Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "bufalin"

ADD TO MY LIST
 
Effect of Bufalin on Proliferation and Apoptosis of Human Non-small Cell Lung Cancer A549 Cell

Author(s): Zhitu ZHU | Yunlong YU | Kai WANG | Enze LI | Yangyang LIU | Yunpeng LIU
Bufalin Induces Lung Cancer Cell Apoptosis via the Inhibition of PI3K/Akt Pathway

Author(s): Zhitu Zhu | Hongzhi Sun | Guangyou Ma | Zhenghua Wang | Enze Li | Yangyang Liu | Yunpeng Liu
Bufalin Induces Reactive Oxygen Species Dependent Bax Translocation and Apoptosis in ASTC-a-1 Cells

Author(s): Lei Sun | Tongsheng Chen | Xiaoping Wang | Yun Chen | Xunbin Wei
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program