Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "częstoskurcz nadkomorowy"

ADD TO MY LIST
 
Przydatność badania event Holter w wykrywaniu zaburzeń rytmu serca

Author(s): Agnieszka Rolnik | Anna Katarzyna Kotula | Agnieszka Gerlic | Beata ?redniawa | Agata Musialik-Łydka | Sylwia Cebula | Anna ?liwińska | Aleksandra Woźniak | Zbigniew Kalarus
Losy płodów z tachyarytmiami >200/min - łódzkie badania dwuośrodkowe

Author(s): Maria Respondek-Liberska | Katarzyna Jarosik | Katarzyna Janiak | Andrzej Sysa | Urszula Kowalska-Koprek | Jan Wilczyński | Jerzy Stańczyk
Ujawnienie się elektrokardiograficznych cech stenozy pnia lewej tętnicy wieńcowej podczas częstoskurczu nadkomorowego

Author(s): Andrzej Tomaszewski | Michał Tomaszewski | Teresa Widomska-Czekajska
Częstoskurcz nadkomorowy u płodu rozpoznany w 26 tygodniu ciąży. Opis przypadku

Author(s): Beata Kierzkowska | Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Urszula Kowalska-Koprek | Andrzej Piotrowski | Jerzy Stańczyk
Prenatalna diagnostyka kardiologiczna

Author(s): Maria Respondek-Liberska

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions