Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "choroba trzewna"

ADD TO MY LIST
 
Zespół złego wchłaniania w materiale własnym

Author(s): Ewa Waszczuk | Agata Mulak | Leszek Paradowski
Choroba Whipple'a - analiza przypadku

Author(s): Krystyna Stec-Michalska | Jan Chojnacki
Bariera żołądkowa i Helicobacter pylori

Author(s): Tamara Matysiak-Budnik | Martine Heyman | Francis Mégraud
Ocena przeciwciał przeciwko gliadynie, endomyzjum i transglutaminazie tkankowej w surowicy w diagnostyce choroby trzewnej u dzieci

Author(s): Franciszek Iwańczak | Barbara Iwańczak | Krzysztof Matusiewicz | Krystyna Mowszet
Nowe spojrzenie na patogenezę choroby trzewnej

Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Lucyna Müller
Choroba trzewna oporna na leczenie dietą

Author(s): Anna Szaflarska-Szczepanik
Współistnienie choroby trzewnej i nieswoistych zapaleń jelit u dzieci

Author(s): Beata Klincewicz | Iwona Ignyś | Wojciech Cichy
Aktualny stan wiedzy na temat epidemiologii i patomechanizmu choroby trzewnej

Author(s): Barbara Iwańczak | Krzysztof Matusiewicz
Czy można zapobiec celiakii?

Author(s): Hanna Szajewska | Piotr Dziechciarz | Anna Chmielewska
Obraz kliniczny choroby trzewnej u osób dorosłych i w starszym wieku

Author(s): Alina Sokup | Maciej Świątkowski
Występowanie choroby trzewnej w regionie Pomorza Zachodniego

Author(s): Grażyna Czaja-Bulsa | Małgorzata Mokrzycka | Krystyna Wójcik | Barbara Bogacka | Małgorzata Syrenicz | Beata Krupa | Lucyna Pawluch
Zaburzenia wzrostu u dzieci z chorobą trzewną

Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Izabela Zielińska
Czynniki ryzyka osteopenii u dzieci z alergią na mleko i celiakią

Author(s): Grażyna Czaja-Bulsa | Tomasz Miazgowski | Zbigniew Sych
Epidemiologia choroby trzewnej u dzieci w regionie świętokrzyskim w latach 1984-2009

Author(s): Zdzisław Domagała | Beata Gładysiewicz | Beata Baranowska-Urbaniak | Wioletta Korzeluch | Teresa Czapla
Złożone zjawiska immunologiczne w przewlekłych chorobach zapalnych jelit

Author(s): Magdalena Kostrzewska | Ewa Toporowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Trzustka obrączkowata jako przyczyna przewlekłego zapalenia trzustki u 4-letniego chłopca z trisomią 21, chorobą trzewną oraz późno rozpoznanym zwężeniem dwunastnicy

Author(s): Andrzej Stawarski | Elżbieta Krzesiek | Urszula Zaleska-Dorobisz | Mikołaj Pietkiewicz | Barbara Iwańczak
Występowanie choroby trzewnej u dzieci z Pomorza Zachodniego

Author(s): Grażyna Czaja-Bulsa | Monika Jakubik | Jagoda Szymanowicz | Aleksandra Zalewska
Zapobieganie celiakii - czy jest możliwe?

Author(s): Hanna Szajewska | Piotr Dziechciarz | Anna Chmielewska
Ujawnienie się choroby trzewnej u dzieci w zależności od sposobu żywienia

Author(s): Krystyna Mowszet | Agata Piasecka | Magdalena Reich | Barbara Iwańczak
Przełom celiakalny u 2,5-letniej dziewczynki

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Renata Czechorowska-Mazerant | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Samoocena jakości życia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych ach na celiakię

Author(s): Lidia Wika | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Profil wybranych cytokin w aktywnej i nieaktywnej chorobie trzewnej

Author(s): Lucyna Miiller | Anna Szaflarska-Popławska
Czy dieta bezglutenowa i zastosowana terapia mają wpływ na mineralizację kości u dzieci z choroba trzewną?

Author(s): Małgorzata Szumera | Grażyna Sikorska-Wiśniewska | Barbara Gumkowska-Kamińska | Piotr Landowski | Maria Korzon
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona