Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "antyoksydanty"

ADD TO MY LIST
 
20-letnie prospektywne obserwacje epidemiologiczno-kliniczne przewlekłego zapalenia trzustki

Author(s): Mirosław Jarosz | Jan Dzieniszewski | Maria Orzeszko
Poziom glutationu i aktywność GSH-zależnych enzymów u chorych na raka żołądka - badania wstępne

Author(s): Hanna Czeczoł | Dorota ?cibior | Michał Skrzycki | Małgorzata Podsiad | Zofia Porembska
Zasady żywienia w przewlekłym zapaleniu trzustki z uwzględnieniem okresów zaostrzeń

Author(s): Krzysztof Celiński | Agnieszka Mądro | Maria Słomka
Peroksydacja lipidów i całkowity status antyoksydacyjny w nowotworach górnego odcinka przewodu pokarmowego

Author(s): Dorota Diakowska | Krzysztof Grabowski | Mirosław Nienartowicz | Krystyna Markocka-Mączka
Wpływ leczenia ranitydyną na wykładniki stresu oksydacyjnego u dzieci w stanach zapalnych błony śluzowej żołądka i dwunastnicy oraz chorobie wrzodowej

Author(s): Iwona Ignyś | Hanna Krauss | Przemysław Majewski | Marian Krawczyński | Iwona Bączyk | Wojciech Cichy
Melatonina - hormon dotąd niewykorzystany

Author(s): Jolanta Jaworek
Antyoksydanty w leczeniu przewlekłego zapalenia trzustki

Author(s): Mirosław Jarosz | Maria Orzeszko | Ewa Rychlik | Michał Kożuch
Ocena zależności pomiędzy stężeniem homocysteiny a wybranymi parametrami bariery antyoksydacyjnej i przemiany lipidowej u dzieci z czynnikami ryzyka miażdżycy

Author(s): Anna Sierakowska-Fijałek | Paweł Fijałkowski | Jan Błaszczyk | Zbigniew Baj | Piotr Kaczmarek | Mariusz Stępień | Jacek Rysz
Ocena aktywności parametrów anty oksydacyjnych u dzieci i młodzieży z nieswoistymi zapaleniami jelit

Author(s): Rafał Czarnecki | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Józef Kędziora | Sylwia Murawska

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions