Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "diagnostyka kardiologiczna"

ADD TO MY LIST
 
Ocena zmian w układzie krążenia u dzieci z chorobami tkanki łącznej

Author(s): Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Anna Rykała | Elżbieta Smolewska | Małgorzata Biernacka-Zielińska | Henryka Brózik | Justyna Marciszewska | Jerzy Stańczyk
Krytyczna stenoza zastawki aortalnej - diagnostyka i postępowanie w ośrodku referencyjnym dla kardiologii prenatalnej

Author(s): Aleksandra Wieczorek | Alicja Żarkowska | Beata Radzymińska-Chruściel | Piotr Kaczmarek | Przemysław Oszukowski | Ewa Gulczyńska | Iwona Maroszyńska | Tomasz Moszura | Andrzej Sysa | Maria Respondek-Liberska
Założenia i wstępne wnioski Ogólnopolskiego Rejestru Patologii Kardiologicznych Płodów (www.orpkp.pl)

Author(s): Maria Respondek-Liberska | Joanna Szymkiewicz-Dangel | Zdzisław Tobota | Maciej Słodki
Białko C-reaktywne – ważny marker ryzyka krążeniowego: nowe fakty

Author(s): Katarzyna Kołodziej | Jarosław D. Kasprzak
Prenatalna diagnostyka kardiologiczna

Author(s): Maria Respondek-Liberska
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil