Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "czerniak"

ADD TO MY LIST
 
Reproducibility of SELDI Spectra Across Time and Laboratories

Author(s): Lixia Diao | Charlotte H. Clarke | Kevin R. Coombes | Stanley R. Hamilton | Jack Roth | Li Mao | Bogdan Czerniak | Keith A. Baggerly | Jeffrey S. Morris | Eric T. Fung | Robert C. Bast Jr
Treatment of ovarian cancer ascites by intra-peritoneal injection of diphtheria toxin A chain-H19 vector: a case report

Author(s): Mizrahi Aya | Czerniak Abraham | Ohana Patricia | Amiur Smadar | Gallula Jennifer | Matouk Imad | Abu-lail Rasha | Birman Tatiana | Hochberg Abraham | Levy Tally
Use of H19 Gene Regulatory Sequences in DNA-Based Therapy for Pancreatic Cancer

Author(s): V. Scaiewicz | V. Sorin | Y. Fellig | T. Birman | A. Mizrahi | J. Galula | R. Abu-lail | T. Shneider | P. Ohana | L. Buscail | A. Hochberg | A. Czerniak
Yield and Nutritional Value of Swiss Chard Grown for Summer and Autumn Harvest

Author(s): Eugeniusz Kolota | Katarzyna Adamczewska Sowinska | Kamila Czerniak
Development of targeted therapy for ovarian cancer mediated by a plasmid expressing diphtheria toxin under the control of H19 regulatory sequences

Author(s): Mizrahi Aya | Czerniak Abraham | Levy Tally | Amiur Smadar | Gallula Jennifer | Matouk Imad | Abu-lail Rasha | Sorin Vladimir | Birman Tatiana | de Groot Nathan | Hochberg Abraham | Ohana Patricia
Physical fitness of short children from the rural area --- Sprawność fizyczna dzieci niskorosłych ze środowiska wiejskiego

Author(s): Magdalena Krzykała | Anna Demuth | Urszula Czerniak | Jan Konarski | Krzysztof Karpowicz | Jarosław Janowski
Niskorosłość sportowców w świetle badań antropometrycznych

Author(s): Anna Demuth | Urszula Czerniak | Magdalena Krzykała
Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci przedszkolnych w aspekcie niskorosłości

Author(s): Magdalena Krzykała | Urszula Czerniak | Anna Demuth
Drzewa decyzji - jedna z metod wspomagania diagnoz medycznych na przykładzie rozpoznawania zmian melanocytowych skóry

Author(s): Jerzy W. Grzymała-Busse | Zdzisław S. Hippe | Stanisław Bajcar | Alicja Bąk | Aleksander Sokołowski
Ocena jakości życia pacjentów po radykalnym usunięciu czerniaka skóry

Author(s): Dorota Rataj | Elżbieta Krajewska-Kułak | Barbara Jankowiak | Zbigniew I. Nowecki | Piotr Rutkowski | Wiaczesław Niczyporuk
Przydatność termografii w diagnostyce przerzutów czerniaka złośliwego powieki do skóry brody

Author(s): Danuta Mikulska | Romuald Maleszka | Damian Czepita | Maria Żejmo | Mirosław Parafiniuk
Niskorosłość dzieci wiejskich w świetle badań antropometrycznych

Author(s): Urszula Czerniak | Anna Demuth | Magdalena Krzykała | Jarosław Janowski
Sprawność fizyczna dzieci niskorosłych ze środowiska wiejskiego

Author(s): Jarosław Janowski | Krzysztof Karpowicz | Jan Konarski | Urszula Czerniak | Anna Demuth | Magdalena Krzykała
Czerniak kanału odbytu – opis przypadku

Author(s): Ryszard Wierzbicki | Barbara Skrzydło-Radomańska
Przerzutowy czerniak złośliwy żołądka jako przyczyna krwawienia z przewodu pokarmowego. Opis przypadku

Author(s): Andrzej Baniukiewicz | Anna Zaremba-Woroniecka | Eugeniusz Wróblewski | Wiktor Łaszewicz
Częstość występowania czerniaka oraz ocena przeżycia i rokowania u chorych na czerniaka po przeszczepieniu narządów

Author(s): Beata Imko-Walczuk | Anna Ankudowicz | Janusz Jaśkiewicz | Alicja Dębska-Ślizień | Bolesław Rutkowski
Łagodne guzy aparatu paznokciowego w materiale Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Author(s): Michał Sobjanek | Igor Michajłowski | Adam Włodarkiewicz | Jadwiga Roszkiewicz
Fenotyp pacjentów z czerniakiem skóry, znamionami dysplastycznymi oraz znamionami zwykłymi

Author(s): Ana Alekseenko | Anna Wojas-Pelc | Zdzisław Wiśniowski | Magdalena Czerwińska
Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej in vivo w dermatologii

Author(s): Marta Kurzeja | Irena Walecka | Lidia Rudnicka | Małgorzata Olszewska
Czerniak aparatu paznokciowego – analiza epidemiologiczna, kliniczna i histopatologiczna

Author(s): Michał Sobjanek | Igor Michajłowski | Wojciech Biernat | Kamil Drucis | Adam Włodarkiewicz | Jadwiga Roszkiewicz
Czerniak złośliwy sromu z przerzutami do cewki moczowej u 64-letniej pacjentki – opis przypadku

Author(s): Robert Jach | Paulina Przybylska | Marcin Mika | Bartłomiej Galarowicz | Małgorzata Radoń-Pokracka | Paweł Basta | Hubert Huras
Basic dermoscopy of melanocytic lesions for beginners

Author(s): Grażyna Kamińska-Winciorek | Radosław Śpiewak

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions