Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "cytokiny prozapalne"

ADD TO MY LIST
 
Cytokiny prozapalne IL-6, IL-8 i białko ostrej fazy w ostrym zapaleniem trzustki - rola IL-8 w prognozowaniu powikłań

Author(s): Andrzej Lewandowski | Wacław Kopeć | Dorota Diakowska | Maciej Garbień
Zaburzenia metaboliczne u chorych przewlekle zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C

Author(s): Łukasz Laurans | Igor Miroszniczenko | Marta Wawrzynowicz-Syczewska
Odpowiedź zapalna organizmu w ostrym zapaleniu trzustki

Author(s): Beata Woźniak | Józef Drzewoski
Udział mediatorów reakcji zapalnej w chorobie refluksowej przełyku

Author(s): Małgorzata Modzelewska-Hołyńska | Ewa Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Białko C-reaktywne – ważny marker ryzyka krążeniowego: nowe fakty

Author(s): Katarzyna Kołodziej | Jarosław D. Kasprzak
Ocena stężenia leptyny w surowicy i płynie stawowym u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

Author(s): Agata Brzeska | Henryka Brózik | Joanna Lipińska | Jerzy Stańczyk | Elżbieta Smolewska
Cytokiny prozapalne u dzieci z bólem stawów niewyjaśnionego pochodzenia oraz chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

Author(s): Ewa Kontny | Małgorzata Kwiatkowska | Beata Kołodziejczyk | Anna Romicka | Lidia Rutkowska-Sak
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil