Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "cukrzyca noworodkowa"

ADD TO MY LIST
 
Poszukiwanie dowodów na istnienie ostrego lub przewlekłego zakażenia wirusem cytomegalii u chorych z łysieniem plackowatym

Author(s): Małgorzata Żak-Prelich | Jacek Dąbkowski | Grażyna Broniarczyk-Dyła
Utrwalona cukrzyca noworodków - obserwacja trzyletnia

Author(s): Anna Noczyńska | Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska | Barbara Salmonowicz | Maciej Małecki | Wojciech Młynarski
Cukrzyca noworodkowa u dzieci z Polski centralnej - wyrównanie urodzeniowego niedoboru masy ciała po zastosowaniu insulinoterapii

Author(s): Agnieszka Gach | Olga Wegner | Beata Mianowska | Krystyna Wyka | Małgorzata Zawodniak-Szałapska | Joanna Nazim | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil