Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "Lung neoplasms"

ADD TO MY LIST
 
Advances in Early Diagnosis of Lung Cancer

Author(s): Yizhen LIU | Mingrong WANG
Application of Bio-chip in Lung Cancer Research

Author(s): Min ZHU | Jun YU | Wenli ZHOU | Xiangning FU
A Case Report of Mature Teratoma on Right Lung Lobe and Middle Mediastinum

Author(s): Shuihong LAN | Xinhua WANG | Junfeng CHEN
A Case Report of Pulmonary Carcinosarcoma

Author(s): Xianyu ZHANG | Liying BAN | Jie ZHANG
Expression and Prognostic Value of AKT2 in Non-small Cell Lung Cancer

Author(s): Xiaohui MIAO | Yong SONG | Tangfeng LV | Ping ZHAN | Yanling LV | Dongmei YUAN
Clinicopathological Analysis of Pulmonary Marginal Zone B-cell Lymphoma of 
Mucosa-associated Lymphoid Tissue

Author(s): Bojiang CHEN | Jun GAO | Yuan TANG | Shangfu ZHANG | Weimin LI | Jing ZENG
Study of the Antitumor Activity of Alveolar Macrophages 
after Transfected Human INF-γ Gene

Author(s): Fengli ZHOU | Xiaogang BI | Tiantuo ZHANG | Jing HUANG
Clinical Analysis of Lung Cancer Patients Younger Than 30 Years

Author(s): Guangjie HOU | Lianbin ZHANG | Xiangyang CHU | Jiyun WANG
Survivin antiapoptotic gene expression as a prognostic factor in non-small cell lung cancer: in situ hybridization study.

Author(s): B Karczmarek-Borowska | A Filip | J Wojcierowski | A Smoleń | I Pilecka | A Jabłonka
Chest neoplasms with infectious etiologies

Author(s): Carlos S Restrepo | Melissa M Chen | Santiago Martinez-Jimenez | Jorge Carrillo | Catalina Restrepo
High-grade primary pulmonary leiomyosarcoma

Author(s): Rodrigo Afonso da Silva Sardenberg | Renato Cangnaci Neto | Fernanda Cavalcanti | Riad Naim Younes
Phase II Trial of Improved Regimen with Gemcitabine in Patients 
with Advanced Non-small Cell Lung Cancer

Author(s): Lulu MIAO | Yun FAN | Zhiyu HUANG | Nengming LIN | Lvhong LUO | Haifeng YU
Evaluation of Serum Cytokines in Small Cell Lung Cancer and Its Clinical Significance

Author(s): Xianfeng LU | Xueqin YANG | Yuxin YANG | Xianqing GU | Ling LIAO | Dong WANG
Expression and Its Clinical Significance of SLC22A18 in Non-small Cell Lung Cancer

Author(s): Ming LEI | Qingshu CHENG | Yachao ZHAO | Tao LIU | Xuejiao WANG | Yingchun DENG | Jing YANG | Zhipei ZHANG
Application of 18F-FDG PET/CT in Pulmonary Disease: A Report of 419 Cases

Author(s): Fei WANG | Shaohua MA | Luyan SHEN | Nan LI | Zhi YANG | Keneng CHEN
Correlation between Podoplanin-positive Lymphatic Microvessel Density 
and CT Characteristics of Non-small Cell Lung Cancer

Author(s): Hui ZHOU | Zeng XIONG | Jinkang LIU | Shengxi CHEN | Moling ZHOU | Yangtengyu LIU
Serum/Plasma MicroRNAs as Biomarkers for Lung Cancer

Author(s): Hui ZHANG | Xiaofeng CHEN
A Case Report of Benign Metastasizing Lung Leiomyoma

Author(s): Wenyue ZHANG | Min LI | Hongzhong YANG | Chengping HU
Rare Solitary Fibrous Tumor of Diaphragmatic Pleura: A Case Report

Author(s): Yuanda CHENG | Chunfang ZHANG | Yang GAO | Shuo DONG
Immunohistochemical Expression of Vascular Endothelial Growth Factor and Its Correlation with Tumor Grade in Breast Ductal Carcinoma

Author(s): Maryam Ghasemi | Omid Emadian | Farshad Naghshvar | Ahmadreza Bekhradnia | Saeid Abediankenari | Laleh Vahedi Larijani | Roghaieh Moghimpour
Bronchial Carcinoid Tumors:Clinical and Radiological Findings in 21 Patients

Author(s): M. Bakhshayesh Karam | S. Zahirifard | M.O. Tahbaz | K. Kaynama | F. Tolou MD | H. Jabari Darjani
The Value of Extra-lung Lesions on 18F-FDG PET/CT 
in Improving Diagnosis of Lung Cancer

Author(s): Baoming MI | Weixing WAN | Chunjing YU | Xuyang YOU | Feng JIANG | Qingjun YOU
Chest Wall Resection and Reconstruction for Thoracic Tumor 
Invading the Chest Wall: A Report of 12 Cases

Author(s): Shaohua MA | Luyan SHEN | Senkai LI | Xiaotian SHI | Zhen LIANG | Keneng CHEN
EML4-ALK Fusion Gene in Lung Cancer and Its Biological Function

Author(s): Tong YANG | Hongyu LIU | Jun CHEN
Clinical Investigation of Efficacy of Third-line and Beyond Pemetrexed Treatment in Advanced Non-squamous Non-small Cell Lung Cancer

Author(s): Fei YU | Xiaoqing LIU | Xiaoyan LI | Jianjie LI | Wanfeng GUO | Haifeng QIN | Hongjun GAO
Vandetanib Treatment in Refractory Advanced Lung Adenocarcinoma Patients: 
Five Cases and Review of Literature

Author(s): Lili GUO | Junfang TANG | Qiyi MENG | Yunzhong ZHU | Liyan XU | Heling SHI | Zhe LIU
A case of typical pulmonary carcinoid tumor treated with bronchoscopic therapy followed by lobectomy

Author(s): Porpodis K | Karanikas M | Zarogoulidis P | Kontakiotis T | Mitrakas A | Esebidis A | Konoglou M | Domvri K | Iordanidis A | Katsikogiannis N | Courcoutsakis N | Zarogoulidis K.
Up-Regulation of the Gap Junction Intercellular Communication by Tea Polyphenol in the Human Metastatie Lung Carcinoma Cell Line

Author(s): Daxin Wang | Xiqing Yan | Yuquan Wu | Xijian Zhou | Qingyong Chen | Qinghua Wang | Xiangyong Li | Yanjuan Pan | Jun Yang
Up-Regulation of the Gap Junction Intercellular Communication by Tea Polyphenol in the Human Metastatie Lung Carcinoma Cell Line

Author(s): Daxin Wang | Xiqing Yan | Yuquan Wu | Xijian Zhou | Qingyong Chen | Qinghua Wang | Xiangyong Li | Yanjuan Pan | Jun Yang
Chemical Food Contaminants, Carcinogenicity and Carcinogenicity Testing: in-vitro Alternatives

Author(s): Raju.S.*1, Uma Maheshwara rao.V2, Sreeramulu Reddy.K3, Ramya.G3, Vasanth Kumar. G4
Multivariate Survival Analysis of Patients with Stage I NSCLC

Author(s): Jun PEI | Baohui HAN | Jie ZHANG | Aiqin GU
Advances of DNA Damage Repair and Cisplatin Resistance Mechanisms in Lung Cancer

Author(s): Chunlan TANG | Heping YANG | Xiangdong ZHOU
Przydatność oceny stężenia markera CA125 w diagnostyce guzów jajnika ze szczególnym uwzglêdnieniem torbieli endometrialnych

Author(s): Katarzyna Wójcik-Krowiranda | Magdalena Litwińska | Andrzej Bieńkiewicz
Screening of Metastasis-related MicroRNAs in the Large-cell Lung Cancer Cell Lines with Different Metastastic Potentials

Author(s): Weishan LU | Shujun LI | Bin LIU | Yang LI | Meng LUO | Liya SUN | Jiacong YOU | Qinghua ZHOU
Radiofrequency Ablation for the Treatment of Lung Neoplasms: 
A Retrospective Study of 329 Cases

Author(s): Qiang LU | Xiaofei LI | Yong HAN | Zhipei ZHANG | Xiaolong YAN | Lijun HUANG
Advances of Heterogeneity of EGFR in Non-small Cell Lung Cancer

Author(s): Hua ZHENG | Hongmei ZHANG | Heling SHI | Baolan LI
Advances of Precise Radiotherapy for Lung Cancer

Author(s): Xin WANG | Feng XU | Yuquan WEI
Giant endobronchial hamartoma resected by fiberoptic bronchoscopy electrosurgical snaring

Author(s): Mondello Baldassare | Lentini Salvatore | Buda Carmelo | Monaco Francesco | Familiari Dario | Sibilio Michele | La Rocca Annunziata | Barresi Pietro | Cavallari Vittorio | Monaco Maurizio | Barone Mario
Mucoepidermoid carcinoma of the lung: a case report

Author(s): Kitada Masahiro | Matsuda Yoshinari | Sato Kazuhiro | Hayashi Satoshi | Ishibashi Kei | Miyokawa Naoyuki | Sasajima Tadahiro
"Osseous tumors of the hand "

Author(s): "Farzan M | Mortazavi SMJ "
Risk Factors and Prognosis of Lung Cancer Combined with Pulmonary Embolism

Author(s): Jun WANG | Weihua ZHOU | Lin XU | Min YANG | Lijuan MENG | Weifei FAN | Xiaolin PU | Yuanhua YANG
Research Advances of Artemin

Author(s): Guangsu XUN | Fengjie GUO | Zhigang LI | Qinghua ZHOU
Advances about Treatment of Small Cell Lung Cancer

Author(s): Shaohua ZHOU | Yixuan HUANG | Zhilong ZHAO | Lin WANG
Analysis of the action of Himatanthus drasticus in progression of urethane-induced lung cancer in mice

Author(s): Wendy Caroline de Souza Costa França | Ana Cláudia Rodrigues Lopes Amaral de Souza | José Antônio Cordeiro | Patricia Maluf Cury
Comparison of efficiency and toxicity of two chemotherapy protocols in treatment of advanced non-small cell lung cancer

Author(s): Mekić-Abazović Alma | Šišić Ibrahim | Kovčin Vladimir | Bečulić Hakija | Dervišević Senad | Musić Miralem
Pemetrexed Alone versus Pemetrexed Combined with Oxaliplatin as Salvage Therapy 
in Stage IV Lung Adenocarcinoma

Author(s): Youru LIU | Yinling JIANG | Zhiqiang GAO | Xiangying WANG | Baohui HAN | Liyan JIANG
Role of EGFR Mutation Status in Patients with Stage III Non-squamous Non-small Cell Lung Cancer Treated with Chemoradiotherapy

Author(s): Fuhai LI | Hua BAI | Xia’nan LI | Meina WU | Rong YU | Anhui SHI | Li YIN | Jie WANG | Guangying ZHU
Analysis of Prognostic Factors in NSCLC Patients with Brain Metastases 
Diagnosed by Constrast-enhanced MRI After Whole Brain Radiotherapy

Author(s): Hui LIU | Qiongya WU | Xiaomei GONG | Xiaodong HE | Hongyu WU | Zhaoying SHENG | Dao’an ZHOU
Advances of Targeted Therapy Based on Estrogen Receptor Signaling Pathway 
in Lung Cancer

Author(s): Liqiang XU | Yongde LIAO | Hexiao TANG | Chao ZHANG | Zhaoguo LIU
Diagnosis and Therapy of Bronchopulmonary Carcinoid Tumors

Author(s): Sen WEI | Xin LI | Jun CHEN | Qinghua ZHOU
Pulmonary Rehabilitation in the Management of Patients with Lung Cancer

Author(s): Yanjie QIAO | Xiaoming QIU | Qinghua ZHOU
Current Status and Prospect of Lung Cancer Gene Therapy

Author(s): Lingling ZU | Hongyu LIU | Jun CHEN | Qinghua ZHOU
Bullae-associated Lung Cancer: Two Case Reports and Literature Review

Author(s): Yiming YU | Min SHI | Lin CHEN | Liang CHEN | Xiaodong ZHAO | Zaichun DENG
Epithelial-myoepithelial tumour of the lung: a case report referring to its molecular histogenesis

Author(s): Muñoz Guillermo | Felipo Francesc | Marquina Isabel | Agua Celia
A multifactorial assessment of carcinogenic risks of radon for the population residing in a Russian radon hazard zone

Author(s): Lezhnin Vladimir L. | Polzik Evgeny V. | Kazantsev Vladimir S. | Zhukovsky Mikhail V. | Pakholkina Olga A.
Granular cell tumor of the bronchus coexisting with a bronchogenic adenocarcinoma: Case report

Author(s): Šolajić Nenad | Krčedinac Jelena | Samardžija Golub | Milić Miljan | Lovrenski Aleksandra
Large cell lung carcinoma with rhabdoid phenotype: Case report

Author(s): Krčedinac Jelena | Panjković Milana | Božanić Snežana | Samardžija Golub | Stojanović Miloš
Pulmonary hamartoma: Case report and review of literature

Author(s): Lazović Biljana | Jaković Radoslav | Dubajić Snezana | Gatarić Zorica
Neuroendocrine Differentiation is not a Malignant Index of Non-small Cell Lung Cancer

Author(s): Liang DAI | Yu SUN | Xianghong LI | Keneng CHEN
Clinical Analysis of Interventional Bronchoscopy 
for the Treatment of Malignant Obstructive Atelectasis

Author(s): Hongwu WANG | Dongmei LI | Nan ZHANG | Hang ZOU | Yunzhi ZHOU | Jing LI | Sujuan LIANG
Sealing of Airway Fistulas for Metallic Covered Z-type Stents

Author(s): Hongwu WANG | Dongmei LI | Nan ZHANG | Hang ZOU | Lingfei LUO | Hongming MA | Yunzhi ZHOU | Jing LI | Sujuan LIANG
Advances of LKB1-AMPK-mTOR Signaling Pathway in Tumor

Author(s): Xia ZHANG | Linlin SUN | Diansheng ZHONG
The Research Progress about Wnt Pathway of Lung Cancer Stem Cells

Author(s): Xiaojiang LI | Yingjie JIA | Wenzhi ZHANG | Ying ZHANG | Baole LI | Minna HUANG | Fangfang BAO | Jianguo WU | Yi LOU
Modified Restriction Enzyme-based Detection of EGFR Mutations in Lung Cancer

Author(s): Fan YANG | Kezhong CHEN | Guanchao JIANG | Jianfeng LI | Jun WANG
Cavernous hemangioma of the lung

Author(s): Lovrenski Aleksandra | Panjković Milana | Eri Živka | Klem Ištvan | Samardžija Golub | Milić Miljan
Effects of MicroRNA-155 on the Growth of Human Lung Cancer Cell Line 95D 
in vitro

Author(s): Andong QIN | Ya ZHOU | Meixia SHENG | Guangru FEI | Tao REN | Lin XU
Forecasting Model of Risk of Cancer in Lung Cancer Pedigree in a Case-control Study

Author(s): Huan LIN | Wenzhao ZHONG | Xuening YANG | Honghong YAN | Yilong WU
Predictive Biomarkers for Bevacizumab in Anti-tumor Therapy

Author(s): Qingqing PAN | Mengzhao WANG
Advances of Nrf2 in Chemoprevention of Cancer

Author(s): Huiqin YAN | Li MA | Qinghua ZHOU
Gender-associated Differences of Lung Cancer and Mechanism

Author(s): Xin XING | Yongde LIAO | Hexiao TANG | Guang CHEN | Sheng JU | Liangkun YOU
Primary malignant esophageal melanoma: Diagnostic and therapeutic manipulations of a Greek patient and review of the literature

Author(s): P. Cheracakis1, Aikaterini Parasi2, A. Karambelis3, Maria Tzouvala4, Maria Mylonaki1, | F. Georgopoulos1, A. Mastrangelis1, J.K. Triantafillidis1
A New Target in Non-small Cell Lung Cancer: EML4-ALK Fusion Gene

Author(s): Huijuan WANG | Jing YUAN | Zhiyong MA
A Case Report of Primary Lung Cancer with Chief Complaint of Dysphagia

Author(s): Helan WANG | Jitao ZHOU | Li WEI | Mei LI | Feng LUO
Primary Pulmonary Non-Hodgkin’s Lymphoma: A Case Report and Literature Review

Author(s): Yong LIANG | Rong FU | Shan GAO | Xifeng DONG | Zonghong SHAO
Effects of Feiyanning on the Expression of Epithelial-mesenchymal Factors 
in Highly Metastatic Lung Cancer Cells 95-D

Author(s): Xiaozhen ZHAO | Zhonghua WU | Zhenye XU | Zhongqi WANG | Ji WU | Wan SU
Enrichment and Function Research of Large Cell Lung Cancer Stem Cell-like Cells

Author(s): Wenke YUE | Feng JIAO | Bin LIU | Jiacong YOU | Qinghua ZHOU
The Clinical Significance of β-arrestin 2 Expression in the Serum of 
Non-small Cell Lung Cancer Patients

Author(s): Zhengqing WU | Wenxia TONG | Zihui TAN | Siyu WANG | Peng LIN
Prognostic Factors in 408 Elderly Lung Cancer Patients More than 70 Years Old

Author(s): Hua ZHENG | Li TONG | Ying HU | Weihua WU | Hongmei ZHANG | Baolan LI
Study on Point Mutations of K-ras Gene in Non-small Cell Lung Cancer in Guangxi

Author(s): Weixiang ZHONG | Mingwu CHEN | Lei XIAN | Manhong LI
Expressions of c-Cbl, Cbl-b and EGFR and Its Role of Prognosis in NSCLC

Author(s): Xin JIAO | Bo JIN | Xiujuan QU | Shunchao YAN | Kezuo HOU | Yunpeng LIU | Xuejun HU
The Common Causes of Conversion of VATS during Operation 
for 248 Non-small Cell Lung Cancers

Author(s): Zhenrong ZHANG | Deruo LIU | Yongqing GUO | Bin SHI | Yanchu TIAN | Zhiyi SONG | Haitao ZHANG | Zhaoyang LIANG

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program