiago Jose de Almeida Leite | Gedson Rodrigues de Morais Lima | Jose Maria Barbosa-Filho | Josean Fechine Tavares | Marcelo Sobral da Silva | Petrônio Filgueiras de Athayde-Filho | Leonia Maria Batista

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions