Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "Tahmin"

ADD TO MY LIST
 
USAGE OF TURKISH IN THE NAMES OF WORKPLACES İŞ YERİ ADLARINDA TÜRKÇENİN KULLANIMI

Author(s): Mustafa ÜSTÜNOVA | Hasene AYDIN | Gülnaz ÇETİNOĞLU BERBEROĞLU | Kerime ÜSTÜNOVA | Meral AKKÖK | Nilüfer AKGÜN
A SAMPLE OF SEGIRNAME BİR SEĞİRNAME ÖRNEĞİ

Author(s): Fatih Ramazan SÜER
İnflamatuar papiller hiperplazi olgusunun kriyocerrahi yöntemi ile tedavisi: olgu raporu

Author(s): Kıvanç Türkoğlu | Nihat Tuncer | Bedriye Gizem Çelebioğlu
YENİ KEYNESYEN MAKRO EKONOMİK BİR MODEL: TÜRKİYE UYGULAMASI

Author(s): Erhan YILDIRIM | Kenan LOPCU | Selim ÇAKMAKLI | Özlem ÖZKAN
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil