Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "Technik"

ADD TO MY LIST
 
Techniki relaksacyjne w psychodermatologii

Author(s): Jarosław Bogaczewicz | Anna Kuryłek | Anna Woźniacka | Anna Sysa-Jędrzejowska | Anna Zalewska-Janowska
Ekspresja elastazy neutrofilów w chorobowo zmienionej skórze nie różni się u chorych na opryszczkowate zapalenie skóry i pemfigoid pęcherzowy

Author(s): Monika Bowszyc-Dmochowska | Agnieszka Seraszek | Elżbieta Kaczmarek | Marian Dmochowski
Epidermolysis bullosa acquisita mediowane immunoglobulinami klasy A u dziecka

Author(s): Małgorzata Huczek | Katarzyna Woźniak
Monitorowanie zabiegów kriochirurgicznych w terapii raka podstawnokomórkowego za pomocą ultrasonografii wysokiej częstotliwości

Author(s): Ewa Pierzchała | Ligia Brzezińska-Wcisło | Anna Lis | Mariola Wyględowska-Kania
Główne białko zasadowe eozynofilów (eosinophil major basic protein - MBP) a przeciwciała IgA przeciwko naskórkowej transglutaminazie w opryszczkowatym zapaleniu skóry

Author(s): Grażyna Wolnik-Trzeciak | Monika Bowszyc-Dmochowska | Agnieszka Górna | Edyta Nieruchalska | Elżbieta Kaczmarek | Marian Dmochowski
Gdzie umiejscawiają się pęcherze w opryszczkowatym zapaleniu skóry?

Author(s): Grażyna Wolnik-Trzeciak | Monika Bowszyc-Dmochowska | Marian Dmochowski
Współczesne poglądy na patogenezę, klasyfikację oraz leczenie nerwiakowłókniakowatości

Author(s): Andrzej Bieniek | Iwona Kuczborska | Agnieszka Młynarczyk | Magdalena Zalewska
Warunki bezpiecznego znieczulania chorych poddawanych zabiegom endoskopowym przewodu pokarmowego

Author(s): Jarosław Graniewski | Ewa Uszok-Gaweł | Bohdan Seifert
Ocena rozwoju fizycznego dzieci z zespołem krótkiego jelita na podstawie wybranych parametrów antropometrycznych

Author(s): Anna Świąder | Agnieszka Różdżyńska | Katarzyna Popińska | Elżbieta Arasimowicz | Janusz B. Książyk
Sieci neuronowe i ich zastosowanie w gastroenterologii

Author(s): Marek Stobiński | Maciej Kohut
Zastosowanie endoskopowej sondy dopplerowskiej - przegląd przypadków klinicznych

Author(s): Urszula Błauł | Jerzy Marecik | Jadwiga Gniady | Jerzy Ejma-Multański | Piotr J. Thor
Histologiczny typ ekspansji nowotworu może determinować przeżycia kobiet z rakiem odbytnicy po resekcji przedniej z całkowitym wycięciem mezorektum

Author(s): Bartłomiej Szynglarewicz | Rafał Matkowski | Józef Forgacz | Marek Pudełko | Zygmunt Grzebieniak
Diagnostyka obrazowa guzów trzustki. Część pierwsza: opis stosowanych metod

Author(s): Michał Studniarek | Joanna Pieńkowska | Edyta Szurowska
Polipy pęcherzyka żółciowego w dobie cholecystektomii laparoskopowej

Author(s): Andrzej Modrzejewski | Paweł Chęciński | Mirosław Parafiniuk | Wilhelm Grzesiak | Tomasz Hamera | Jerzy Stańczyk
Chirurgiczne leczenie otyłości

Author(s): Krzysztof Paśnik
Co nowego w chorobach odbytu i kanału odbytu

Author(s): Małgorzata Kołodziejczak | Przemysław Ciesielski | Grzegorz Nawrocki
Laparoskopia w wybranych chorobach przewodu pokarmowego

Author(s): Wiesław Tarnowski | Aleksander Grous
Powikłania stomii jelitowych - leczenie chirurgiczne

Author(s): Marek Szczepkowski | Maria Niemirowicz-Szczytt
Postępy w diagnostyce chorób dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Author(s): Krzysztof Celiński | Rafał Fornal | Tomasz Dworzański | Maria Słomka
Cholecystektomia laparoskopowa u dzieci

Author(s): Bogdan Łazarkiewicz | Franciszek Iwańczak | Wojciech Kielan | Andrzej Stawarski | Wojciech Kwarciński | Barbara Iwańczak
Stężenie testosteronu, globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG), kortyzolu w przebiegu marskości wątroby

Author(s): Czesław Stachowiak | Iwona Krela-Kaźmierczak | Włodzimierz Kozak | Ilona Gradecka-Kubik | Roman Junik
Zaburzenia motoryki - znaczenie kliniczne

Author(s): Piotr Thor | Roman Maria Herman | Andrzej Matyja
Postępy chemioterapii raka żołądka

Author(s): Teresa Starzyńska | Dariusz Bielicki | Anna Kozłowska
Pankreatoduodenektomia z powodu przewlekłego zapalenia trzustki

Author(s): Danuta Plaszczyk | Marek Krawczyk | Krzysztof Zieniewicz | Paweł Nyckowski | Bogusław Najnigier | Cezary Pszenny | Janusz Sztompka | Andrzej Karwowski
Porównanie klasycznej i zmodyfikowanej nekrosektomii z laparostomią w leczeniu powikłań ostrego zapalenia trzustki

Author(s): Paweł Lampe | Marek Olakowski | Jarosław Słota | Andrzej Wojtyczka | Leszek Stefański | Zbigniew Gruszka
Rektocele. Problem niedoceniany i nierozpoznawany

Author(s): Tomasz Kościński | Michał Drews
Pierwotna amyloidoza żołądka

Author(s): Andrzej Baniukiewicz | Anna Zaremba-Woroniecka | Eugeniusz Wróblewski | Wiktor Łaszewicz
Podstawowe zasady badania oraz znaczenie kliniczne elektrogastrografii (EGG) u dzieci i dorosłych - konsensus wrocławski

Author(s): Barbara Iwańczak | Tomasz Pytrus | Krzysztof Fyderek | Maciej Kaczmarski | Mirosława Uścinowicz | Krzysztof Paweł Jonderko | Marcel Mazur | Jarosława Semianów-Wejchert | Dorota Waśko-Czopnik | Dorota Ksiądzyna | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Monika Parzęcka
Malassezia pachydermatis - przegląd nowości

Author(s): Bożena Dworecka-Kaszak | Felix Ngosa Toka
Patogeneza zakażeń wywołanych przez Candida albicans

Author(s): Urszula Nawrot | Anna Karpiewska
Techniki molekularne stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej

Author(s): Izabela Mecler | Urszula Nawrot
Zastosowanie techniki MSSCP do wykrycia różnic genetycznych w obrębie genu ERG11 Candida albicans wrażliwych i opornych na leki azolowe

Author(s): Anna ?lemp-Migiel | Joanna Katarzyna Strzelczyk | Magdalena Rother | Andrzej Wiczkowski
Wstępna diagnostyka chorób nowotworowych u dzieci

Author(s): Beata Zalewska-Szewczyk
Zespoły uszno-nerkowe - problem częstszy niż sądzimy. Opis przypadku i omówienie najczęstszych postaci

Author(s): Magdalena Szklarek | Wiesława Bilińska | Joanna Zimmer-Nowicka | Michał Nowicki
Chirurgia prenatalna: przyszłość czy ślepy zaułek. Doświadczenia wstępne

Author(s): Mariusz Sroka | Małgorzata Świątkowska-Freund | Andrzej Gołębiewski | Piotr Czauderna | Krzysztof Preis
Pyloromiotomia okołopępkowa z zastosowaniem klemu okienkowego

Author(s): Janusz Jabłoński | Renata Gawrońska | Aleksandra Gawłowska | Ewa Andrzejewska
Ocena czynności dolnych dróg moczowych i rdzenia kręgowego u dzieci po operacji wrodzonych wad odbytu i odbytnicy

Author(s): Wojciech Bijata | Grażyna Wojtynek | Tomasz Koszutski | Janusz Bohosiewicz
Wykorzystanie śródszpikowego, elastycznie stabilizującego zespolenia w leczeniu złamań kości przedramienia u dzieci

Author(s): Grzegorz Bajor | Wojciech Bijata | Piotr Starzak | Janusz Bohosiewicz
Analiza przebiegu klinicznego przewlekłych zaparć u dzieci i młodzieży

Author(s): Marek Kurnatowski | Ewa Toporowska-Kowalska | Beata Gębora-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Zaburzenia wychwytowej funkcji nerek w badaniu spect u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 - doniesienie wstępne

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Ewa Pietrzak-Stelmasiak | Marian J. Surma | Izabela Frieske | Jacek Kuśmierek | Jerzy Bodalski
Lejkowata klatka piersiowa u dzieci

Author(s): Adam J. Białas | Janusz Jabłoński
Późne wzmocnienie w tomografii komputerowej jako nowa technika oceny żywotności mięśnia sercowego — doświadczenia wstępne

Author(s): Piotr Lipiec | Ewa Szymczyk | Błażej Michalski | Ludomir Stefańczyk | Bartłomiej Woźniakowski | Arkadiusz Rotkiewicz | Konrad Szymczyk | Jarosław D. Kasprzak
Zastosowanie trombektomii aspiracyjnej u pacjentów ze STEMI

Author(s): Mikołaj Hanc | Michał Kidawa
Zaawansowane metody echokardiograficznej oceny funkcji mięśnia sercowego u myszy z indukowanym zawałem mięśnia sercowego

Author(s): Ewa Szymczyk | Piotr Lipiec | Maciej Kurpisz | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław D. Kasprzak
Pozawałowe ubytki przegrody międzykomorowej. Część I. Technika przezskórnego zamknięcia - analiza materiału własnego.

Author(s): Małgorzata Szkutnik | Jacek Białkowski | Jacek Kusa | Zbigniew Kalarus | Lech Poloński | Marian Zembala
Sprawozdanie z "Euroecho 11". Lizbona, 5-8 grudnia 2007 roku

Author(s): Karina Wierzbowska-Drabik | Łukasz Chrzanowski
Postępowanie interwencyjne u dzieci z zespołem niedorozwoju lewego serca i podwyższonym ciśnieniem płucnym - doświadczenia jednoośrodkowe

Author(s): Tomasz Moszura | Anna Mazurek-Kula | Paweł Dryżek | Jacek Moll | Jadwiga Moll | Andrzej Sysa
Powikłania angioplastyki tętnic wieńcowych

Author(s): Jarosław Rzezak | Piotr Kwiatkowski
Nieinwazyjne techniki obrazowe w diagnostyce stabilnej choroby wieńcowej

Author(s): Piotr Lipiec | Jarosław D. Kasprzak
Sprawozdanie z EuroEcho 10. Praga, 6-9.12.2006 r.

Author(s): Piotr Lipiec | Paulina Wejner-Mik
Echokardiograficzna ocena odkształcenia lewej komory przy zastosowaniu techniki doplera tkankowego oraz śledzenia markerów akustycznych (speckle tracking)

Author(s): Łukasz Chrzanowski | Piotr Lipiec | Maria Krzemińska-Pakuła | Paulina Wejner-Mik | Aleksandra Jasińska | Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak
Postępowanie u chorych z wadą mitralną serca

Author(s): Wiesława Tracz | Agata Leśniak-Sobelga | Maria Olszowska
"Czas to mięsień" - ocena prawej komory metodą tkankowej echokardiografii doplerowskiej u pacjentów z zawałem prawej komory leczonych zabiegiem pierwotnej angioplastyki

Author(s): Michał Kidawa | Jan Z. Peruga | Tomasz Wierzchowski | Jakub Foryś | Jarosław D. Kasprzak | Maria Krzemińska-Pakuła
Rola ablacji w leczeniu pacjentów z migotaniem przedsionków

Author(s): Marcin Fiutowski | Jarosław D. Kasprzak
Metody przezskórne leczenia niedomykalności zastawki mitralnej

Author(s): Tomasz Siminiak | Maciej Mączyński
Wpływ niskiej dawki lipopolisacharydu bakteryjnego na proces apoptozy w mięśniu sercowym w przebiegu wstrząsu septycznego u myszy

Author(s): Monika Usowicz-Szaryńska | Karol Kamiński | Beata Szynaka | Lech Zimnoch | Marcin Kożuch | Agnieszka Leszczyńska | Wojciech Karwowski | Bogusław Sawicki | Lech Chyczewski | Włodzimierz J. Musiał | Maria M. Winnicka | Bożena Sobkowicz
Krwiak śródścienny aorty - jedna z postaci ostrego zespołu aortalnego

Author(s): Beata Wożakowska-Kapłon | Maciej Strączyński
Sprawozdanie z EuroEcho 9 - Dziewiątego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Echokardiograficznego. Florencja, 7-10.12.2005 r.

Author(s): Piotr Lipiec | Łukasz Chrzanowski | Paulina Wejner-Mik | Jarosław D. Kasprzak
Sztywność aorty u chorych z miażdżycą tętnic wieńcowych

Author(s): Tomasz Zapolski | Andrzej Wysokiński
Chirurgiczne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia za pomocą homograftu aortalnego

Author(s): Mariusz Kuśmierczyk | Jacek Różański | Krzysztof Kotliński | Hanna Siudalska | Katarzyna Barańska | Piotr Hoffman | Andrzej Biederman
Przenośne aparaty echokardiograficzne. Co nowego?

Author(s): Anna Budaj | Renata Główczyńska
Sprawozdanie z Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Echokardiograficznego w Bostonie, 15-18.06.2005 r.

Author(s): Piotr Lipiec | Paulina Wejner-Mik | Jarosław D. Kasprzak
Echokardiograficzna ocena objętości i funkcji skurczowej lewej komory z użyciem automatycznej analizy obrysu jam serca: nowe narzędzie kliniczne?

Author(s): Piotr Lipiec | Michał Plewka | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław Drożdż | Michał Ciesielczyk | Paulina Wejner-Mik | Jarosław D. Kasprzak
Echokardiograficzna próba dipirydamolowa

Author(s): Anna Kopff | Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak
Perfuzyjna echokardiografia kontrastowa z użyciem dipirydamolu i atropiny - doświadczenia wstępne

Author(s): Jarosław D. Kasprzak | Michał Ciesielczyk | Maria Krzemińska-Pakuła | Paulina Wejner-Mik | Jarosław Drożdż | Michał Plewka
Ocena ryzyka operacyjnego przed zabiegami naczyniowymi - punkt widzenia kardiologa

Author(s): Wojciech Braksator | Joanna Syska-Sumińska | Artut Mamcarz | Karol Wrzosek | Marek Kuch | Mirosław Dłużniewski
Przeszczepy komórkowe i terapia genowa. Nowe metody leczenia pozawałowej niewydolności krążenia

Author(s): Natalia Rozwadowska | Dorota Fiszer | Tomasz Siminiak | Ryszard Kalawski | Maciej Kurpisz
Niescalenie lewej komory skojarzone z ubytkami w przegrodzie międzykomorowej

Author(s): Ireneusz Jedliński | Judyta Schlaffke | Marek Michalski | Kajetan Poprawski | Rafał Dankowski | Michał Wierzchowiecki | Bogna Wierusz-Wysocka
Przydatność echokardiografii przezprzełykowej w ocenie zwężenia zastawki aortalnej

Author(s): Dorota Kratochwil | Wojciech Kustrzycki | Andrzej Dumański | Tomasz Hirnle | Bożena Sobkowicz | Krzysztof Wrabec
Tętniaki rozwarstwiające aorty - punkt widzenia kardiochirurga

Author(s): Antoni Dziatkowiak | Bogusław Kapelak
Tętniaki rozwarstwiające aorty - punkt widzenia kardiologa

Author(s): Stefan Grajek | Andrzej Cieśliński
Podstawowe zasady badania oraz znaczenie kliniczne elektrogastrografii (EGG) u dzieci i dorosłych ? konsensus wrocławski

Author(s): Barbara Iwańczak | Tomasz Pytrus | Krzysztof Fyderek | Maciej Kaczmarski | Mirosława Uścinowicz | Krzysztof Paweł Jonderko | Marcel Mazur | Jarosława Semianów-Wejchert | Dorota Waśko-Czopnik | Dorota Ksiądzyna | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Monika Parzęcka | Bartosz Romańczuk | Franciszek Iwańczak | Leszek Paradowski
Czy ECPW u dzieci jest potrzebne?

Author(s): Stanisław Pieczarkowski | Jan Pertkiewicz | Krzysztof Fyderek
Zawartość cynku w mleku kobiet karmiących piersią zamieszkałych na terenie Podlasia

Author(s): Maria Jolanta Piotrowska-Depta | Janina Piotrowska-Jastrzębska | Maria Borawska | Renata Markiewicz | Katarzyna Socha | Anna Malinowska
Krwawienie z przewodu pokarmowego u dzieci; przyczyna nieznana? Przydatność metod radioizotopowych w diagnostyce uchyłka Meckela u dzieci w materiale własnym

Author(s): Elżbieta Czkwianianc | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Krystyna Grzybowska | Sławomir Suski | Hanna Grochulska-Cerska | Andrzej Chilarski | Izabela Płaneta-Małecka
Wstawka z jelita cienkiego - jeden ze sposobów leczenia wstecznego odpływu żołądkowo-przełykowego po rekonstrukcji przełyku z okrężnicy

Author(s): Andrzej Kamiński | Marek Szymczak | Dorota Broniszczak | Joanna Teisseyre | Piotr Kaliciński | Elżbieta Świątek-Rawa | Justyna Komarnicka | Przemysław Kluge
24-godzinna pH-metria przełyku u dzieci: metodyka, wskazania, ograniczenia

Author(s): Jarosław Kwiecień | Krzysztof Fyderek
Leczenie chirurgiczne choroby refluksowej przełyku u dzieci

Author(s): Krzysztof Fyderek | Jarosław Kwiecień
Przeszczepianie wątroby u dzieci

Author(s): Piotr Kaliciński
Menschliches Leben zwischen therapie und technik

Author(s): Waldenfels, Bernhard
Die Hysterosalpinogographie in biluminaler Kathetertechnik

Author(s): Swoboda M | Mayer W | Buttinger E | Puttinger H | Dirschlmayer W
Słowo wstępne

Author(s): Janusz Rybakowski
Wstrząsy magnetyczne – nowa metoda terapii depresji czy tylko jedna z technik wyzwalania czynności napadowej?

Author(s): Tomasz Zyss | Andrzej Zięba | Dominika Dudek | Robert T. Hese | Bartosz Grabski | Wojciech Datka
Knieendoprothetik - Update

Author(s): Dorn U | Neumann D
Aseptische Vitrifikation in die Praxis umsetzen

Author(s): Hiemer A | Zech N | Ectors F | Panagiotidis Y | Bach M | Nexer A | Vanderzwalmen S | Tomsin O | Vanderzwalmen P
Roboterassistierte radikale Prostatektomie: Hohe onkologische Sicherheit und gute funktionelle Ergebnisse

Author(s): Witt JH | Schütte A | Wagner C | Romagnolo A | Davoudi Y | Noormohammadi H
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions