Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "TA"

ADD TO MY LIST
 
Irradiation and passive modified atmosphere on the post-harvest quality of guavas ‘Pedro Sato’. = Irradiação e atmosfera modificada passiva na qualidade pós-colheita de goiabas ‘Pedro Sato’ .

Author(s): André José de Campos | Érika Fujita | Sérgio Marques Costa | Leandro Camargo Neves | Rogério Lopes Vieites | Edvan Alves Chagas
COMPORTAMIENTO CLÍNICO-EVOLUTIVO DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA AMBULATORIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO

Author(s): Héctor A. Hoyo Pérez | Ernesto Ledesma Sánchez | Andrés M. Rodríguez Acosta | Luis Castañeda Casarvilla | Francisco L. Moreno-Martínez
İnflamatuar papiller hiperplazi olgusunun kriyocerrahi yöntemi ile tedavisi: olgu raporu

Author(s): Kıvanç Türkoğlu | Nihat Tuncer | Bedriye Gizem Çelebioğlu
Rola rezonansu magnetycznego w ocenie zwłóknienia przed i po ablacji podłoża migotania przedsionków

Author(s): Sylwia Gaj | Edward Koźluk | Dorota Piotrowska-Kownacka | Grzegorz Opolski
Cykliczność występowania świeżego zawału serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI)

Author(s): Anna Moniuszko | Agnieszka Tycinska | Konrad Skolimowski | Sławomir Dobrzycki | Paweł Kralisz | Włodzimierz J. Musial | Bożena Sobkowicz | Karol Adam Kamiński
Proporcje ciała dziewcząt z niedoborem wzrostu i dziewcząt zdrowych w okresie pokwitania

Author(s): Katarzyna Milde | Paweł Tomaszewski | Anna Majcher | Beata Pyrżak | Romuald Stupnicki
Aktualności kardiologiczne - nowości badań klinicznych

Author(s): Barbara Uznańska | Piotr Lipiec
Obraz echokardiograficzny i rokowanie u pacjentów z ropniami okołopierścieniowymi w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Author(s): Piotr Lipiec | Maria Krzemińska-Pakuła | Łukasz Chrzanowski | Radosław Kręcki | Łukasz Figiel | Jakub Foryś | Jarosław D. Kasprzak
Zespół metaboliczny - aktualne spojrzenie

Author(s): Marian Kaczmarek | Janusz Tarchalski
Sprawozdanie z EuroEcho 10. Praga, 6-9.12.2006 r.

Author(s): Piotr Lipiec | Paulina Wejner-Mik
Analiza bezpieczeństwa i skuteczności angioplastyki tętnicy nerkowej w różnych stanach klinicznych

Author(s): Robert Juszkat | Katarzyna Kostka-Jeziorny | Anna Posadzy-Małaczyńska | Fryderyk Pukacki | Andrzej Tykarski
Pierwotna przezskórna angioplastyka wieńcowa versus terapia trombolityczna u pacjentów w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego. Porównanie wczesnych i odległych wyników leczenia

Author(s): Jakub Foryś | Maria Krzemińska-Pakuła | Jan Zbigniew Peruga | Tomasz Bendinger | Piotr Lipiec | Michał Kidawa | Jarosław D. Kasprzak
Ocena przeciwpłytkowego działania aspiryny wśród pacjentów po zawale serca leczonych PCI w obserwacji półrocznej - wyniki wstępne

Author(s): Marta Kamińska | Joanna Osada | Milena Dąbrowska | Janusz Kłoczko | Karol Kramkowski | Włodzimierz J. Musiał
Charakterystyka lęku u chorych z wypadaniem płatka zastawki dwudzielnej

Author(s): Alicja Nasiłowska-Barud | Andrzej Wysokiński
Nadciśnienie tętnicze - co nowego?

Author(s): Radosław Szczęch | Anna Szyndler | Marzena Chrostowska | Krzysztof Narkiewicz
Sprawozdanie z EuroEcho 9 - Dziewiątego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Echokardiograficznego. Florencja, 7-10.12.2005 r.

Author(s): Piotr Lipiec | Łukasz Chrzanowski | Paulina Wejner-Mik | Jarosław D. Kasprzak
Sprawozdanie z "Euroecho 8". Ateny, 1-4.12.2004 r.

Author(s): Michał Ciesielczyk | Łukasz Chrzanowski
Sprawozdanie z Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Echokardiograficznego w Bostonie, 15-18.06.2005 r.

Author(s): Piotr Lipiec | Paulina Wejner-Mik | Jarosław D. Kasprzak
Ilościowa ocena funkcji lewej komory metodą tkankowej echokardiografii doplerowskiej u pacjentów z niewydolnością serca, wtórną do przebytego zawału mięśnia sercowego i kardiomiopatii rozstrzeniowej

Author(s): Michał Plewka | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław Drożdż | Karina Wierzbowska | Michał Kidawa | Piotr Lipiec | Jarosław D. Kasprzak
Dysfunkcja rozkurczowa lewej komory serca a dysfunkcja śródbłonka i stężenie tlenku azotu u chorych z nadciśnieniem tętniczym

Author(s): Wojciech Kosmala | Wiktor Kuliczkowski | Jacek Orzeszko | Monika Przewłocka-Kosmala
Współistnienie serca trójprzedsionkowego i wypadania płatków zastawki dwudzielnej – opis przypadku

Author(s): Andrzej Tomaszewski | Marek Prasał | Teresa Widomska-Czekajska
Nasilenie procesu zapalnego a rozwój niewydolności serca w pierwotnej kardiomiopatii rozstrzeniowej i kardiomiopatii niedokrwiennej

Author(s): Mirosław Mussur | Janina Wyczółkowska | Katarzyna Piestrzeniewicz | Marzena Zielińska | Janusz Zasłonka
Czy istnieje kardiomiopatia przerostowa osób starszych? - opis przypadku

Author(s): Maciej Janiszewski | Marek Kuch | Mirosław Dłużniewski | Marcin Młotek | Włodzimierz Mojkowski
Osoczowe stężenia tryptazy u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi w okresie hospitalizacji i w obserwacji odległej

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Bożena Tarchalska-Kryńska | Adam Rdzanek | Janusz Kochman | Grzegorz Opolski
Wyniki chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego u młodych kobiet

Author(s): Radosław Zwoliński | Janusz Zasłonka | Anna Adamek-Kośmider | Bogdan Jegier | Witold Pawłowski | Andrzej Walczak | Włodzimierz Koniarek | Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka
Korzyści i ryzyko leczenia trombolitycznego pacjentów ze świeżym zawałem serca hospitalizowanych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii

Author(s): Marcin Rak | Bożena Sobkowicz | Anna Wątroba | Andrzej Niedziółka | Krzysztof Wrabec
Statyny - czy wszystkie są sobie równe?

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Maciej Niewada | Grzegorz Opolski
Tętniaki rozwarstwiające aorty - punkt widzenia kardiologa

Author(s): Stefan Grajek | Andrzej Cieśliński
Zastosowanie heparyny drobnocząsteczkowej w uzupełnieniu leczenia trombolitycznego zawału serca

Author(s): Zbigniew Bednarkiewicz | Maria Krzemińska-Pakuła | Małgorzata Kurpesa | Ewa Trzos | Adam M. Curyło | Danuta Czarnecka | Kalina Kawecka-Jaszcz | Piotr Psuja | Waldemar Elikowski | Krystyna Zawilska
Węgorczyca (strongyloidoza) – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Author(s): Maria Luiza Piesiaków | Beata Imko-Walczuk | Janusz Jaśkiewicz
Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej in vivo w dermatologii

Author(s): Marta Kurzeja | Irena Walecka | Lidia Rudnicka | Małgorzata Olszewska
Badanie manometryczne przełyku metodą wysokiej rozdzielczości u dzieci (przy użyciu ManoScan 360)

Author(s): Mirosława Uścinowicz | Elżbieta Jarocka-Cytra | Maciej Karczmarski | Monika Kowalczuk-Krystoń
Częstość występowania alergii pokarmowej u niemowląt i dzieci z refluksem żołądkowo-przełykowym potwierdzonym scyntygraficznie

Author(s): Grażyna Czaja-Bulsa | Aneta Gębala | Anna Korlatowicz-Bilar | Anna Woźniak-Prajwowska | Monika Jakubik | Marta Ogrodowska
Czy możliwe jest wyleczenie z celiakii? Badania wstępne

Author(s): Anna Szaflarska-Popławska
Analiza obrazu klinicznego pacjentów z genotypem TA UI w przebiegu zespołu Gilberta

Author(s): Sabina Więcek | Halina Woś | Urszula Grzybowska-Chlebowczyk | Maria Szymańska
Czy wykonywanie badania przesiewowego w kierunku celiakii u dzieci z autoimmunizacyjną chorobą tarczycy jest uzasadnione?

Author(s): Zofia Grzenda-Adamek | Anna Kalicka-Kasperczyk | Jerzy Starzyk | Krzysztof Fyderek
Stężenie neopteryny w surowicy dzieci z przewlekłymi nieswoistymi zapaleniami jelit

Author(s): Katarzyna Plata-Nazar | Grażyna Łuczak | Ewa Kozielska | Anna Delińska-Galińska | Anna Borkowska | Sylwia Zalewska-Jędryczka | Krzysztof Marek | Zbigniew Bohdan | Maria Korzon
Zawartość wapnia w mleku kobiet karmiących piersią

Author(s): Maria Jolanta Piotrowska-Depta | Janina Piotrowska-Jastrzębska | Maria Borawska | Renata Markiewicz | Katarzyna Socha | Anna Malinowska
Zawartość cynku w mleku kobiet karmiących piersią zamieszkałych na terenie Podlasia

Author(s): Maria Jolanta Piotrowska-Depta | Janina Piotrowska-Jastrzębska | Maria Borawska | Renata Markiewicz | Katarzyna Socha | Anna Malinowska
Przyczyny przewlekłej biegunki u dzieci i młodzieży z prawidłową błoną śluzową jelita cienkiego

Author(s): Grażyna Bała | Hanna Zielińska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Krwawienie z przewodu pokarmowego u dzieci; przyczyna nieznana? Przydatność metod radioizotopowych w diagnostyce uchyłka Meckela u dzieci w materiale własnym

Author(s): Elżbieta Czkwianianc | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Krystyna Grzybowska | Sławomir Suski | Hanna Grochulska-Cerska | Andrzej Chilarski | Izabela Płaneta-Małecka
Wybrane parametry przemiany lipidowej u niemowląt w zależności od rozwoju wewnątrzmacicznego

Author(s): Elżbieta Pac-Kożuchowska | Maria Zatorska-Karpuś | Anna Kudlicka | Wanda Furmaga-Jabłońska
Stężenie karnityny w surowicy krwi u dzieci z mukowiscydozą

Author(s): Halina Woś | Jacek Pawlik | Andrzej Pogorzelski | Jerzy Żebrak | Urszula Grzybowska-Chlebowczyk | Bożena Darmolińska
Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej (tTG) w diagnostyce celiakii

Author(s): Jacek Kasner | Krystyna Karczewska | Jadwiga Sulej | Jolanta Porębska | Alicja Żabka | Anna Janicka | Małgorzata Barć-Czarnecka | Daniel Sabat
Błona śluzowa przewodu pokarmowego w stanach nadwrażliwości pokarmowej u dzieci i młodzieży

Author(s): Maciej Kaczmarski | Elżbieta Maciorkowska | Janusz Semeniuk
Pustulosis palmoplantaris

Author(s): Magdalena Misiak-Gałązka | Hanna Wolska
Leczenie farmakologiczne chorych na nawrotowe idiopatyczne zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka

Author(s): Jerzy Szaflik | Artur Bachta | Maciej Kulig | Mateusz Tłustochowicz | Andrzej Stankiewicz | Witold Tłustochowicz
Prevalence of Salmonella typhi among Patients in Abeokuta, South-Western Nigeria

Author(s): I.O. Okonko | F.A. Soleye | O.D. Eyarefe | T.A. Amusan | M.J. Abubakar | A.O. Adeyi | M.O. Ojezele | A. Fadeyi
Incidence of Multi-Drug Resistant (MDR) Organisms in Some Poultry Feeds Sold in Calabar Metropolis, Nigeria

Author(s): I.O. Okonko | A.O. Nkang | O.D. Eyarefe | M.J. Abubakar | M.O. Ojezele | T.A. Amusan
Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA): esta tecnologia deve ser incorporada na Atenção Primária à Saúde?

Author(s): Vivian Severino Duarte | Mário Roberto Garcia Tavares | Cristina Rolim Neumann
Optical Properties of Mg, Fe, Co-Doped Near-Stoichiometric LiTaO3 Single Crystals

Author(s): Wei Tse Hsu | Zhi Bin Chen | Chien Cheng Wu | Ravi Kant Choubey | Chung Wen Lan
Modular nanotransporters: a multipurpose in vivo working platform for targeted drug delivery

Author(s): Slastnikova TA | Rosenkranz AA | Gulak PV | Schiffelers RM | Lupanova TN | Khramtsov YV | Zalutsky MR | Sobolev AS
Extensive Myocardial Infarction in a Child with Takayasu Vasculitis: Report of a Case and Literature Review

Author(s): Hassan Otukesh | Seyed-Mohammad Fereshtehnejad | Rozita Hoseini | Azita Zabihi | Roya Tafreshi | Farideh Hallaji
Report on Takayasu Arteritis in Three Iranian Children

Author(s): Mohammad-Hassan Moradinejad | Vahid Ziaee | Abdorazagh Kiani | Parviz Karimi
Methods for Detecting and Measuring Adverse Hospital Events

Author(s): A Baba-Akbari Sari | TA Sheldon
Doppler ultrasound venous mapping of the lower limbs

Author(s): Galeandro AI | Quistelli G | Scicchitano P | Gesualdo M | Zito A | Caputo P | Carbonara R | Galgano G | Ciciarello F | Mandolesi S | Franceschi C | Ciccone MM
Neutron capture experiments with 4π DANCE Calorimeter

Author(s): Baramsai B. | Mitchel G.E. | Walker C.L. | Bredeweg T.A. | Couture A. | Haight R.C. | Jandel M. | O'Donnell J.M. | Rundberg R.S. | Ullmann J. | Vieira D.J. | Agvaanluvsan U. | Dashdorj D. | Tseren T. | Bečvář F. | Krtička M.
(n,α) reactions cross section research at IPPE

Author(s): Khryachkov V.A. | Bondarenko I.P. | Kuzminov B.D. | Semenova N.N. | Sergachev A.I. | Ivanova T.A. | Giorginis G.
Scissors Mode in Gd Nuclei

Author(s): Kroll J. | Baramsai B. | Becker J.A. | Bečvář F. | Bredeweg T.A. | Couture A. | Chyzh A. | Dashdorj D. | Haight R.C. | Jandel M. | Krtička M. | Mitchell G.E. | O'Donnell J.M. | Parker W. | Rundberg R.S. | Ullmann J.L. | Vieira G.J. | Walker C.L. | Wilhelmy J.B. | Wouters J.M. | Wu C.Y.
Measurements of cross-sections of (n,xn) threshold reactions in various materials

Author(s): Vrzalová J. | Svoboda O. | Kugler A. | Suchopár M. | Wagner V.
Apple and oranges: Comparison of Taiwan higher education institutions’ internationalization

Author(s): Ching, Gregory S. | Chin, Joseph Meng-Chun | Wu, Cheng-Ta
Multivariate Analysis of Some Economic Characters in Flax

Author(s): A.A. Kandil | A.E. Shareif | T.A. Abo-Zaied | A.G.T. Moussa
Cloning, Expression and Characterization of Zebra Fish Ferroportin in Hek 293T Cell Line

Author(s): A Rafiee | SMR Fatemi | S Jamili | S Ajdari | F Riazi-rad | A Memarnejadian | MH Alimohammadian
Takayasu Arteritis Initially Mimicking Infective Endocarditis

Author(s): Aytekin Alcelik | Sevim Karacay | Ismail Necati Hakyemez | Busra Akin | Serkan Ozturk | Haluk Savli
Targeted delivery of Tet1 peptide functionalized polymersomes to the rat cochlear nerve

Author(s): Zhang Y | Zhang W | Johnston AH | Newman TA | Pyykkö I | Zou J
Tecnologias assistivas e deficiência: algumas considerações

Author(s): Rita de Cassia de Sena Pardo Pereira
Simultaneous Detection of Multiple Fish Pathogens Using a Naked-Eye Readable DNA Microarray

Author(s): Chin-I Chang | Pei-Hsin Hung | Chia-Che Wu | Ta Chih Cheng | Jyh-Ming Tsai | King-Jung Lin | Chung-Yen Lin
A Study of Relationships Between Milk Yield and Some Udder Traits by Using of Path Analysis in Akke?i Goats

Author(s): Siddik Keskin | Askin Kor | Serhat Karaca | Hamit Mirtagio lu
Rapid reversibility of Takotsubo cardiomyopathy

Author(s): Mohamed Sami Mourali | Rachid Mechmeche | Sihem Mbarki | Fathia Mghaieth Zghal | Ramy Trabelsi
Groundwater Quality Analysis of Safidon and Julana Blocks of District Jind, Haryana, India

Author(s): Rajesh Kumar | Sunita Saharan | Sultan Singh | Prem Singh
Peripheral T-Cell Lymphoma of Cervical Spine

Author(s): Cheng-Ta Hsieh | Wen-Chiuan Tsai | Foot-Juh Lian
Peripheral T-Cell Lymphoma of Cervical Spine

Author(s): Cheng-Ta Hsieh | Wen-Chiuan Tsai | Foot-Juh Lian
Gliricidia Leafmeal in Layer?s Diet: Effect on Performance, Nutrient Digestibility and Economy of Production

Author(s): Ige, A.O. | A.A. Odunsi | J.A. Akinlade | L.O. Ojedapo | S.A. Ameen | O.A. Aderinola | T.A. Rafiu
Effects of Feeding Varying of Castor Fruit Meal (Ricinus communis) on Performance Characteristics of Layers

Author(s): Olayeni,T.B. | L.O. Ojedapo | O.S. Adedeji | T.A. Adedeji | S.A. Ameen
Performance of Guinea Fowl Nuimedia meleagris Fed Varying Protein Levels

Author(s): Adeyemo, A.I. | O. Oyejola | T.A. Afolayan
Preliminary Results of Short-Term Egg Laying Performance of Pure and Crossbred Chicken Progeny in A Humid Environment

Author(s): T.A. Adedeji | A.O. Adebambo | M.O. Ozoje | L.O. Ojedapo | A.O. Ige
Preliminary Results of Short-Term Egg Laying Performance of Pure and Crossbred Chicken Progeny in a Humid Environment

Author(s): Adedeji, T.A. | A.O. Adebambo | M.O. Ozoje | L.O Ojedapo | A.O. Ige
Characterization of Traditionally Reared West African Dwarf Goats (Wad) in the Derived Savannah Zone of Nigeria

Author(s): Adedeji, T.A. | L.O. Ojedapo | O.S. Adedeji | T.A. Aderogba | A.R. Abdullah
The stoichiometric ratio during biological removal of inorganic carbon and nutrient in the Mississippi River plume and adjacent continental shelf

Author(s): W.-J. Huang | W.-J. Cai | R. T. Powell | S. E. Lohrenz | Y. Wang | L.-Q. Jiang | C. S. Hopkinson
Metabolites extraction optimization in Tamarindus indica L. leaves

Author(s): Julio Cu00E9sar ESCALONA-ARRANZ | Jesu00FAs RODRu00CDGUEZ-AMADO | Renato Pu00C9REZ-ROSu00C9S | Javier CAu00D1IZARES-LAY | Gustavo SIERRA-GONZu00C1LEZ | Humberto MORRIS-QUEVEDO | Irina LICEA-JIMu00C9NEZ
Scaling of flat band potential and dielectric constant as a function of Ta concentration in Ta-TiO2 epitaxial films

Author(s): Y. L. Zhao | A. Roy Barman | S. Dhar | A. Annadi | M. Motapothula | Jinghao Wang | Haibin Su | M. Breese | T. Venkatesan | Q. Wang
Weak localization and percolation effects in annealed In2O3-ZnO thin films

Author(s): B. Shinozaki | S. Ezaki | K. Hidaka | K. Makise | T. Asano | K. Yano | H. Nakamura
In vitro fertility assessment of Kundhi buffalo bull semen

Author(s): Hamzo Khan Kunbhar, | T.A. Raho | M.U. Samo
Phytochemical analysis and Antimicrobial activities of different plant parts of Vitex negundo L.

Author(s): Sujogya Kumar Panda1*, Laxmipriya Padhi2, Gargee Mohanty1, Gunanidhi Sahoo2, Sushil Kumar Dutta2
The Search of the Effects of Verapamil and Papaverin on LIMA Graft Flow in Beating Heart Coronary Bypass

Author(s): İbrahim Sami Karacan | Ömer Ulular | Kanat Özışık | Uğursay Kızıltepe
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona