Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "badania kliniczne"

ADD TO MY LIST
 
Znaczenie kliniczne CARD15 i nowe geny podatności na chorobę Leśniowskiego-Crohna

Author(s): Katarzyna Neubauer | Anna Sadakierska-Chudy | Elżbieta Poniewierka
Pomiartwardości wątroby za pomocą sonoelastografii kodowanej kolorem: kliniczne badanie pilotowe

Author(s): Ireneusz Gierbliński | Artur Przelaskowski | Tomasz Wocial | Marian Kazubek | Włodzimierz Zych | Bożena Walewska-Zielecka
Zaburzenia motoryki - znaczenie kliniczne

Author(s): Piotr Thor | Roman Maria Herman | Andrzej Matyja
Postępy w leczeniu zapalnych chorób jelita grubego

Author(s): Antoni Stadnicki | Maciej Gonciarz
Krwawiący wrzód trawienny

Author(s): Grzegorz Jarczyk
Podstawowe zasady badania oraz znaczenie kliniczne elektrogastrografii (EGG) u dzieci i dorosłych - konsensus wrocławski

Author(s): Barbara Iwańczak | Tomasz Pytrus | Krzysztof Fyderek | Maciej Kaczmarski | Mirosława Uścinowicz | Krzysztof Paweł Jonderko | Marcel Mazur | Jarosława Semianów-Wejchert | Dorota Waśko-Czopnik | Dorota Ksiądzyna | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Monika Parzęcka
Antyoksydanty w leczeniu przewlekłego zapalenia trzustki

Author(s): Mirosław Jarosz | Maria Orzeszko | Ewa Rychlik | Michał Kożuch
Malassezia pachydermatis - przegląd nowości

Author(s): Bożena Dworecka-Kaszak | Felix Ngosa Toka
Sporotrychoza. Przegląd 65 przypadków z Południowej Afryki

Author(s): Witold Kamil Jacyk | Kurt Frideric Ayerst | Marc Röscher
Krótki przegląd antygrzybiczej aktywności oleju z Melaleuca alternifolia (oleju z drzewa herbacianego)

Author(s): Christine F. Carson | Katherine A. Hammer | Thomas V. Riley
Grzybica głowy

Author(s): Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Maria Barancewicz | Ewa Plomer-Niezgoda
Wrażliwość dermatofitów na terbinafinę in vivo i in vitro

Author(s): Anna B. Macura | Bolesław Pawlik
Infekcje grzybicze skóry i błon śluzowych u dzieci w rejonie Gdańska w latach 1999-2001

Author(s): Magdalena Lange | Roman Nowicki | Barbara Bykowska | Wioletta Barańska
Kliniczne i mikologiczne aspekty nawrotowej grzybicy paznokci

Author(s): Violetta Ratajczak-Stefańska | Romuald Maleszka
Grzybica paznokci u biorców przeszczepów nerek. Część I. Aspekty kliniczne

Author(s): Jolanta Węgłowska | Jacek Szepietowski | Bronisława Walów | Tomasz Szepietowski
Ocena wiedzy o grzybicy skóry wśród pacjentów na nią chorujących

Author(s): Jacek Szepietowski | Wojciech Baran | Eugeniusz Baran | Monika Melon | Michał Guryn
Badania ankietowe i mikologiczne wśród pacjentów z podejrzeniem grzybicy paznokci

Author(s): Violetta Rałajczak-Słefańska | Romuald Maleszka | Katarzyna Turek-Urasińska | Monika Różewicka | Anna Romaniec | Edyta Rybnicka | Joanna Stosio | Magdalena Kabat
Wybrane kliniczne aspekty grzybicy paznokci

Author(s): Jacek C. Szepietowski
Ocena przydatności chromogennego podłoża CandiSelect®4 (BioRad) do izolacji i wstępnej identyfikacji grzybów z rodzaju Candida

Author(s): Urszula Nawrot | Katarzyna Włodarczyk | Jacek Skała | Anna Przondo-Mordarska | Nicole Nolard
Typy kliniczne grzybicy stóp na podstawie badań własnych

Author(s): Grażyna Kamińska-Winciorek | Ligia B rzezi ńska-Wcisło
Grzybica paznokci - aktualne aspekty kliniczno-epidemiologiczne w Polsce

Author(s): Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Ewa Plomer-Niezgoda | Joanna Maj | Anna Czarnecka | Ewa Bieszczad | Eugeniusz Baran
Ocena skuteczności leczenia grzybicy paznokci flukonazolem (Fluconazole firmy Polfarmex) w dawce 300 mg raz w tygodniu - wyniki pierwszego etapu badań

Author(s): Eugeniusz Baran | Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Ewa Piomer-Niezgoda | Anna Czarnecka | Joanna Maj | Maria Cisło
Trudności lecznicze grzybicy u chorych na cukrzycę

Author(s): Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Ewa Plomer-Niezgoda | Eugeniusz Baran
Ocena skuteczności leczenia grzybicy paznokci flukonazolem (Fluconazole firmy Polfarmex) w dawce 300 mg raz w tygodniu - 59% całkowitego wyleczenia

Author(s): Eugeniusz Baran | Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Ewa Plomer-Niezgoda | Anna Czarnecka | Joanna Maj | Maria Cisło
Choroby alergiczne i ich związek z grzybami chorobotwórczymi

Author(s): Anna Galęba | Agnieszka Zawirska | Zygmunt Adamski
Różnorodność fenotypowa klinicznych szczepów Candida parapsilosis

Author(s): Irena Netsvyetayeva | Ewa Swoboda-Kopeć | Maria Dąbkowska | Joanna Kądzielska | Mirosław Łuczak
Inwazyjne zakażenia grzybicze u dzieci z chorobą nowotworową z uwzględnieniem doświadczeń własnych

Author(s): Grażyna Sobol | Agnieszka Mizia-Malarz | Katarzyna Musioł | Małgorzata Krupa | Weronika Stolpa | Anna Szyszka | Ewa Walczak | Elżbieta Kuleta-Bosak | Halina Woś
Zastosowanie miejscowej postaci takrolimusu w leczeniu wybranych chorób skóry

Author(s): Marcin Pełka | Anna Sysa-Jędrzejowska | Joanna Narbutt
Narastający problem nadużywania alkoholu u dzieci i młodzieży w środowisku łódzkim

Author(s): Krzysztof Siniewicz | Violetta Sysa | Elżbieta Chruślińska | Wojciech Mazurowski | Marzena Wosik-Erenbek | Jarosław Paśnik | Zbigniew Krenc | Jadwiga Czerwińska | Jerzy Arendarczyk | Dorota Szałowska | Krzysztof Zeman
Drenaż zewnętrzny torbieli rzekomej trzustki - powikłania stosowania l-asparaginazy u dzieci z chorobą nowotworową

Author(s): Anna Piotrowska | Krystyna Iwaszkiewicz | Barbara Sopyło | Małgorzata Arłukiewicz-Piwowar | Andrzej Gadomski
Etiologia i ocena ciężkości posocznicy u noworodków i niemowląt w i kwartale życia

Author(s): Janusz Piotr Sikora | Danuta Chlebna-Sokół | Róża Kwiatkowska | Anna Sikora
Częstość występowania i przebieg kliniczny alergii pokarmowej u dzieci i młodzieży z kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym

Author(s): Izabela Zielińska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Anna Zawadzka-Gralec | Anna Szaflarska-Popławska | Grażyna Swincow | Renata Kuczyńska
Aspekty epidemiologiczne, kliniczne i społeczne alergii pokarmowej. Część III. Aspekty społeczne alergii pokarmowej

Author(s): Maciej Kaczmarski | Elżbieta Korotkiewicz-Kaczmarska | Anna Bobrus-Chociej
Tolerancja pokarmowa

Author(s): Anna Bobrus-Chociej | Maciej Kaczmarski
Funkcja śródbłonka tętnic a ryzyko rozwoju nadciśnienia płucnego w układowych chorobach tkanki łącznej

Author(s): Katarzyna Mizia-Stec | Klaudia Gieszczyk-Strózik | Agnieszka Sikora-Puz | Magdalena Mizia | Bartosz Lasota | Artur Chmiel | Anna Lis-Święty | Maciej Haberka | Joanna Michna | Ligia Brzezińska-Wcisło | Zbigniew Gąsior | Elżbieta Strawińska
Przydatność badania event Holter w wykrywaniu zaburzeń rytmu serca

Author(s): Agnieszka Rolnik | Anna Katarzyna Kotula | Agnieszka Gerlic | Beata ?redniawa | Agata Musialik-Łydka | Sylwia Cebula | Anna ?liwińska | Aleksandra Woźniak | Zbigniew Kalarus
Sprawozdanie z EuroEcho 10. Praga, 6-9.12.2006 r.

Author(s): Piotr Lipiec | Paulina Wejner-Mik
Analiza wyników leczenia wstrząsu kardiogennego - obserwacja dwuletnia

Author(s): Ewa Trzos | Jan Zbigniew Peruga | Zbigniew Bednarkiewicz | Małgorzata Kurpesa | Grażyna Józefowicz-Okonkwo | Karina Wierzbowska-Drabik | Magdalena Bugała | Maria Krzemińska-Pakuła
Pierwotna przezskórna angioplastyka wieńcowa versus terapia trombolityczna u pacjentów w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego. Porównanie wczesnych i odległych wyników leczenia

Author(s): Jakub Foryś | Maria Krzemińska-Pakuła | Jan Zbigniew Peruga | Tomasz Bendinger | Piotr Lipiec | Michał Kidawa | Jarosław D. Kasprzak
Sprawozdanie z EuroEcho 9 - Dziewiątego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Echokardiograficznego. Florencja, 7-10.12.2005 r.

Author(s): Piotr Lipiec | Łukasz Chrzanowski | Paulina Wejner-Mik | Jarosław D. Kasprzak
Plejotropowe działanie leków hipolipemizujących 2006

Author(s): Łukasz A. Małek | Mateusz Śpiewak | Krzysztof J. Filipiak
Jak kontrolować rytm komór u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków na podstawie 24-godzinnego zapisu EKG metodą Holtera?

Author(s): Michał Chudzik | Jerzy Krzysztof Wranicz | Artur Klimczak | Iwona Cygankiewicz | Jan Henryk Goch
Wybrane nieinwazyjne metody oceny sztywności tętnic. Część II - implikacje kliniczne

Author(s): Szymon Gomułka | Katarzyna Mizia-Stłec | Magdalena Mizia | Paweł Kumor | Zbigniew Gąsior
Echokardiograficzna ocena objętości i funkcji skurczowej lewej komory z użyciem automatycznej analizy obrysu jam serca: nowe narzędzie kliniczne?

Author(s): Piotr Lipiec | Michał Plewka | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław Drożdż | Michał Ciesielczyk | Paulina Wejner-Mik | Jarosław D. Kasprzak
Echokardiograficzna próba dipirydamolowa

Author(s): Anna Kopff | Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak
Udział czynników zapalnych w patogenezie miażdżycy

Author(s): Andrzej Bolewski | Robert Plewa | Tomasz Siminiak
Diagnostyka choroby wieńcowej w wieku podeszłym

Author(s): Leszek Bryniarski | Kalina Kawecka-Jaszcz
Wartość diagnostyczna echokardiograficznej próby obciążeniowej z dobutaminą w rozpoznawaniu choroby wieńcowej u chorych ze stenozą aortalną z uwzględnieniem występowania nadciśnienia tętniczego i echokardiograficznych cech przerostu lewej komory

Author(s): Edyta Płońska | Jarosław D. Kasprzak | Andrzej Gackowski | Andrzej Szyszka | Zbigniew Gąsior | Marek Maciejewski | Elżbieta Krzymińska | Piotr Gościniak | Maciej Lewandowski | Zdzisława Kornacewicz-Jach
HOPE i Heart Prevention Study (HPS): nowa era prewencji kardiologicznej

Author(s): Jarosław D. Kasprzak | Maria Krzemińska-Pakuła
Fibraty - dlaczego ważne? Statyny - dlaczego ważniejsze?

Author(s): Jacek Lewandowski | Krzysztof J. Filipiak
Badanie echokardiograficzne, EKG i 24-godzinna rejestracja EKG metodą Holtera z analizą zmienności rytmu zatokowego u chorych z twardziną układową

Author(s): Edyta Płońska | Lidia Ostanek | Andrzej Wojtarowicz | Piotr Szamlewski | Ida Hegedus | Krzysztof Filipiak | Maciej Lewandowski | Robert Kaliszczak | Beata Butkiewicz | Elżbieta Załuga
Farmakoekonomia antagonistów GP IIb/IIIa (część 1)

Author(s): Ewa Kowalik | Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak
Quo vadis farmakoterapio kardiologiczna?

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Maciej Niewada
Statyny - efekty terapeutyczne i koszty leczenia

Author(s): Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak
Przebieg kliniczny świeżego zawału serca u osób w wieku podeszłym - wyniki wieloośrodkowego badania POL-WEB-AMI (POLish multicenter WEB-based trial on Acute Myocardial Infarction)

Author(s): Kinga Rzetecka | Jarosław Drożdż | Przemysław Guzik | Piotr Kasztelowicz | Jarosław D. Kasprzak | Janina Stępińska | Maria Krzemińska-Pakuła | Witold Rużyłło | Henryk Wysocki w imieniu grupy badawczej POL-WEB-AMI
Farmakoekonomika inhibitorów Gp IIb/IIIa w niestabilnej chorobie niedokrwiennej serca

Author(s): Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak | Ewa Kowalik
Analiza koszty-efektywność. Część 2

Author(s): Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak
Możliwości oceny i definicja prawidłowych prędkości ruchu ścian lewej komory serca przy użyciu tkankowej echokardiografii dopplerowskiej (TDE)

Author(s): Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak | Michał Plewka | Michał Ciesielczyk | Maria Krzemińska-Pakuła
Statyny - nowe wskazania kliniczne?

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Maciej Niewada
Tętniaki rozwarstwiające aorty - punkt widzenia kardiologa

Author(s): Stefan Grajek | Andrzej Cieśliński
Postępy farmakoterapii niewydolności serca

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Dariusz A. Kosior
Łuszczyca paznokci

Author(s): Hanna Wolska
Węgorczyca (strongyloidoza) – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Author(s): Maria Luiza Piesiaków | Beata Imko-Walczuk | Janusz Jaśkiewicz
Ciała obce w przewodzie pokarmowym u dzieci - dane z 13 ośrodków z okresu 2007-2009

Author(s): Marek Woynarowski | Jakub Kmiotek | Anna Szaflarska-Popławska | Elżbieta Jarocka-Cyrta | Adam Daukszewicz | Piotr Landowski | Jolanta Maślana | Paulina Moćko | Krzysztof Fyderek | Stanisław Pieczarkowski | Małgorzata Smalec-Zamora | Robert Wilk | Mirosław Krysta | Wojciech Górecki | Grażyna Czaja-Bulsa | Piotr Albrecht | Ewa Hapyn | Bartosz Korczowski | Sabina Więcek | Małgorzata Mokrzycka
Ocena częstości występowania chorób przełyku, żołądka i dwunastnicy w cukrzycy typu 1 u dziecia

Author(s): Franciszek Iwańczak | Anna Noczyńska | Krzysztof Matusiewicz | Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak
Podstawowe zasady badania oraz znaczenie kliniczne elektrogastrografii (EGG) u dzieci i dorosłych ? konsensus wrocławski

Author(s): Barbara Iwańczak | Tomasz Pytrus | Krzysztof Fyderek | Maciej Kaczmarski | Mirosława Uścinowicz | Krzysztof Paweł Jonderko | Marcel Mazur | Jarosława Semianów-Wejchert | Dorota Waśko-Czopnik | Dorota Ksiądzyna | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Monika Parzęcka | Bartosz Romańczuk | Franciszek Iwańczak | Leszek Paradowski
Czy możliwe jest wyleczenie z celiakii? Badania wstępne

Author(s): Anna Szaflarska-Popławska
Badania obrazowe trzustki w mukowiscydozie

Author(s): Sylwia Stężowska-Kubiak | Małgorzata Warzywoda | Jarosław Walkowiak
Guzy mezenchymalne podścieliska przewodu pokarmowego - choroba rzadka u dzieci czy nierozpoznawana?

Author(s): Sabina Więcek | Wojciech Madziara | Urszula Grzybowska-Chlebowczyk | Halina Woś | Janusz Bohosiewicz
Współistnienie zarażenia Toxocara spp. z chorobami układu pokarmowego u dzieci w materiale własnym

Author(s): Elżbieta Krzesiek | Magdalena Reich | Barbara Iwańczak
Ujawnienie się choroby trzewnej u dzieci w zależności od sposobu żywienia

Author(s): Krystyna Mowszet | Agata Piasecka | Magdalena Reich | Barbara Iwańczak
Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci - zastosowanie probiotyków

Author(s): Maciej Kaczmarski | Elżbieta Jarocka-Cyrta | Mirosława Uścinowicz | Janusz Semeniuk
Ocena wiarygodności diagnostycznej ultrasonograficznych cech niewydolności połączenia żołądkowo-przełykowego

Author(s): Jarosław Kwiecień | Franciszek Halkiewicz | Edyta Machura | Krystyna Karczewska
Kliniczne wartości testów diagnostycznych w rozpoznawaniu zakażenia Helicobacter pylori

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka | Elżbieta Czkwianianc | Beata Sordyl | Stanisław Łukaszek | Ewa Vogtt | Elżbieta Rożynek | Danuta Dzierżanowska | Wiktor Łaszewicz
Wpływ probiotyków i prebiotyków na gospodarkę lipidową

Author(s): Piotr Socha | Anna Stolarczyk | Jerzy Socha
Alergia i Helicobacter pylori

Author(s): Elżbieta Maciorkowska | Maciej Kaczmarski
Ekoterapeutyki a nieswoiste zapalenia jelit

Author(s): Andrzej Grzybowski | Elżbieta Trafalska | Krystyna Grzybowska
Międzybłoniak otrzewnej współistniejący z nieswoistym zapaleniem jelit u 16-letniego chłopca

Author(s): Małgorzata Sładek | Urszula Jedynak-Wąsowicz | Krzysztof Fyderek
Błona śluzowa przewodu pokarmowego w stanach nadwrażliwości pokarmowej u dzieci i młodzieży

Author(s): Maciej Kaczmarski | Elżbieta Maciorkowska | Janusz Semeniuk

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program