Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "antybiotykoterapia"

ADD TO MY LIST
 
Ocena skuteczności meropenemu w zapobieganiu powikłaniom infekcyjnym w ciężkich postaciach ostrego zapalenia trzustki u ludzi

Author(s): Marta Piaścik | Grażyna Rydzewska | Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska | Janusz Milewski | Ilona Madejska | Dorota Skrodzka | Wiktor Łaszewicz
Profilaktyczna antybiotykoterapia w ostrym zapaleniu trzustki

Author(s): Jerzy Gil | Stanisław Wojtuń
Grzybica płuc u dziecka leczonego allogenicznym przeszczepieniem szpiku kostnego. Opis przypadku

Author(s): Agnieszka Zaucha-Prażmo | Beata Wójcik | Jerzy R. Kowalczyk
Wpływ antybiotykoterapii na zakażenia grzybicze u pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii

Author(s): Ewa Tyczkowska-Sieroń | Anna Bartoszko-Tyczkowska | Wojciech Gaszyński
Inwazyjne zakażenia grzybicze u dzieci z chorobą nowotworową z uwzględnieniem doświadczeń własnych

Author(s): Grażyna Sobol | Agnieszka Mizia-Malarz | Katarzyna Musioł | Małgorzata Krupa | Weronika Stolpa | Anna Szyszka | Ewa Walczak | Elżbieta Kuleta-Bosak | Halina Woś
Kliniczna skuteczność Ribomunylu na podstawie doświadczeń własnych

Author(s): Adam Jankowski | Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska | Bożena Polańska | Grażyna Majkowska-Skrobek
Biegunka o etiologii clostridium difficile u 4,5-letniej dziewczynki - odległe powikłanie antybiotykoterapii

Author(s): Renata Kuczyńska | Anna Grela | Katarzyna Kuczma-Urbanek | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Znaczenie opieki stomatologicznej u chorych ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi

Author(s): Beata Wożakowska-Kapłon | Monika Włosowicz
Powikłania przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG)

Author(s): Małgorzata Łyszkowskai | Katarzyna Popińskai | Janusz Książyki | Danuta Celińska-Cedro
Identyfikacja Saccharomyces boulardii w stolcu dzieci leczonych antybiotykami

Author(s): Maria Kotowska | Barbara Podsiadło | Hanna Szajewska
Częstość występowania biegunki poantybiotykowej u dzieci

Author(s): Maria Kotowska | Piotr Albrecht | Jan Józefczuk | Małgorzata Armańska | Grażyna Ostapińska-Karaś | Magdalena Kochańska | Hanna Szajewska
Biegunka przewlekła u dzieci z niedoborami immunologicznymi

Author(s): Katarzyna Popińska | Elżbieta Świątkowska | Małgorzata Łyszkowska | Beata Wolska | Joanna Cielecka-Kuszyk | Janusz Książyk | Ewa Bernatowska | Jerzy Socha

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program