Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "cukrzyca typu 1"

ADD TO MY LIST
 
Remisja kliniczna w przebiegu cukrzycy typu 1

Author(s): Marcin Krokowski | Agnieszka Zmysłowska | Jerzy Bodalski
Glukozamina w surowicy krwi młodzieży z cukrzycą typu 1

Author(s): Alicja Nowak | Witold Stankiewicz | Łucja Szczęśniak | Eugeniusz Korman
Występowanie chorób o podłożu autoimmunoagresji w rodzinach dzieci chorych na cukrzycę typu I

Author(s): Maryna Krawczuk-Rybak | Sambor Grygorczuk | Mirosława Urban
Cukrzyca u noworodków i niemowląt - różnice i podobieństwa na podstawie obserwacji 2 przypadków

Author(s): Przemysława Jarosz-Chobot | Marcin Krokowski | Grażyna Szirer | Ewa Otto Buczkowska | Jerzy Bodalski
Występowanie neuropatii u pacjentów z cukrzycą typu 1

Author(s): Zdzisława Iwanicka | Ewa Głąb | Małgorzata Bilińska | Renata Wąsikowa
Autoimmunologiczne zespoły poliendokrynne

Author(s): Ewa Otto Buczkowska | Przemysława Jarosz Chobot
Zalecenia żywieniowe w cukrzycy typu 1

Author(s): Anna Noczyńska
Zachowanie się stężeń lipidów, lipoprotein i apolipoprotein w surowicy krwi u dzieci z cukrzycą typu 1

Author(s): Elżbieta Pac-Kożuchowska | Leszek Szewczyk | Daniel Witkowski
Zaćma cukrzycowa w pierwszym roku trwania cukrzycy - opis przypadku

Author(s): Małgorzata Muchacka-Bianga | Grażyna Deja | Przemysława Jarosz-Chobot | Mariola Minkina-Pędras | Brygida Koehler
Przeciwciała przeciwtarczycowe u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1

Author(s): Maria Korpal-Szczyrska | Bohdana Dorant | Dorota Birkholz | Halina Kamińska | Małgorzata Myśliwiec
Polineuropatia w cukrzycy typu 1

Author(s): Małgorzata Wilczyńska
Wyrównanie metaboliczne u małych dzieci z cukrzycą typu 1 leczonych metodą ciągłego podskórnego wlewu insuliny (pompa insulinowa)

Author(s): Ewa Pańkowska | Maria Lipka | Marta Wysocka | Agnieszka Szypowska | Hanna Trippenbach-Dulska | Magdalena Czaplińska | Barbara Kołodziejska
Wartość prognostyczna humoralnych i metabolicznych markerów w ocenie ryzyka rozwoju klinicznej postaci cukrzycy typu 1

Author(s): Wojciech Młynarski | Krystyna Wyka | Joanna Bodalska-Łipińska | Witalij Andrzejewski | Agnieszka Zmysłowska | Jerzy Bodalski
Czynniki warunkujące wystąpienie kwasicy ketonowej w momencie klinicznego rozpoznania cukrzycy typu 1 u dzieci

Author(s): Wojciech Młynarski | Agnieszka Zmysłowska | Izabela Kubryn | Małgorzata Perenc | Jerzy Bodalski
Ciężkie hipoglikemie a poziom przeciwciał przeciwinsulinowych u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1

Author(s): Beata Mianowska | Małgorzata Perenc | Agnieszka Heinrich | Jerzy Bodalski
Epidemiologia cukrzycy typu 1 w regionie bydgoskim w latach 1997-2002

Author(s): Olgierd Pilecki | Katarzyna Robak-Kontna | Dariusz Jasiński | Zofia Boguń-Reszczyńska | Maria Bojko-Żbikowska
Analiza objawów cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży w momencie zgłoszenia się do szpitala

Author(s): Dariusz Jasiński | Olgierd Pilecki | Katarzyna Robak-Kontna | Maria Żbikowska-Bojko
Czy nadwaga u pacjentów z cukrzycą typu 1 w okresie dojrzewania jest problemem?

Author(s): Anna Noczyńska | Henryk Filipowski | Renata Wąsikowa
Występowanie powikłań przewlekłych w cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży w zależności od metody insulinoterapii

Author(s): Bożena Florys | Agnieszka Ołdytowska | Barbara Głowińska | Jadwiga Peczyńska | Mirosława Urban
Ocena poziomu czynników wzrostowych u młodzieży z cukrzycą typu 1 i rozpoczynającą się angiopatią cukrzycową

Author(s): Jadwiga Peczyńska | Mirosława Urban | Beata Urban | Barbara Głowińska | Bożena Florys
Nagły zgon z powodu zapalenia mięśnia serca u 14-letniego chłopca z cukrzycą typu I

Author(s): Jolanta Wierzba | Maria Korpal-Szczyrska | Anna Balcerska | Halina Kamińska
Uwarunkowania stężenia peptydu C w pierwszym roku klinicznie jawnej cukrzycy typu 1 u dzieci

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Witalij Andrzejewski | Olga Wegner | Krystyna Wyka | Wojciech Młynarski | Jerzy Bodalski
Przeszczepy w cukrzycy typu 1 - aktualne problemy i perspektywy

Author(s): Renata B. Wąsikowa | Anna Noczyńska | Aleksander Basiak
Rozumienie zdrowia przez młodzież chorująca na cukrzycę typu 1 w oparciu o własne kryteria

Author(s): Maria Zegarlicka-Poręba | Przemysława Jarosz-Chobot | Ewa Krajewska-Siuda | Krzysztof Krajewski-Siuda | Ewa Małecka-Tendera
Zaburzenia lipidowe w cukrzycy typu 1 - czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Author(s): Jarosław Pędras | Przemysława Jarosz-Chobot | Mariola Minkina-Pędras | Grażyna Deja
Ocena wyrównania metabolicznego i bezpieczeństwa leczenia ciągłym podskórnym wlewem insuliny małych dzieci z cukrzycą typu 1

Author(s): Mariola Minkina-Pędras | Przemysława Jarosz-Chobot | Ewa Małecka-Tendera | Grażyna Deja
Czy ocena stężenia cystatyny C u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 może być wczesnym markerem nefropatii cukrzycowej?

Author(s): Jadwiga Peczyńska | Mirosława Urban | Barbara Głowińska | Bożena Florys
Udział 2,3 DPG w zaburzeniach przewodzenia w nerwach obwodowych u dzieci z cukrzycą typu 1

Author(s): Ewa Pańkowska | Agnieszka Szypowska | Marta Wysocka | Maria Lipka
Dziecko pochodzące z rodzin obciążonych cukrzycą typu 1

Author(s): Renata Wąsikowa | Dorota Suchańska | Aleksander Basiak | Anna Noczyńska | Teresa Stasińska
Ocena korelacji między biochemicznymi i biofizycznymi markerami uszkodzenia śródbłonka u dzieci z cukrzycą typu 1

Author(s): Barbara Głowińska-Olszewska | Mirosława Urban | Joanna Tołwińska | Jadwiga Peczyńska | Bożena Florys
Przydatność zastosowania systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGMS) w ocenie i monitorowaniu profilu glikemii u małych dzieci chorych na cukrzycę typu 1

Author(s): Barbara Głowińska-Olszewska | Mirosława Urban | Jadwiga Peczyńska | Bożena Florys | Marek Kowalewski
Ocena wybranych czynników ryzyka miażdżycy u dzieci z cukrzycą typu 1 i hipercholesterolemią

Author(s): Małgorzata Muchacka-Bianga | Grażyna Deja | Przemysława Jarosz-Chobot | Ewa Małecka-Tendera | Maria Kalina | Maria Grychtoł
Ocena 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego, mikroalbuminurii oraz autonomicznej neuropatii cukrzycowej u dzieci z cukrzycą typu 1 i nadciśnieniem tętniczym

Author(s): Marek Kowalewski | Jadwiga Peczyńska | Barbara Głowińska | Mirosława Urban | Beata Urban | Bożena Florys
Wskaźnik insulinooporności u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 – uproszczony sposób oceny

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Leszek Markuszewski
Aktywność metaloproteinaz MMP-2 i MMP-9 oraz ich inhibitorów TIMP-1 i TIMP-2 u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1

Author(s): Bożena Florys | Barbara Głowińska | Mirosława Urban | Jadwiga Peczyńska
Wybrane czynniki immunologiczne i biochemiczne ryzyka rozwoju retinopatii i nefropatii cukrzycowej u dzieci z cukrzyca typu 1

Author(s): Małgorzata Myśliwiec | Anna Balcerska | Katarzyna Zorena | Jolanta Myśliwska | Mirosława Nowacka | Paweł Lipowski | Krystyna Raczyńska
Czynniki prognostyczne choroby trzewnej u dzieci z cukrzyca typu 1

Author(s): Małgorzata Myśliwiec | Anna Balcerska | Jan Stępiński | Alicja Bąkowska | Anna Jędrzejczyk | Joanna Bautembach-Minkowska | Beata Sztangierska | Piotr Banach | Piotr Wiśniewski
Stan przednadciśnieniowy u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Elżbieta Czerniawska | Joanna Bodalska-Lipińska | Sławomir Chrul | Leszek Markuszewski | Jerzy Bodalski
Zastosowanie osobistej pompy insulinowej u 7-tygodniowego niemowlęcia z cukrzyca noworodkową

Author(s): Małgorzata Myśliwiec | Anna Balcerska | Joanna Bautembach-Minkowska | Maciej T. Małecki | Joanna Nazim
Wpływ epizodów hipoglikemii na przewodnictwo nerwowe oraz na słuchowe i wzrokowe potencjały wywołane u dzieci z cukrzycą typu 1

Author(s): Marta Wysocka-Mincewicz | Hanna Trippenbach-Dulska | Barbara Emeryk-Szajewska | Beata Zakrzewska-Pniewska | Krzysztof Kochanek | Ewa Pańkowska
Interleukina 12 jako mediator antyangiogenny u dzieci z cukrzycą typu 1

Author(s): Katarzyna Zorena | Jolanta Myśliwska | Małgorzata Myśliwiec | Anna Balcerska | Paweł Lipowski | Krystyna Raczyńska
Czy autonomiczna neuropatia cukrzycowa wpływa na reaktywność mikrokrążenia u młodzieży z cukrzycą typu 1?

Author(s): Mirosława Urban | Jadwiga Peczyńska | Marek Kowalewski | Barbara Głowińska-Olszewska
Postępy w leczeniu cukrzycy typu 1 i 2

Author(s): Renata B. Wąsikowa | Aleksander Basiak
Białko hsCRP u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1

Author(s): Barbara Głowińska-Olszewska | Mirosława Urban | Jadwiga Peczyńska | Alicja Koput
Proinsulinowy peptyd C – bioaktywny peptyd z wielkim potencjałem

Author(s): Łukasz Walenciak | Wojciech Fendler | Wojciech Młynarski
Doświadczenia własne w leczeniu cukrzycy typu 1 ujawnionej przed 7 rokiem życia

Author(s): Agata P. Chobot | Grażyna Deja | Adrian Marcinkowski | Anna Myrda | Mariola Minkina-Pedras | Przemysława Jarosz-Chobot | Ewa Otto-Buczkowska
Przewidywanie wystąpienia remisji klinicznej na podstawie stężenia peptydu C u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Wojciech Młynarski | Agnieszka Szadkowska | Jerzy Bodalski
Ocena występowania i analiza wybranych czynników ryzyka kwasicy ketonowej w momencie ujawnienia cukrzycy typu 1

Author(s): Bogusława Olak-Białoń | Grażyna Deja | Przemysława Jarosz-Chobot | Ewa Otto Buczkowska
Stężenie leptyny a insulinowrażliwość u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Krystyna Wyka | Wojciech Młynarski | Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Jerzy Bodalski
Glargina obniża stężenie glukozy na czczo u dzieci z niezadowalająco wyrównaną metabolicznie cukrzycą typu 1

Author(s): Beata Mianowska | Agnieszka Szadkowska | Elżbieta Czerniawska | Iwona Pietrzak | Jerzy Bodalski
Neuropatia a cukrzyca typu 1

Author(s): Ewa Otto-Buczkowska | Zofia Kazibutowska | Jacek Sołtyk | Łukasz Machnica
Podwyższone odsetki limfocytów T regulatorowych u dzieci z grupy ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 1

Author(s): Włodzimierz Łuczyński | Anna Stasiak-Barmuta | Małgorzata Myśliwiec | Agnieszka Nikołajuk | Agnieszka Brandt | Remigiusz Urban | Justyna Kos | Agnieszka Juchniewicz | Jolanta Jabłońska | Agnieszka Otocka | Barbara Głowińska-Olszewska | Bożena Florys
Limfocyty T regulatorowe z ekspresją L-selektyny u dzieci i młodzieży z przewlekłą cukrzycą typu 1

Author(s): Monika Ryba | Łukasz Hak | Katarzyna Zorena | Małgorzata Myśliwiec | Jolanta Myśliwska
Epidemiologia cukrzycy typu 1 na Dolnym ?ląsku w latach 2000-2005

Author(s): Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska | Anna Noczyńska
Analiza alleli HLA klasy 2 i przeciwciał przeciw antygenom komórek B jako dowód na nieautoimmunologiczną patogenezę cukrzycy w zespole Wolframa

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Maciej Borowiec | Karolina Antosik | Krystyna Wyka | Agnieszka Cieślik-Heinrich | Izabela Klich | Wojciech Młynarski
Leptyna i rozpuszczalna forma receptora leptyny u dzieci z cukrzycą typu 1

Author(s): Mieczysław Szalecki | Ewa Pańkowska | Małgorzata Wysocka-Mincewicz | Tomasz Klupa | Roman Janas
TNF-?, cukrzyca typu 1 i limfocyty T regulatorowe

Author(s): Monika Ryba | Jolanta Myśliwska
Występowanie zespołu policystycznych jajników w cukrzycy typu 1

Author(s): Agnieszka Łebkowska | Irina Kowalska
Opróżnianie żołądka u osób w wieku podeszłym z cukrzycą typu 2; czy można określić czynniki prognostyczne?

Author(s): Vladimi'r Kojecky | Jiri Bakala | Jaroslav Bernatek | Słanislav Zemek | lvana Lisa
Zaburzenia czynności trzustki u pacjentów z chorobą trzewną

Author(s): Agnieszka Piątek-Guziewicz | Dorota Cibor | Paweł Szulewski
Występowanie celiakii u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1

Author(s): Zofia Grzenda-Adamek | Marta Ciechanowska | Joanna Nazim | Aleksandra Górska | Jerzy Starzyk | Krzysztof Fyderek
Zaburzenia metaboliczne u chorych przewlekle zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C

Author(s): Łukasz Laurans | Igor Miroszniczenko | Marta Wawrzynowicz-Syczewska
Epidemia otyłości - jaka przyszłość nas czeka?

Author(s): Mirosław Jarosz | Ewa Rychlik
Podatność grzybów drożdżopodobnych zasiedlających przewód pokarmowy dzieci z cukrzycą typu 1 na wybrane leki przeciwgrzybicze

Author(s): Urszula Nawrot | Maria Cisło | Anna Noczyńska | Katarzyna Włodarczyk | Eugeniusz Baran
Charakterystyka wybranych cech grzybów drożdżopodobnych w stomatopatiach protetycznych u chorych na cukrzycę typu 2

Author(s): Barbara Dorocka-Bobkowska | Anna Szumała-Kąkol | Wiesław Hędzelek
Insulinoopornosc u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 w poszczególnych stadiach dojrzewania płciowego

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Joanna Bodalska-Lipińska | Elżbieta Czerniawska | Jerzy Bodalski
Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Joanna Bodalska-Lipińska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski | Leszek Markuszewski | Jerzy Bodalski
Insulinoterapia u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Jerzy Bodalski
Analiza związku między zaburzeniami dobowego rytmu ciśnienia tętniczego a polimorfizmem I/D genu enzymu konwertującego angiotensynę u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski | Izabela Klich | Joanna Bodalska-Lipińska | Grzegorz Misiak | Leszek Markuszewski | Jerzy Bodalski
Ogólnopolski rejestr cukrzycy wieku rozwojowego - nadzieje i oczekiwania

Author(s): Jerzy Bodalski | Agnieszka Szadkowska | Wojciech Młynarski
Związek polimorfizmu genu IRS1 z zapotrzebowaniem na insulinę u dzieci z cukrzycą typu 1

Author(s): Wojciech Młynarski | Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Izabela Klich | Krystyna Wyka | Filip Pierlejewski | Jerzy Bodalski
Wskaźnik masy ciała (BMI) a zapadalność na cukrzycę typu 1 u dzieci w regionie łódzkim

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Joanna Bodalska-Lipińska | Elżbieta Czerniawska | Beata Mianowska | Jerzy Bodalski
Aktywacja komórek NK (natural killer) cytokinami: il-2 oraz kombinacją il-12 i il-18 u dzieci chorych na cukrzycę typu 1

Author(s): Sławomir Chrul | Ewa Polakowska | Agnieszka Szadkowska | Ewa Chrul | Joanna Bodalska-Lipińska
Wydolność wysiłkowa i reakcja na wysiłek fizyczny u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1

Author(s): Grzegorz Misiak | Joanna Bodalska-Lipińska | Katarzyna Haładaj | Agnieszka Szadkowska | Danuta Chlebna-Sokół
Wrażliwość na insulinę - znaczenie w remisji klinicznej cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Agnieszka Zmysłowska | Joanna Bodalska-Lipińska | Jerzy Bodalski
Obraz kliniczny celiakii rozpoznanej po 4 roku życia w materiale własnym Kliniki Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Author(s): Magdalena Kostrzewska | Ewa Toporowska-Kowalska | Joanna Kudzin | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Ocena częstości występowania przewlekłych powikłań u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 kończących opiekę pediatryczną

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Beata Mianowska | Beata Orawiec | Anna Niwald | Jerzy Bodalski
Poziom przeciwciał przeciwinsulinowych a wybrane parametry kliniczne i metaboliczne u dzieci i młodzieży w pierwszych dwóch latach chorowania na cukrzycę typu 1

Author(s): Beata Mianowska | Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Olga Wegner | Agnieszka Zmysłowska | Krystyna Wyka | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Zaburzenia wychwytowej funkcji nerek w badaniu spect u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 - doniesienie wstępne

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Ewa Pietrzak-Stelmasiak | Marian J. Surma | Izabela Frieske | Jacek Kuśmierek | Jerzy Bodalski
Insulinosekrecja i insulinooporność u pacjentów z cukrzycą typu lada

Author(s): Joanna Bodalska-Lipińska | Agnieszka Szadkowska | Krystyna Wyka | Jerzy Bodalski
ZWIĄZEK STĘŻENIA ADIPONEKTYNY Z ZACHOWANĄ INSULINOSEKRECJĄ W CUKRZYCY TYPU 1 U DZIECI

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Beata Mianowska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski
Epidemiologia cukrzycy typu 1

Author(s): Przemysława Jarosz-Chobot | Ewa Otto-Buczkowska
Przetrwała reakcja humoralna anty-GAD u dzieci z cukrzycą typu 1

Author(s): Krystyna Wyka | Witalij Andrzejewski | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Przekrojowa, jednoośrodkowa ocena wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 1 u dzieci na podstawie stężenia HbA1c

Author(s): Beata Mianowska | Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Wojciech Fendler | Anna Ciepiela | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Współwystępowanie cukrzycy typu 1 i chorób autoimmunizacyjnych u dzieci w południowo-wschodniej Polsce

Author(s): Elżbieta Drachal | Lucyna Lisowicz | Barbara Surdej | Bartosz Korczowski
Czynniki ryzyka rozwoju nefropatii cukrzycowej u dzieci

Author(s): Małgorzata Myśliwiec | Anna Balcerska
Stan przedcukrzycowy i cukrzyca typu 2 - nowe wyzwanie w pediatrii

Author(s): Bogda Skowrońska | Piotr Fichna | Witold Stankiewicz
Witamina D a rozwój chorób układu krążenia — przegląd piśmiennictwa

Author(s): Magdalena Pawlak | Jarosław D. Kasprzak
Przydatność krótkoterminowego wykorzystania systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym w uzyskaniu poprawy metabolicznej u nastolatków z cukrzycą typu 1

Author(s): Barbara Głowińska-Olszewska | Jolanta Jabłońska | Agnieszka Otocka | Bożena Florys | Milena Jamiołkowska | Monika Tobiaszewska | Kornel Semeran | Jadwiga Peczyńska | Włodzimierz Łuczyński | Artur Bossowski
Ocena wpływu dojrzewania płciowego na zmiany glikemii powysiłkowej u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 obciążonej wysiłkiem fizycznym o różnej intensywności

Author(s): Dorota Gazurek | Małgorzta Wójcik | Czesław Szmigiel | Hanna Dziatkowiak | Małgorzata Gąsiorowska
Insulinooporność u dzieci

Author(s): Joanna Witek | Przemysław Witek | Ewa Pańkowska
Nutrigenetyka - perspektywy żywienia zindywidualizowanego

Author(s): Lucyna Kapka-Skrzypczak | Joanna Niedźwiecka | Małgorzata Cyranka | Marcin K. Kruszewski | Maciej Skrzypczak | Andrzej Wojtyła
Analiza zmienności rytmu serca u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca i cukrzycą - przydatność wskaźników falkowych

Author(s): Katarzyna Torzyńska | Agnieszka Janowska-Kulińska | Agata Markiewicz-Grochowalska | Katarzyna Pawlak-Buś | Anna Sowińska | Lucyna Kramer | Jerzy Moczko | Tomasz Siminiak
Czynność lewego przedsionka u chorych z cukrzycą typu 2

Author(s): Tomasz Zapolski | Andrzej Wysokiński
Otyłość jako czynnik ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych

Author(s): Justyna Domienik | Piotr Pruszczyk
Zaburzenia układu autonomicznego serca u chorych z cukrzycą typu 1 - wyniki analizy widmowej zmienności rytmu serca

Author(s): Dariusz Korczak | Danuta Liszewska-Pfejfer | Krzysztof Jankowski | Piotr Bienias | Anna Lipińska | Małgorzata Puchta
Spożycie kawy a choroby układu sercowo-naczyniowego. Ochrona czy ryzyko?

Author(s): Marcin Dominiak | Jarosław D. Kasprzak
Nieme niedokrwienie pogarsza tolerancję wysiłku u chorych z cukrzycą typu 2. Obserwacja wieloletnia

Author(s): Artur Mamcarz | Andrzej Światowiec | Joanna Syska-Sumińska | Wojciech Braksator | Marek Kuch | Jerzy Kuch | Mirosław Dłużniewski
Wyniki leczenia choroby niedokrwiennej serca zabiegami przezskórnej koronaroplastyki chorych z współistniejącą cukrzycą

Author(s): Jan Z. Peruga | Wojciech Religa | Maria Krzemińska-Pakuła | Józef Drzewoski
Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego w cukrzycy

Author(s): Józef Drzewoski | Leszek Czupryniak
Ocena częstości występowania chorób przełyku, żołądka i dwunastnicy w cukrzycy typu 1 u dziecia

Author(s): Franciszek Iwańczak | Anna Noczyńska | Krzysztof Matusiewicz | Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak
Ocena czynności mioelektrycznej żołądka metodą elektrogastrografii u dzieci z cukrzycą typu 1

Author(s): Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak | Anna Noczyńska | Franciszek Iwańczak
Współwystępowanie celiakii i cukrzycy typu 1

Author(s): Halina Woś | Urszula Grzybowska-Chlebowczyk
Czynność mioelektryczna żołądka u dzieci z noworozpoznaną cukrzycą typu 1 - korelacja z wykładnikami wyrównania metabolicznego

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Agnieszka Szadkowska | Jerzy Bodalski
Ujemny wynik IgAEmA nie wyklucza późnego ujawnienia celiakii - przykład celiakii latentnej u 12-letniego chłopca z cukrzycą typu 1

Author(s): Jolanta Rujner | Joanna Brett-Chruściel | Elżbieta Piontek | Daniel Witkowski
Czynność mioelektryczna żołądka u dzieci z cukrzycą typu 1 i zakażeniem Helicobacter pylori - doniesienie wstępne

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Jerzy Bodalski | Agnieszka Szadkowska
Diabetic microangiopathy in capillaroscopic examination of juveniles with diabetes type 1

Author(s): Grażyna Kaminska-Winciorek | Grażyna Deja | Joanna Polańska | Przemysława Jarosz-Chobot
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?